ک.ج.ک: تا دیدار وکلا از امرالی میادین را ترک نکنید!

ک.ج.ک اعلام کرد تا زمانی که وکلای رهبر آپو موفق به ملاقات ایشان نشوند و حقایق را برای ملتمان و افکار عمومی بیان ننمایند لازم است خلقمان، دوستانمان، زنان و جوانان میادین را ترک نکنند.

ریاست مشترک شورای اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان در خصوص آتش‌سوزی در جنگل‌های جزیره امرالی بیانیه‌ای منتشر کرد.

ک.ج.ک در این بیانیه با یادآوری مشکوک بودن آتش‌سوزی جنگل‌های امرالی در فصل زمستان می‌گوید که رهبر آپو مدت ٢١ سال است در جزیره امرالی در حصر بسر می‌برد، در حالی که ترکیه و منطقه با بحران‌های عمیقی روبرو شده و نسل‌کشی علیه ملت کورد تشدید شده است مقامات ترکیه از آتش‌سوزی در جنگل‌های جزیره امرالی سخن به میان آورده‌اند. حاکمیت فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ با فروپاشی مواجه است و به همین دلیل باید هر کسی با گمان به رویداد آتش‌سوزی امرالی نگاه کند. در چنین مقطع مهمی که ترکیه‌ و منطقه با آن روبروست، آتش‌سوزی در فصل زمستان آن نیز در چنان جزیره‌ای که تحت تدابیر شدید امنیتی است ظن و گمان را در هر انسانی برمی‌انگیزد.

ک.ج.ک تأکید می‌نماید؛ در مکانی که رهبر آپو در آن به گروگان گرفته شده است هر واقعه و هر نوع رفتاری دارای معنی سیاسی است. دولت ترک و سیستم بین‌المللی مسئول تمامی رویدادهای امرالی هستند. سیستم امرالی از سوی نیروهای بین‌المللی تأسیس شده و تحت نظر آنان است. به ویژه شورای اروپا که دولت ترک نیز به عضویت آن درآمده است و کمیته منع شکنجه اتحادیه اروپا مسئولیت‌های بزرگی را در این رابطه بر عهده دارند.

ریاست مشترک شورای اجرایی ک.ج.ک با بیان اینکه سخنان و بیانیه‌های دولت ترکیه و مسئولان ترک که در حال اعمال نسل‌کشی بر ملت کورد هستند فاقد اعتبار و معنی است می‌افزاید: ٢١ سال است که حصر و انزوایی شدید بر رهبر آپو اعمال می‌کنند. جنبشمان و خلقمان به سخنان و بیانیه‌های رژیم فاشیستی‌ای که دشمنی با کوردها را به اوج رسانده است اعتمادی ندارند. از اینرو لازم است بدون اتلاف وقت وکلای رهبر آپو به امرالی رفته و حقایق را برای خلقمان و افکار عمومی آشکار کنند. تا زمانی که وکلا و خانواده‌ها از امرالی دیدار ننمایند و بیانیه‌ای در این خصوص منتشر نکنند خلقمان، دوستمانمان، زنان و جوانان نباید میدان‌ها را ترک کنند. خلقمان باید در هر چهاربخش کوردستان و خارج از میهن موضع خود را در بالاترین سطح اعلان نموده و میادین و خیابان‌ها را به کنترل خویش درآورند. خلقمان در هر چهار بخش کوردستان باید بپاخواسته و اعلام بسیج عمومی نمایند.