کنفدرالیسم جوامع کوردستان خواهان تقویت مبارزات برای پایان دادن به حصر شد

ریاست مشترک شورای رهبری ک.ج.ک عید نوروز را به خلق کورد و دوستانش تبریک گفت و درخواست نمود در سال ۲۰۲۰ مبارزات علیه حصر قدرتمندتر شوند، فاشیسم در هم شکسته و دمکراسی گسترش یابد.

ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) به مناسبت عید نوروز بنیانیه‌ای منتشر کرد.

در بیانیه آمده است ،"نوروز نماد موجودیت، ایستار مبارزاتی و عطش آزادیخواهی ملت کورد است. نوروز را به رهبر خلق کورد، به زندانیان، به خلق کورد، به مقاومتگران کوهستان و دشت‌ها تبریک می‌گوییم. یاد کاوه‌ی آهنگر و کاوه‌ی عصر مظلوم دوغان، شهدای نوروز ذکیه آلکان، رخشان دمیرل، روناهی و بِریوان و همه‌ی شهدا را ارج می‌نهیم."

در بیانیه‌ی ک.ج.ک همچنین آمده است، "خلق کورد موجودیت خود را هزاران سال است با روح و فکر نوروز به امروز رسانده است. فرهنگ و روح نوروز خلق کورد را ایجاد کرده است، خلق کورد در نوروز آفریده شده است. خلقمان از کاوه‌ی آهنگر تا به امروز نوروز را در هر جای کوردستان گرامی داشته است. و نوروز را زنده نگه داشته و همین سبب زنده ماندن خلق کورد شده است.

علیه وجود خلق کورد حملات سنگینی بویژه در قرن ۲۰ انجام شده است. تلاش شده تا این خلق که یکی از خلق‌های کهن است، نابود شود. در قرن بیستم از درسیم تا هلبجه دهها قتلعام علیه خلق کورد انجام شده است و به این ترتیب سعی کرده‌اند کوردها را از بین ببرند. این پاکسازی همزمان نوعی از قتلعام فرهنگی نیز می‌باشد. بر این اساس سعی کردند نوروز را که سمبل موجودیت خلق کورد است به فراموشی بسپارند. همراه با نوروز سعی کردند خلق کورد را از بین ببرند و سعی کردند نوروز را به کل از اذهان پاک کنند.

نوروز مانند روز موضع‌گیری ملی و اتحاد ملی جشن گرفته می‌شود

یکی از کارهای اساسی که آپویی‌ها را در سال ۱۹۷۳ وارد تاریخ کرد، زنده کردن نوروز بود. بوسیله‌ی نوروز سعی کردند موجودیت، هویت، زبان و فرهنگ خلق کورد را آشکار کنند. زنده کردن فرهنگ و روح نوروز هم زمان حیات بخشیدن به نوروز، زنده کردن مبارزات آزادی خواهانه‌ی خلق کورد است. سرهلدان‌های بزرگ در نوروز روی داده‌اند که این نیز بیانگر روح نوروز، آتش نوروز و معنی آن است.

نوزوز ده‌ها سال است که همچون ایستار ملی و اتحاد ملی که مبارزات آزادیخواهانه و دمکراتیک خلق خورد را به پیش می‌برد، گرامی داشته می‌شود. تاریخ نوروزها و ترس نیروهای تصفیه کننده در روز نوروز نشان می‌دهد که روح نوروز به چه معنی است.

بر اساس پیشگیری از شیوع ویروس کرونا می‌توان نوروز را در گروه‌های کوچک جشن گرفت

بدون شک مانند هر سال در سال ۲۰۲۰ (نوروز ٢٧٢٠ کوردی) خلقمان عید نوروز را با جوش و خروش برگزار می‌کند و مبارزات سال ۲۰۲۰ را با نوزوز آغاز می‌کند. اما به دلیل شیوع ویروس کرونا که از چین آغاز و در سرتاسر جهان پخش شد و تاثیر زیادی بر خاورمیانه گذاشته است، تصمیم گرفته شده است که نوروز امسال به شیوه‌ای دسته جمعی در میدانها و سالن‌ها برگزار نشود. از طرف جنبش آزادیخواهی کوردستان برای حفظ سلامتی خلقمان ما معتقدیم این تصمیم درست است و از این تصمیم حمایت می‌کنیم. کوردهای باکور، باشور، روژهلات و روژاوا و همه‌ی جهان بر اساس این تصمیم نوروز را مانند سال‌های گذشته در میدانها و سالن‌ها به صورت دسته جمعی برگزار نمی‌کنند.

برای آینکه از فرهنگ نوروز دور نشویم و این جوش و خروش ادامه یابد، برای مقابله با شیوع ویروس می‌توان در روستاها و محلات کوردستان، در همه‌ی محلات با روشن کردن آتش نوروز در گروههای کوچک نوروز را جشن بگیرند.

وظیفه‌ داریم مبارزات برای آزادی رهبر آپو را افزایش دهیم

نوزوز امسال به صورت دسته جمعی جشن گرفته نمی‌شود، اما باید آنرا به روز درک جوهر و فرهنگ ذاتی نوروز و حقیقت مبارزات آزادیخواهی تغییر داد. باید خلقمان بر این اساس مسئولیت سازماندهی و مبارزاتشان را به عهده بگیرند. روح نوروز و شهدا این مسئولیت را به ما می‌سپارند. ما این وظیفه و مسئولیت را در هر نوروزی درک کرده برای آن تلاش می‌کنیم. ما باید نوروز ۲۰۲۰ را به نوروزی تبدیل کنیم که در آن درکمان را بیشتر کرده و ایستاری آزادیخواهانه نشان دهیم.

روح نوروز در مبارزات آزادیخواهانه و حیات‌بخش دارای جایگاهی مهم است و در این چارچوب نقش رهبر آپو و شهدا در صدر قرار دارند. به همین دلیل وظیفه‌ی تاریخی ما است که در نوروز با اراده‌ای مصمم مبارزه برای آزادی رهبر آپو را تقویت کنیم و در سال ۲۰۲۰ رهبر آپو و کوردستان را آزاد کنیم و برای ترکیه و خاورمیانه دمکراسی فراهم نماییم. پیام و فرمان نوروز ۲۰۲۰ برای همه‌ی خلق کورد اینگونه است. بر این اساس نوروز را به خلق کورد و دوستان تبریک می‌گوییم و درخواست میکنیم در سال ۲۰۲۰ با تقویت و گسترش مبارزات علیه حصر به فاشیسم پایان داده و دمکراسی را در هر جایی محقق کنیم."