کورتولان: مبارزاتمان تا آخرین لحظه ادامه خواهد داشت

فاطمه کورتولان پارلمانتار ه.د.پ اعلام کرد، حاکمیت سعی دارد با سیاست‌های فشار و ستمکاری خلق را بترساند و افزود، "آن‌ها نیز می‌دانند که با سیاست‌های فشار و ستم قادر نیستند به نتیجه‌ای دست یابند. مبارزاتمان تا زمان باز پس گرفتن شهرداری‌ها ادامه خواهد داشت."

   فاطمه کورتولان پارلمانتار ه.د.پ اعلام کرد، پس از پایان یافتن دیدراهای سال ۲۰۱۳ با رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان، بار دیگر جنگ مورد بحث قرار گرفت و افزود، "‌با حصر آقای اوجالان و پایان دادن به برهه‌ی چاره‌یابی تمامی کشور را تحت انزوا قرار دادند و اقدامات نقض حقوق بشر افزایش یافت. ه.د.پ به شکلی ویژه به کردها اعلام کرده بود: انزوای امرالی انزوای سیاست و آینده‌ی ترکیه است."

   کورتولان اظهار داشت، در وضعیت کنونی راه‌های دمکراسی ترکیه بسته شده‌اند، در هر عرصه‌ای حقوق بشر نقض شده و به روشی برای مدیریت دولت مبدل شده است که قیم‌ها نتیجه‌ی آن هستند.

   وی غصب شهرداری‌ها را به عنوان کودتایی علیه دمکراسی ترکیه نام برد و افزود، "در سە کلانشهر با اقدامی سیاسی سه شهرداری ما را بدون هیچ دلیلی غصب کردند. این مسئله را اقدامی همچون کودتا می‌بینیم. خلقمان این مسئله را قبول نکردند. در هر سه شهر خلق روزانه بپاخاسته، در محله‌ها و خیابان‌ها از اراده‌ی خویش صیانت می‌کند."

​​​​​​​   کورتولان با اشاره به گفت‌وگوهای مبنی بر غصب تنها ۳ شهرداری این کلانشهرها اعلام کرد، "نقض حقوق بشر و غصب شهرداری‌ها تنها در کردستان نخواهد بود. چون در شهرهایی که به عنوان منبع رانت بودند حاکمیت ندارند. سعی دارند بدین شکل مجددا به این نیرو دست یابند. اما می‌بینند که خلق، نیروهای دمکراسی و اتحادی که در ۳۱ مارس ایجاد شد اجازه نخواهند داد امید ایجاد دمکراسی را نابود سازند. دلیل اساسی فشارها نیز ترس از اعتراضات و نیروی مخالفت کردن خلق است."

​​​​​​​   کورتولان اظهار داشت، "آن‌ها نیز واقف هستند که با سیاست فشار و ستم قادر نخواهند بود به نتیجه‌ای دست یابند. می‌دانیم که می‌توان در محله‌ها به هر چیزی دست یافت. این ذهنیت نابود خواهد شد. نیروی دمکراسی و مطالبات دمکراتیزاسیون ترکیه به نیرویی سازماندهی شده مبدل می‌شود. فعالیت‌های اعتراضی در میادین بسیار مهم هستند و قادر به جلوگیری از آن نیستند."