کالکان: خاورمیانه‌ی جدید با توافق و هم‌پیمانی میان کورد و عرب بنیاد نهاده می‌شود

دوران کالکان عضو شورای رهبری پ.ک.ک به اهمیت توافق و هم‌پیمانی میان کورد و عرب اشاره نموده و اعلام کرد، خاورمیانه‌ی جدید در نتیجه‌ی این توافق بنیاد نهاده می‌شود.

دوران کالکان عضو کمیته‌ی رهبری حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) عصر دیروز مهمان برنامه‌ی «اولکدن» تلویزیون مدیا هابر بود و در مورد آخرین رخدادهای کوردستان و خاورمیانه‌ی جدید، دیدگا‌ه خود را اعلام کرد.

کالکان در مورد بنیاد نهادن خاورمیانه‌ی جدید و مبارزات مشترک خلق‌ها، به ضرورت توافق و ارتباط میان هر دو خلق کورد و عرب اشاره کرد.

کالکان در آغاز سخنان خود اظهار کرد، بسیار حائز اهمیت است که مجلس سوریه‌ی دمکراتیک (م.س.د) و نیروهای خودمدیریتی دمکراتیک شمال و شرق سوریه و کوردهای روژاوای کوردستان در مکان درست به دنبال چاره‌یابی باشند و توافقهها و پیمانههای حقیقی را گسترش دهند. وی گفت:"چاره‌یابی مسائل به همراه خلق عرب و جامعه‌اش و افراد میهن‌دوست و دمکراتیک عرب محقق می‌شود. چاره‌یابی از این راه بدست می‌آید. افرادی میهن‌دوست و دوست مردم سوریه در داخل و خارج این کشور وجود دارند."

"هم‌پیمانی کورد و عرب بسیار مهم است"

دوران کالکان گفت: "تَو-دم(جنبش جامعه دمکراتیک)، پ.ی.د (حزب اتحاد دمکراتیک) و م.س.د می‌توانند در همه‌ی سطوح ارتباطی قوی ایجاد کنند و گفت:" سازمان‌های زنان و جوانان سوریه می‌توانند توافق‌ها و هم‌پیمانی‌های متفاوتی با خلق‌های دیگر ایجاد کنند. می‌توانند جنبش دمکراتیک سوریه را درست کنند. می‌توانند با نیروهای داخل رژیم سوریه که طرفدار چاره‌یابی دمکراتیک هستند، ارتباط و هم‌پیمانی ایجاد کنند. آنچه باید انجام شود، این است. باید به ارتباط میان کورد و عرب اهمیت داده شود. باید بدانیم اگر هم‌پیمانی میان کورد و عرب بنیاد نهاده شود، این هم‌پیمانی می‌تواند در منطقه نقش مهمی ایفا کند. دیگر این ارتباط می‌تواند از راه سوریه باشد یا عراق و یا هر جای دیگری که فرصت ایجاد آنرا فراهم می‌کند. اما همه‌ی کوردها با طیفهای مختلف، باید به اهمیت رابطه با خلق عرب واقف باشند. ما به عنوان پ.ک.ک با اهمیت بسیار به ارتباطات میان کورد و عرب می‌نگریم. ما ارتباطات میان کورد و عرب را برای از نو دیزاین کردن خاورمیانه، به عنوان مسئله‌ای اساسی می‌نگریم. چون خاورمیانه‌ی پیشین، توسط دولت-ملت‌ها تقسیم شده است، غارت شده و ویران شده است و به زیر یوغ فاشیسم و دولت-ملت‌ها در امده است. کورد در خاورمیانه، با قتل‌عام مواجه شده است، اعراب نیز تقسیم شده و تحت اشغال قرار گرفته‌اند. آن خاورمیانه‌ی گذشته، علیه کورد و عرب است. به همین علت دو ملت بزرگ وجود دارند که علیه وضعیت کنونی خاورمیانه می‌ایستند، آنها نیز کورد و عرب هستند. کورد و عرب بسیار نیازمند این هستند که در خاورمیانه‌ی جدید و دمکراتیک، به شیوه‌ای صلح‌آمیز و تحت اداره‌ای دمکراتیک با هم زندگی کنند. چون مبارزترین خلق‌ها، کورد و عرب هستند. هم‌پیمانی و ارتباط میان آنها، آن هم‌پیمانیی است که می‌تواند خاورمیانه‌ی جدید را بنیاد نهد."

کالکان به دشمنی با این ارتباط‌ها اشاره کرد و در این رابطه گفت:"نیروهای بین‌المللی و نیروهای سرمایه‌داری برای حفظ منافع خود با این هم‌پیمانی دشمنی می‌کنند. همزمان نیروهای منطقه‌ای نیز همین گونه با آن دشمنی می‌کنند. حکومت‌های ترکیه و ایران نیز به همان شیوه در مقابل این ارتباط و هم پیمانی ایستاده‌اند. چون خاورمیانه‌ی پیشین، که سرشار از مشکل و اختلاف است، توسط این نیروها درست شده است. ۱۰۰-۲۰۰ سال است که در خدمت منافع آنها است. اکنون از مبارزات خلق کورد و عرب وحشت دارند. به ویژه از هم‌پیمانی و اتحاد دمکراتیک این دو نیروی مبارز بسیار هراس دارند. به همین دلیل به طور مداوم در تلاش هستند تا کورد و عرب را به جان هم بیندازند. می‌خواهند میان آنها فتنه ایجاد کنند. چندین سازمان برای ایجاد اختلاف میان هر دو طرف درست کرده‌اند. آنهایی که این سازمان‌ها را اداره می‌کنند، همگی نیروهای خارجی هستند. باید این حقیقت به خوبی دیده شود و نه کوردها و نه اعراب فریب این بازی‌ها را نخورند. به همین دلیل هم از زنان و جوانان کورد و سیاستمداران کورد و هم از خلق عرب و زنان و جوانان و سیاستمداران عرب می‌خواهم که حقیقت را ببینند و فریب نخورند. نباید فریب منفعت‌طلبان، نیروهای خرجی و نیروهای قدرت‌طلب منطقه را بخورند. برای آنکه اتحاد دمکراتیک کورد و عرب را بنیاد نهیم، ما تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد.

