کالکان از خاطرات خود با فلک‌الدین کاکه‌یی سخن گفت

انقلابیون و میهن دوستان. مرزها را نمی‌شناسند. تمامی انقلابیونی که حتی برای اهداف متفاوتی نیز دست به مبارزه زده باشند، به هم می‌رسند و با یکدیگر به دوستی و همکاری دست می‌زنند

   فلک‌الدین کاکه‌یی، سید کاکه‌یی‌ها، پیشمرگه، سیاستمدار و روشنفکر جنوب کردستان در ٣١ ژوئیه سال ٢٠١٣ چشم از جهان فرو بست. دوران کالکان یکی از بنیانگذاران جنبش آزادیخواهی کردستان از دوستی و رفاقت خود با فلک الدین کاکه‌یی می‌گوید:

آشنایی
   کالکان پیش از سخن گفتن درباره آشنایی خود با سیاستمدار و رزمنده آزادی کردها، فلک‌الدین کاکه‌یی با گرامیداشت یاد و خاطره و محبت خود نسبت به وی اظهار داشت: در دسامبر سال ١٩٨٢ در منطقه خنیره- لولان رفیق فلک الدین کاکه‌یی را شناختم. در زمستان سال١٩٨٢-٨٣ زمانی که در همان منطقه بودیم، هر زمان که فرصتی دست میداد به دیدار یکدیگر می‌رفتیم و نقطه نظراتمان را در ارتباط با مسائل روز با یکدیگر در میان می‌گذاشتیم. فلک الدین کاکه‌یی عضو مرکزی حزب دمکرات کردستان در منطقه بود و با تمامی مراکز تصمیم‌گیری پیشمرگه‌ها در منطقه ارتباط داشت. همزمان امور تبلیغاتی این حزب را نیز بر عهده داشت. در این منطقه نیروی حزب کارگران کردستان حضور داشت که [از دره بقاع] به میهن بازگشته بود. رفیق عگید و صبری نیز در میان این نیروها حضور داشتند که در سطح رهبری قرار داشتند. ما با این رفقا بودیم و ارتباط تنگاتنگ داشتیم. شهید حامد آوجی نیز به شیوه‌ای فعالانه در این میان حضور داشت.

دوست صمیمی رهبر آپو و حزب کارگران کردستان بود
   کالکان در ادامه گفت که در بحث ها و گفتگویشان با فلک‌الدین کاکه‌یی در ارتباط با واقعیت ترکیه و سیاست دولت ترکیه علیه کردها سخن می‌گفتند، نقطه نظراتشات را در رابطه با مبارزه کردها در عراق و جنوب کردستان با یکدیگر در میان می‌گذاشتند. در آن زمان رژیم فاشیست صدام حسین دچار آسیمگی و مشکلاتی بود، و ما در ارتباط با تاریخ فرهنگ کردی سخن می‌گفتیم. کاکه‌یی مطالعات فراوانی داشت و از شخصیتی فرهیخته و فرهنگی برخوردار بود. یک روشنفکر واقعی بود، یک میهن دوست کردستانی بود. تلاش داشت تا با واقعیت رهبر آپو و حزب کرگران کردستان از نزدیک آشنایی داشته باشد. در این رابطه با دقت به ما گوش می‌داد و برای فهم این مسائل تلاش می‌نمود و در طول زندگی خود به دوست نزدیک رهبر آپو حزب کارگران کردستان تبدیل شد. زمانی که وزیر فرهنگ حکومت اقلیم کردستان بود به منظور حمایت از رهبر آپو به اقدامات مهمی دست زد.

   کالکان در رابطه باشخصیت فلک‌الدین  کاکه‌یی نیز گفت: پیش از هر چیز یک روشنفکر و یک میهن دوست واقعی کردستانی بود. در سطح بسیار بالایی پایبند رهایی، آزادی و اتحاد کردستان بود. شخصیتی واجد تجربه بود که به مطالعه و پژوهش می‌پرداخت و در رابطه با موضوعات مختف صاحب نظر بود. با احترام به نقطه نظرات تمایز نزدیک می‌شد و با دقت به آنها گوش فرا می‌داد، شخصیتی دمکرات و در عین حال جدی و مبارز بود.

