کژار: سکوت معنامند جهانی در قبال دولت ترکیه حمایت و مشروعیت‌دهی به تهاجمات است

...ذهنیت فاشیستی و دیکتاتوری ‌آ.ک.پ/م.ه.پ‌ که اقتدار و بقای آن باخطر فروپاشی مواجه است به‌صورت آگاهانه خلق کرد و تمامی نهادهای دمکراتیک وابسته به آن‌ها را مورد تهاجمات ناانسانی خود قرار می‌دهد...

   شورای هماهنگی جامعه‌ی زنان آزاد شرق کردستان- کژار در بیانیه‌ای غصب شهرداری‌های کردستان از سوی رژیم اردوغان را بشدت محکوم نموده است. کژار رویکردهای رژیم فاشیست ترک در قبال کردها را مصداق فساد، استعمارگری، غصب و غارت اررزش‌ها نامیده است.

متن بیانیه کژار به شرح زیر است:

   "برای افکار عمومی و رسانه‌ها

   ذهنیت فاشیستی و دیکتاتوری ‌آ.ک.پ/م.ه.پ‌  که اقتدار و بقای آن باخطر فروپاشی مواجه است به‌صورت آگاهانه خلق کرد و تمامی نهادهای دموکراتیک وابسته به آن‌ها را مورد تهاجمات ناانسانی خود قرار می‌دهد. در انتخابات ۳۱ مارس علی‌رغم تقلب در انتخابات از سوی ‌آ.ک.پ/م.ه.پ‌ و متحدانش بازهم اراده‌ی خلق‌ها پیروز نهایی بود. با شکست بزرگ این ائتلاف همانند سایر سیستم‌های دیکتاتوری رویکردی خشونت‌آمیز و خصمانه در قبال اراده‌ی دمکراتیک خلق‌ها اتخاذ کردند و روسای شهرداری‌هایی را که از سوی مردم انتخاب شده بودند را برکنار و افراد انتصابی خود را جایگزین کردند.    

   در سال ٢٠١۶/ ١٣٩۵ نیز شهرداری شهر آمد به‌همراه بسیاری از مسئولین شهرداری از سوی ذهنیت فاشیستی اردوغان اشغال گردید. خلق کُرد بار دیگر در روز ٣١ مارس اراده و موضع خویش را در برابر ذهنیت ضد دمکراتیک و فاشیستی ‌آ.ک.پ/م.ه.پ‌ نشان دادند. ذهنیتی که تک‌تیپی و نژادپرستی را ترویج می‌دهد به‌هیچ عنوان پیشرفت و ارتقای سطح مبارزات آزادی‌خواهی خلق کُرد را نپذیرفته و اکنون نیز که با شکست سیاسی بزرگی مواجه شده در برابر دموکراسی کودتایی را طراحی و اجرایی نموده است. ذهنیت فاشیستی ‌آ.ک.پ/م.ه.پ‌ در قبال اراده ی کوردها تنها ۴ ماه و ١٩ روز توانست تاب بیاورد. بیش از چهار سال است که دولت ترکیه براساس ذهنیت نژاد پرستانه ‌آ.ک.پ/م.ه.پ‌ در وضعیت اضطراری قرار دارد؛ در واقع ترکیه را محکوم به سیاست استعمارگری نموده است. اشغالگری‌ که از سوی ذهنیت فاشیستی و آنتی‌دمکراتیک دولت ترکیه اعمال و دستاوردهای خلق کرد را مورد تعرض قرار می‌دهد به‌هیچ عنوان از سوی خلق کرد در تمامی بخشهای کردستان پذیرفته نخواهد شد. 

   چنین رویکرد اشغالگرانه‌ی رژیم فاشیستی ترکیه در قبال شهر‌داری‌های شهرهای کردنشین مصداق فساد و استعمارگری و غصب و غارت ارزش‌ها و دستاوردهای خلق کرد می‌باشد. چنین سیاست‌هایی حاصل ذهنیت قدرت‌محور رژیم ترکیه می‌باشد که از لحاظ اقتصادی در بحران و بن‌بست عمیقی فرورفته است تا این‌گونه خود را از مشکلات و بحران‌های موجود برهاند. زیرا سیاست‌های داخلی و خارجی ترکیه دچار انسداد و استیصال شده و برای کاستن از این فشارها خلق کرد را مورد تهاجم قرار می‌دهد.

   لازم است که فاشیسم ‌آ.ک.پ/م.ه.پ‌  در زمان بسیار کوتاهی در سیاست‌های ضد دمکراتیک و اشغالگرانه‌ی خود که اراده‌ی خلق‌ها را نادیده می‌گیرد تغییرات بنیادینی ایجاد نماید زیرا خلق کرد در برابر چنین حملاتی سکوت اختیار نخواهد کرد و در برابر هرگونه سرکوب، خشونت و اشغالگری ایستاده و مبارزه خواهد نمود.

  ائتلاف فاشیستی ‌آ.ک.پ/م.ه.پ‌ که دشمنان سرسخت خلق کرد هستند تاب تحمل پیشاهنگی و گسترش مبارزات خلق کرد را ندارند. درعین حال زنان را نیز مورد تهاجم قرار داده و برای ایجاد مانع دربرابر اراده‌مندی خلق کرد هرگونه راهکاری را آزموده و به سیستم ریاست‌ مشترک که در آن اراده‌ی زنان به رسمیت شناخته می‌شود را بهانه‌ی تهاجمات خود قرار می‌دهد. زیرا سیستم ریاست مشترک جهت رفع نابرابری‌های جنسیتی و برقراری عدالت و برابری جنسیتی در جامعه می‌باشد از سوی دیگر هر روز در میزان اعمال خشونت بر زنان در جامعه‌ی ترکیه افزوده می‌شود. در تاریخ ترکیه بیشترین میزان خشونت و جنسیت‌گرایی اجتماعی در دوران حکومت آ.ک.پ می‌باشد. دلیل اعمال چنین سیاست‌هایی مشروعیت بخشیدن به رویکردهای نژادپرستانه، جنسیت‌گرایی، دین‌گرایی، ملی‌گرایی و فاشیسم می‌باشد.  

   تمامی رخدادهایی که امروزه در ترکیه در مقابل چشم جهانیان روی می‌دهد با سکوت معنامندی مواجه است که در واقع حمایت و مشروعیت‌دهی به این تهاجمات است. خلق کرد در طول تاریخ مبارزاتی خویش همواره در مقابل چنین سیاست‌های فاشیستی و نژادپرستانه مقاومت نموده و آن را با شکست مواجه نموده است. امروز بار دیگر نیاز است که زنان و جوانان و تمامی خلق کرد در برابر این کودتا و استعمارگری با تمام نیرو مقاومت نمایند. علاوه بر این تمامی زنانی که مورد هدف دیکتاتوران زمانه قرار می‌گیرند با اتحاد و هم‌سویی سیاست‌هایی را که به بهانه‌ی سیستم ریاست مشترک اعمال می‌شود و حقوق انسانی آنان پایمال می‌گردد را با شکست مواجه و در برابر تمامی اعمال نشات‌گرفته از ذهنیت مردسالاری، مبارزه‌ی منسجم انجام دهند."