کودار: روژاوا مركز ثقل اندیشه‌های پویای كنفدرالیسم و‌ ملت دمكراتیك برای نجات خاورمیانه، ایران و كوردستان است

در بیانیه کودار آمده است:"نیروهای خط سوم در روژاوا، باشور، روژهلات و باکور كوردستان در مقابل دول فاشیست تركیه ـ ایران در جبهه‌های نبرد بسر می‌برند."

جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کوردستان (کودار) با صدور بیانیه‌ای هشتمین سالگرد انقلاب ١٩ ژوئیه در روژاوای کوردستان را شادباش گفته و یکبار دیگر بر لزوم اتحاد و همبستگی خلق کورد برای صیانت از دستاوردهای چهار بخش کوردستان تأکید کرده است.

متن بیانیه به این شرح است:

"هشتمین سالروز انقلاب روژاوا كه در ١٩ ژوئیه ٢٠١٢ به ثمر نشست، درحالی جشن گرفته می‌شود كه خط مدرنیته دمكراتیك تحقق یافته، ملت كورد بیش از پیش به حیات آزاد نزدیك گشته و زمینه اتحاد ملل مهیا. این انقلاب كه دارای ابعاد مادی ـ معنوی برای ملت‌های تحت ستم است و بازتاب جهانی دارد، از ارز‌ش‌های بشریت می‌باشد. بنابراین وظیفه ملت‌های تحت ستم و نیروهای آزادیخواه است كه از آن صیانت بعمل آورند.

انقلاب روژاوا در واقع صورت عینیت‌یافته «مدرنیته دمكراتیك» با پیشاهنگی اندیشه فلسفی ـ ایدئولوژیك آپوئیستی علیه مظالم هژمونی نحس «مدرنیته سرمایه‌داری» است. خلق‌های خاورمیانه بویژه خلق‌های كوردستان از خلق كورد گرفته تا سریانی، عرب، تركمن و غیره در سایه ظهور عملی «خط سوم»، به خط‌مشی عملی برای مبارزه در مسیر شگفت‌انگیز دمكراسی، سیاست دمكراتیك و آزادی دست ‌یازیده‌اند. پیشاهنگی خط سوم آپوئیستی در هیأت انقلاب روژاوا نه‌تنها تأثیرات كوردستانی و خاورمیانه‌ای بلكه تأثیرات جهانی شگرف بویژه بر نیروهای انترناسیونالیست آزادیخواه برجای گذاشته. این اثرات مثبت به یمن پارادایم آپوئیستی با مضمون «جامعه دمكراتیك و اكولوژیك مبنتی بر آزادی زن» است كه طی سال‌های مبارزه از كوبانی تا عفرین طنین جهانی یافت و بار دیگر امیدهای طالبان دمكراسی، آزادیخواهی، اكولوژیست‌ها و جنبش‌های زنان را زنده‌ ساخت. مبارزه این نیروها علیه خط بشدت بحران‌زای مدرنیته سرمایه‌داری می‌رود كه به‌عینه تأثیرات عمیق بر حوزه مبارزه در ایران و روژهلات (شرق) كوردستان برجای بگذارد و آفتاب آزادی كامل را به طلوع پرمیمنت برساند.

بدون‌شك دشمنان آزادی ملت‌ها بویژه دولت‌های فاشیست تركیه، ایران و هژمونی‌های جهانی همچنان مشغول دسیسه‌چینی علیه روژاوا هستند و به كنسپت‌های متفاوت و مكرر از قبیل روشن‌كردن چراغ‌سبز برای تركیه جهت حملات پی‌درپی به روژاوا، ادامه می‌دهند. شكی نیست كه حمله به هفتانین، مخمور، سایر مناطق باشور (جنوب) كردستان و حتی حمله هوایی تركیه علیه گریلاهای پژاك جدا از این كنسپت و دشمنی علیه انقلاب روژاوا نیست. تركیه كه وظیفه ژاندارم هژمونی جهانی سرمایه‌داری در خاورمیانه را با خفت تمام برعهده گرفته و بر خلق‌های تحت ستم می‌تازد، بخوبی واقف است كه تا وقتی كه موفق به نابودی انقلاب روژاوا نگردد، نخواهد توانست برنامه پلشت نسل‌كشی ملت كورد در هرچهاربخش كوردستان را به اتمام برساند. مسلما نیروهای خط سوم در روژاوا، باشور، روژهلات و باکور كوردستان در مقابل دول فاشیست تركیه ـ ایران در جبهه‌های نبرد بسر می‌برند. لذا توافقات اخیر ایران ـ تركیه حتی اگر با بهانه زنده‌ساختن نشست‌های مرده آستانه در خصوص سوریه باشد، اما باز اولویت كنسپت آنها «كارت كورد» و «نسل‌كشی» علیه ملت كورد است. ولی نیروهای خط سوم اجازه چنین جنایت‌هایی علیه بشریت را نخواهند داد.

همچو «جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات كوردستان(کودار)»، ضمن تبریك هشتمین سالروز انقلاب روژاوا و تأكید بر اینكه صیانت از دستاوردهای روژاوا را وظیفه خویش می‌دانیم، باور داریم كه روژاوا پیشاهنگ مبارزه علیه نسل‌كشی و مركز ثقل اندیشه‌های پویای كنفدرالیسم و ملت دمكراتیك برای نجات خاورمیانه، ایران و كوردستان می‌باشد. باشد كه خلق‌های تحت ستم و ملت‌های آزادیخواه با تأسی از این مشی دمكراتیك، وحدت خود را منسجم‌تر سازند و تا رسیدن به قله‌های پیروزی علیه فاشیسم، دمی از پای ننشینند و سازماندهی‌های دمكراتیك خلقی را قوی‌تر سازند."