همه برای رسیدن به این هدف باید هر چه در توان دارند، انجام دهند. باید خود را در مقابل ذهنیت محدود و شوونیستی دولت-ملت حفظ کنیم. باید همزیستی و اتحاد و دمکراسی را هرچه بیشتر رشد دهیم. اگر اینگونه پیش رود رخدادهای بزرگی رخ خواهند داد. در حال حاضر رخدادها به این سمت پیش می‌روند. در کوردستان آگاهی خوبی درست شده است. ما به عنوان پ.ک.ک از آن محافظت می‌کنیم. رهبر آپو چهارچوب تئوری و ایدئولوژی و سیاسی این موضوع را نشان داده است. این امر دیده می‌شود و در مورد آن تحقیق انجام می‌شود و بر جامعه‌ی عرب نیز تاثیر می‌گذارد. ابتدا در سطح زنان و جوانان و خلق تلاشگر و زحمت‌کش به این هم‌پیمانی اتحاد دمکراتیک و میهن‌دوستی اهمیت داده می‌شود. اما ما به همه‌ی نیروهای ضد فاشیست و نابودگر دولت-ملت اهمیت می‌دهیم. به ویژه به ارتباطات و هم‌پیمانی‌های ضد دولت ترکیه اهمیت می‌دهیم.

وضعیت دولت اشغالگر ترکیه از لیبی تا ادلب و عراق مشخص است. از مصر تا عراق نارضایتی وجود دارد. این برای ما مهم است. باید علیه اشغالگری ترکیه، هم‌پیمانی و توافق با خلق کورد ایجاد شود. این امر به نفع آنها نیز می‌باشد. ما به عنوان جنبش آزادیخواهی خلق کورد یک بار دیگر از خلق عرب به ویژه زنان و جوانان و سیاستمداران می‌خواهیم که متحد باشند. برای ایجاد سیستم دمکراتیک، به هم‌زیستی اهمیت دهند. ما معتقدیم که باید در این چهارچوب قدم برداشت. معتقدیم که در سوریه و عراق نیز به سمت چنین تفکری قدم برداشته می‌شود. معتقدیم از لحاظ خط ایدئولوژی، سیاسی و حتی اداری هم به این سمت قدم برمی‌داریم. اگر در سوریه چنین چاره‌یابی ایجاد شود، آنها فورا پیشرفت خواهند کرد. رهبر آپو گفت،" فورا آنرا چاره‌یابی می‌کنم"، چاره‌یابی بر این اساس محقق می‌شود."

دوران کالکان در مورد وضعیت عراق نیز صحبت کرد و به وضعیت کنونی عراق در جنگ و درگیری اشاره کرد و اعلام نمود، آنها امیدوارند که حکومت عراق نیز به شیوه‌ای مثبت موضعگیری کند و سر برای فشارهای نیروهای خارجی و ترکیه و ایران فرو نیاورد و به ارتباطات خود با کوردها اهمیت دهد."

 کالکان گفت،"در حال حاضر در مورد وضعیت شنگال، دیدارها و برنامه‌های جدیدی در جریان است. ما امیدواریم حکومت عراق فریب بازیها را نخورد. باید کوردهای شنگال و خلق‌های دیگر، سیستم خودمدیریتی کوردهای ایزدی را به رسمیت بشناسند تا آنها نیز بتوانند در امنیت و آرامش زندگی کنند. این اقدام عراق را نیز قدرتمند می‌کند. از لحاظ سیاسی و نظامی و پشتیبانی اجتماعی، عراق را تقویت می‌کند. من امیدوارم حکومت کنونی عراق چنین موضعگیری اتخاذ کند. اگر اینگونه نباشد و عراق برای فشارهای بین‌المللی و منطقه‌ای سر خم کند و فریب بخورد، آنگاه عراق بیشتر ضرر خواهد کرد. حکومت صدام حسین علی‌رغم آنکه بسیار قدرتمند بود اما شکست خورد، باید این امر دیده شود. رژیم صدام از این لحاظ اشتباه کرد و برای همین شکست خورد. به توافقات و هم‌پیمانیها و ارتباطات اهمیت نداد. نتوانست به عنوان یک ضرورت به آن اهمیت دهد به همین دلیل تضعیف شد. به دنبال بازی‌ها افتاد و در نهایت فروپاشید. اکنون امیدواریم حکومت کنونی عراق با همان شیوه فریب نخورد و همان مسیر را طی نکند. امیدواریم اراده‌ی خلق‌ها را در نظر بگیرد و اتحاد دمکراتیک اساس قرار داده شود. به ویژه خودمدیریتی اقلیتها را به چشم مثبت دیده و از آنها پشتیبانی کنند. اینگونه عراق به کشوری نمونه و دارای حکومتی قدرتمند تبدیل می‌شود."