کنگره ملی کوردستان: باید نوروز امسال به دژ محکمی برای اتحاد و انسجام ملی تبدیل شود

کنگره ملی کوردستان جشن نوروز را شادباش گفته و اعلام نمود: باید نوروز سال ٢٠٢٠ به دژ محکمی برای اتحاد ملی و ائسجام داخلی و پیروزیهای بزرگتر تبدیل شود.

شورای رهبری کنگره ملی کوردستان به مناسبت نورز پیامی را منتشر کرد.

در این پیام آمده است: "در تاریخ تمامی خلق‌ها و ملت‌ها رویدادهایی وجود دارند که در نهایت به نشانه‌ای از بودن و هستی تبدیل می‌شود. نوروز ازین رویدادهاست. نوروز بر اساس مبارزه علیه فرودستی شکل گرفته است. علیه ظلم، بردگی، اشغالگری، کلونیالیسم و هر نوع از فرودستی به ستاره رهایی و آزادی تبدیل شده است.

در این فرایند طولانی از مبارزه خلق‌های فرودست هر دستاوردی را به سمبلی برای شادی بدل کرده‌اند. نوروز با نماد آتش به روشنایی راه رهایی و آزادی بدل شده است. نوروزی که مردم کورد برای خود به نماد مبارزه و پیروزی تبدیل کرده و با این درونمایه انقلابی خود به جشن مردمان غرب آسیا بدل شده است. فرادستان همواره جشنهایی با درونمایه‌ای را که بازتاب دهنده دردهای مردم فرودست بوده است ممنوع کرده‌اند، قید و بند بر آن زده‌اند."

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است:

"دولت ایران به رغم آنکه نوروز را به رسمیت شناخته است، اما زمانیکه که کورد بر مبنای فکر و اندیشه خود نوروز را برگزار می‌کند، به آن حمله و به ممنوعیت و لغو برگزاری مراسم دست می‌زند، امروز نیز این سیاست رژیم ایران همچنان ادامه دارد. رژیم بعثی صدام نیز با همان روش و متد رفتار می‌نمود و اجازه نمی‌داد که خلق کورد مراسم نوروز را برگزار نماید. رژیم بعثی اسد نیز این سیاست دشمنانه را در مقابل برگزاری مراسم‌های نوروزی ادامه می‌داد. از میان این دولت‌ها، دولت ترکیه ظالمترین دولتها در مقابل نوروز بوده است. تا سال ٢٠١٠ ترکیه محدودیت‌ها را با اصرار بر نوروز تحمیل و ادامه می‌داد. دولت ترکیه نوروز را به عنوان جشن مردم ترکیه از آسیای میانه قبول می‌کرد، اما اجازه نمی‌داد که کورد مراسم جشن نوروز را برگزار نماید. زیرا کورد و کوردستانیان نوروز را بر مبنای درونمایه آن با هدف رهایی و آزادی شادباش می‌گویند.

امروزه کورد و همسنگران کورد نوروز را با رنج خود به رقصی بزرگ در سراسر کوردستان تبدیل کرده و میادین دیاسپورا هر سال همانند درونمایه تاریخی با هدف رهایی و آزادی نوروز را گرامی میدارند. کورد با مبارزه عادلانه خود در مقابل اشغالگران سر تعظیم فرود نیاورده و امروز نیز نمی‌توانند مانع از پاسداشت نوروز در میان کورد شوند. کوردها نوروز را در مبارزه همه جانبه خود، در روستاها و شهرها، در زندان‌ها و در همه جا به سنگری مستحکم برای رهایی و آزادی تبدیل کرده‌اند.

امروز آتش نوروز در کوردستان شعله‌ور شده است. در باشور و روژآوای کوردستان به شیوه‌ای رسمی و خلقی گرامی داشته می‌شود. در روژهلات و باکور کوردستان نیز همانند سنگری مستحکم بوده و شعله‌های رهایی و آزادی را گسترش می‌بخشد.

ملت شدگی یکی از نکات مهم درونمایه نوروز است. نوروز جشنی مردمی و ملی است. نوروز متعلق به تمامی بخش‌های جامعه است. در این روزهای دشوار مبارزه علیه اشغالگران نباید این سیمای نیک و روشنی بخش نوروز فراموش شود، بلکه باید بیش از پیش گسترش یابد تا اشغالگران کوردستان شاهد اختلاف میان دینامیسم ملی کوردستان نباشند.

همانند همه جهان، امسال در شرایطی دشوار و نا آرام از نوروز استقبال می‌کنیم. مدتی است که تمامی جهان مستقیما با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کند. متاسفانه این بیماری در تمامی سرزمینمان گسترش یافته است. ما نیز، تمامی جهان نیز در مقابل این بیماری تمهیدات لازم را می‌اندیشند. به این دلیل ما امسال مراسم نوروزی را در قالب تجمعات بزرگ و پرجوش برگزار نمی‌کنیم. با این وجود ما نوروز را بر مبنای درونمایه آن، با روح مقاومت کاوه آهنگر و کاوه معاصر شادباش می‌گوییم. در این مرحله مهم از فرایند مبارزه رهایی و آزادیخواهی کوردستان، آتش نوروز باید به روشنایی بخش اتحاد و اتفاق مردمی و ملی کوردستان تبدیل شود.

کنگره ملی کوردستان با چنین باوری، با شور و حرارت ملی و میهنی نوروز را به تمامی کورد و کوردستانیان شادباش و تبریک می‌گوید. باید روح نوروز سال ٢٠٢٠ به دژ محکمی برای اتحاد و انسجام داخلی و پیروزی‌های بزرگتر تبدیل شود."