کنفرانس رایزنی ملی روژهلات کردستان در سوئد برگزار می‌شود

ک.ن.ک در روزهای ١۴ و ١۵ سپتامبر ٢٠١٩/ ٢٣ و ٢۴ شهریور ١٣٩٨ کنفرانسی را با عنوان "وضعیت خلق کُرد در روژهلات کردستان، مواضع و راه‌حل‌ها" برگزار می‌کند

  کنگره ملی کردستان -ک.ن.ک در تلاش است کنفرانسی را در رابطه با روژهلات کردستان در اواسط سپتامبر سال جاری میلادی برگزار ‌کند.

  یکی از اعضای شورای مدیریتی کنگره ملی کردستان در گفتوگو با خبرگزاری فرات اعلام کرد:"کنفرانس در روزهای ١۴ و ١۵ سپتامبر در شهر استکهلم پایتخت سوئد با عنوان 'وضعیت خلق کُرد در روژهلات کردستان، مواضع و راه‌حل‌ها' بر پا می‌گردد. تدارکات خوبی برای برگزاری کنفرانس شکل گرفته است و جریانهای سیاسی و مدنی و تعدادی از افراد سرشناس طیفهای گوناگون روژهلات کردستان به این کنفرانس فراخوانده شده‌اند و آنان هم آمادگی خود را برای مشارکت در این نشست اعلام کرده‌اند."

همزمان کنگره ملی کردستان در این رابطه بیانیه‌ای منتشر کرد، در بیانیه آمده است:
  "کنگره ملی کردستان-ک.ن.ک به منظور گفتوگو در مورد وضعیت روژهلات کردستان و در کل برای نزدیکی هر چه بیشتر نیروها و جریان‌های روژهلات کردستان و تقویت اتحاد ملی اقدام به برگزاری این کنفرانس می‌کند. کنفرانس در دو روز ١۴ و ١۵ سپتامبر در شهر استکهلم سوئد برگزار می‌شود. نمایندگان احزاب و جریانهای سیاسی و اجتماعی و همچنین تعدای از روشنفکران و شخصیت‌های مستقل روژهلات کردستان به این نشست دعوت شده‌اند.

ایران و روژهلات در بحران و عدم استقرار عمیقی بسر می‌برند
​​​​​​​  بحران و عدم استقرار سرتاسر جهان را فراگرفته است. کردستان واقع در خاورمیانه هم در بحرانی عمیق بسر می‌برد. جنبش آزادیخواهی ملی از سویی در حال ترقی است و دستاوردهای خلق کُرد همچنان رو به فزونی است، از سویی دیگر حملات دول اشغالگر علیه کردستان گسترده‌تر و بزرگتر می‌شوند. ایران یکی از این دولت‌هاست. رژیم اسلامی ایران هر روز ویترین مدیران خود را تغییر می‌دهد اما سیاست‌های خصمانه علیه آزادی و حقوق را همچنان تداوم بخشیده است. رییس جمهوری کنونی رژیم ایران حسن روحانی که با وعده 'گفتوگو و چاره‌یابی' بر سر کار آمد بر مبنای شواهد موجود به سیاست‌های سابق ادامه می‌دهد.

رژیم هژمونگرای ایران در بحران‌های منطقه دست دارد
​​​​​​​  امروزه ایران جنگ بزرگی را در خاورمیانه به راه انداخته و در هیچ زمینه‌ای آرام نمی‌نشیند. ایران در تلاش است تا در آتیه‌ی منطقه لقمه‌ای بزرگ را بدست آورد. ایران یک رژیم هژمونگراست که در تمام بحران‌های منطقه دست دارد. از سوی دیگر به دلیل نقش ایران در درگیری‌های گسترده‌ منطقه وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن در داخل وخیم می‌باشد. رژیم هر چه بیشتر بر معترضان داخل فشار وارد می‌کند. رژیم ایران با زورگویی و شکنجه بدون وقفه در تلاش است تا خلق کُردستان را همچنان بدون حقوق و تحت ستم نگه دارد.

ایران در خارج به اندازه داخل تحت فشار است
​​​​​​​  رژیم ایران در خارج هم به اندازه داخل به بحران و فشار گرفتار شده است. بحران و تنش موجود در تنگه هرمز هر روز عمیق‌تر می‌شوند. حصر و تحریم‌های بین‌المللی بر ایران تشدید می‌شوند. از این رو فرصتی برای کردها فراهم گردیده است تا مبارزه خویش را علیه رژیم ایران ارتقا داده و دستاوردهای مهمی را رقم زنند.

ک.ن.ک در تلاش است جبهه نامنسجم و ناهماهنگ کردها را منسجم کند
​​​​​​​  جبهه‌ی کردها رغم وضعیت ناگوار رژیم نامسنجم و فاقد نظم است. به جای بسط اتحاد و همبستگی ملی، متأسفانه دینامیسمهای ملیمان از هم فاصله دارند. تداوم ناهماهنگی و عدم انسجام در شرایط کنونی منطقه راه را بر مخاطرات بزرگی هموار می‌کند. در برهه‌های بحران ضرورت رایزنی ملی حیاتی است. اگر ما به عنوان یک ملت موفق به اتحاد ملی شویم می‌توانیم به بازیگر اصلی در خاورمیانه مبدل گردیم.

​​​​​​​  کنگره ملی کردستان وظیفه خویش می‌داند برای بحث در مورد همبستگی ملی در روژهلات کردستان کنفرانس رایزنی ملی را برگزار نموده و راهکاری را برای اتحاد ملی فراهم کند.

بر مبنای اتحاد ملی همه را فرامی‌خوانیم
​​​​​​​  ما همچون کنگره ملی کردستان-ک.ن.ک تمام احزاب، جریان‌ها و شخصیتهای روژهلات کردستان را به کنفرانس رایزنی روژهلات کردستان فرامی‌خوانیم و امیدواریم که با مشارکت در این کنفرانس آرا و افکار خویش را به سمع شرکت کنندگان برسانند.

​​​​​​​  بر این عقیده‌ایم که این پلاتفرم زمینه گفتوگوی داخلی میان خلق کرد و طیف‌های روژهلات کردستان را هموارتر نموده و ضامن دستاوردهای خلقمان خواهد بود. با این امید منتظر ملاقات شما در کنفرانس هستیم.

​​​​​​​  گردهمایی و برنامه کنفرانس رایزنی ملی روژهلات کردستان
​​​​​​​  زمان: روزهای شنبه و یکشنبه ١۴ و ١۵ سپتامبر ٢٠١٩/ استکهلم- سوئد

​​​​​​​  برنامه کاری کنفرانس به قرار زیر است؛ پیام آغاز کنفرانس، پیام خیر مقدم به شرکت کنندگان، پیام ک.ن.ک و ۵ نشست و سمینار و در خاتمه تنظیم و ارائه قطعنامه پایانی.

​​​​​​​  روز اول کنفرانس شامل گفتوگو و بحث در رابطه با وضعیت روژهلات کردستان و روز دوم هم به گفتوگو در زمینه راه‌حل‌ها اختصاص دارد."