زمانی که ذهنیتها به هم نزدیک باشند، مانعی برای فهم متقابل وجود ندارد
   کالکان خاطر نشان ساخت که اگر انسانها درصدد توافق با یکدیگر باشند و از درک متقابل با یکدیگر برخوردار باشند، آنزمان است که هیچ مانعی فراروی آنان نمی‌تواند قرار گیرد. بدون تردید در تفاهم، زبان واجد نقشی بسیار مهم است. اما اتحاد و قرابت ذهنی نیز در این میان حایز اهمیت بیشتر  است. اشخاصی که واجد یک نگرش و هدف هستند، می‌توانند با نگاه و حرکت و عمل یکدیگر را درک نمایند. در این راستا کالکان گفت: زمانیکه فلک‌الدین کاکه‌یی را شناختم زبان کردی من از اکنون بسیار بهتر بود.  من زمانی در مردین و یک سال را نیز در قامیشلو به فعالیت پرداختم. اما زمانی که در آلمان دستگیر و زندانی بودم، آن را از یاد بردم. فلک‌الدین بسیار شیرین سخن می‌گفت. سخنان وی را می‌فهمیدم. ما در رابطه با سیاست سخن می‌گفتیم و زبان سیاسی نیز یک زبان است.

مناسبات بین حزب کارگران کردستان و حزب دمکرات کردستان برای وی بسیار مهم بود
   کالکان گفت: سال ١٩٨۴ ما یکدیگر را در دمشق دیدیم.به منظور نشست کمیته مرکزی به دمشق رفته بودم. مصادف با حضور من، وی نیز در شام بودم و خواسته بود که رهبر آپو را ببیند. اما از حضور همدیگر در دمشق حضور نداشتیم. رهبر آپو گفت دوستت، فلک‌الدین کاکه‌یی آمده است و می‌خواهد ما را ببیند، تو نیز در این دیدار حضور داشته باش. این دیدار در منطقه ما برگزار شد و رفیق فلک‌الدین کاکه‌یی وارد کمون حزب کارگران کردستان شد. زمانی که در زد، من در را به روی وی باز کردم، تنها آمده بود. زمانی که من را دید، شگفت زده شد. مشخص بود که انتظار دیدن من را در آنجا نداشت. نگران بود که مبادا بین حزب کارگران کردستان و حزب دمکرات کردستان وضعیت نامناسبی در جریان باشد و به همین دلیل به دمشق آمده باشم. مناسبات حزب کارگران کردستان و حزب دمکرات کردستان را بسیار مهم ارزیابی می‌کرد و در هر فرصتی آن را بر زبان می‌آورد. با ترس  گفت: رفیق عباس آیا مساله ناخوشایندی روی داده است؟ من نیز با لبخندی گفتم هیج مساله‌ای روی نداده است، برای امور سازمانی به اینجا آمده‌ام. خیالش راحت شد. بعدا با رهبر آپو به دیدار و گفتگو پرداخت. در این دیدار در ارتباط با مسائل فراوانی سخن گفتند.

اتحاد ملی را به عنوان مبنای رهایی مشاهده می‌کرد
   کالکان در رابطه با برخورد و تعامل فلک‌الدین کاکه‌یی نسبت به اتحاد ملی نیز گفت: بدون تردید کاکه‌یی مساله اتحاد ملی کردها را بسیار مهم ارزیابی کرده و آن را به عنوان مبنای رهایی ملاحظه می‌کرد. در این رابطه واجد دیدگاهی بسیار دمکراتیک بود. همواره تلاش داشت تا تمامی سازمان‌ها در چارچوب اتحاد ملی قرار داشته باشند. در این چارچوب بود که مناسبات حزب کارگران کردستان و حزب دمکرات کردستان را بسیار مهم ارزیابی می‌کرد. بر این باور بود که کردها از طریق  اتحاد ملی می‌توانند به آزادی دست یابند. چنین برخوردی با این مساله داشت. بار دیگر یاد و خاطره وی را گرامی می‌دارم.