کودار: عید قربان، عید رسیدن به آزادی و مبارزه علیه فاشیسم است

کودار:"خلق ‌كورد در چهار بخش كوردستان در حالی قربان را عید می‌گیرد كه روزانه درگیر جنگ‌های تحملی بویژه از سوی فاشیسم تركیه است و نظام ایران نیز به بازداشت، شكنجه و اعدام در كنار گرسنه‌گذاشتن توده‌ها رفتاری كاملا فاشیستی با هدف نسل‌كشی فرهنگی ملتمان دارد."

کمیته‌ی باورداشت‌های جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کوردستان به مناسبت عید قربان بیانیه‌ای منتشر کرد.

متن بیانیه کودار به این شرح است:

"عید قربان امسال درحالی برگزار می‌شود كه جوامع كوردستان و منطقه گرفتار بحران‌ها و جنگ‌های نابودگر هستند ولی همچنان امیدها به مبارزه علیه ظلم و بیداد بویژه از سوی مسلمانان منطقه زنده است.

كوردستان، خاورمیانه و جهان گذشته از مبارزه علیه بیماری كرونا، رسالت بزرگی برای نبرد بر ضد فاشیسم دول محافظه‌كار و سرمایه‌داری دارند. این نظام‌ها با استفاده ابزاری از جوامع و ادیان، تنها شیوه زندگی مدام تنازعی مملو از جنگ و خونریزی را به ارمغان آورده‌اند و خلق‌های جهان را برده‌ساخته‌اند. بویژه در حالی كه بحران‌های زیادی دامن خلق‌های كوردستان و ایران گرفته و بدلیل ظلم و بیداد نظام كنونی ایران كه از كلیت دین بعنوان ابزار سیاسی سركوب استفاده می‌نماید، فروپاشی جامعه جدی‌ترین خطر به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌باشد. تاوقتی كه چنین بحران‌هایی جنگ‌افروز وجود دارد و بانی اصلی آن نیز خود نظام‌های مستبد می‌باشند، عید قربان هدفی جز رسیدن خلق‌ها به آزادی و خوشبختی نخواهد داشت. خلق ‌كورد در چهار بخش كوردستان در حالی قربان را عید می‌گیرد كه روزانه درگیر جنگ‌های تحملی بویژه از سوی فاشیسم تركیه است و نظام ایران نیز به بازداشت، شكنجه و اعدام در كنار گرسنه‌گذاشتن توده‌ها رفتاری كاملا فاشیستی با هدف نسل‌كشی فرهنگی ملتمان دارد.

همچو كمیته باورداشت‌های «جامعه دمكراتیك و آزاد شرق كوردستان(كودار)» ضمن تبریك عید قربان به مسلمانان كوردستان، منطقه و جهان و نیز به خانواده‌های شهدای راه آزادی، امیدواریم كه عید قربان مایه مبارزه‌ای‌ عظیم علیه نظام‌های ظالم و فاشیستی بویژه در كوردستان و ایران شود و در سایه اتحاد خلق‌ها و ادیان، آزادی ملت‌ها بویژه ملت‌ كورد تحقق یابد."