ک.ج.ک: حصر رهبر آپو با مبارزه پایان می‌یابد

ک.ج.ک اعلام کرد، گزارش سی‌پی‌تی در نتیجه‌ی مبارزات منتشر شد و همچنین اعلام کرد؛"حصر رهبر آپو با مبارزات پایان می‌یابد."

ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ج.ک) در مورد گزارش چند روز پیس کمیته‌ی منع شکنجه‌ی شورای اروپا (سی‌پی‌تی) بیانیه ای منتشر کرد.

در این بیانیه آمده است:"رهبر آپو تنها رهبر خلق کورد نیست، بلکه به رهبر خلق‌های آزادیخواه و دمکراتیک خاورمیانه و جهان تبدیل شده است و اکنون ۲۱ سال است که در زندان انفرادی است. ۲۱ سال است در یک اتاق محبوس می‌باشد، غیر از ۲ یا ۳ بار مدت ۱۰ سال است که با وکلایش دیدار نکرده است. بسیار کم به خانوده‌اش اجازه‌ی دیدار با او را می‌دهند. علت حصر شدید این است که رهبر آپو رهبر خلقیست که تحت تهدید قتل‌عام و پاکسازی قرار دارد. این حصر شدید تحت سیاست قتل‌عام و پاکسازی خلق کورد انجام می‌شود، به همین دلیل این حصر نیز بخشی از سیاست مجازات و قتل‌عام و پاکسازیست. بدون شک خلق کورد و رهبر آپو هم می‌دانند که این حملات و حصر حمله جهت پاکسازی و قتل‌عام هستند و با این تفکر در مقابل آن عمل می‌کنند".

آمریکا، اروپا و رژیم تُرک مسئول سیستم شکنجه و پاکسازی هستند

در این بیانیه آمده است؛"توطئه‌ی بین‌المللی علیه رهبر آپو توسط این نیروها انجام شد که در قرن ۲۰  سیستم قتل‌عام و پاکسازی خلق کورد را تحمیل و عملی کردند."

در ادامه‌ی بیانیه همچنین آمده است؛"رهبر آپو چون می‌خواست این سیستم نابودگر را شکست دهد، با توطئه به زندان امرالی منتقل شد. وظیفه‌ی نگهبانی را به ترکیه دادند. سیستم حصر امرالی سیستمی است که آمریکا و اروپا و رژیم تُرک با هم در مورد آن مسئول هستند. سی‌پی‌تی تاکنون در مقابل سیستم شکنجه‌ی امرالی نایستاده است، که این هم باید به عنوان نشانه‌ی همکاری با این جنایت دیده شود. اما مبارزات ۲۱ ساله‌ی خلق کورد و صیانت از رهبر آپو و موضع‌گیری رهبر آپو در زندان امرالی، ماهیت سیستم امرالی را رسوا کرده‌اند و آنرا وارد شرایطی کرده‌اند که قادر به تداوم خود نیست. این رسوایی با مفاومت علیه حصر در ۲۰۱۸-۲۰۱۹ بسیار بیشتر گسترش یافت، ماهیت ضداخلاقی و فاشیستی این سیستم کاملا آشکار شده است. در چنین شرایطی سی‌پی‌تی به امرالی رفت و گزارشش را در مورد شرایط امرالی چند روز پیش منتشر کرد.

'استدلال‌ها و بهانه‌ی تشدید حصر فاقد معنی است'

معرفی سیستم امرالی به عنوان سیستم شکنجه از سوی سی‌پی‌تی گامی مهم و واجد اهمیت است. این بدان معنی است که آنهایی که در ایجاد سیستم امرالی نقش دارند، دیگر نمی‌توانند از این سیستمشان دفاع کنند. به همین دلیل همه‌ی علل و استدلال‌های تشدید حصر فروپاشیده‌اند. درهای امرالی شکسته‌اند. بنیانی ایدئولوژیک و سیاسی برای تداوم حصر باقی نمانده است. همان طور که علل سیاسی و ایدئولوژیک قتل‌عام و پاکسازی خلق کورد رسوا شده است، فقط با زور و اجبار سیستم قتل‌عام و پاکسازی اجرا می‌شود؛ همین شرایط در امرالی نیز رخ داده است. همین مبارزات برای آزادی رهبر آپو را بیشتر برجسته می‌کند. حملات فاشیستی نابودگر سنگین هستند، اما آزادی خلق کورد و رهبر آپو هم نزدیک است.

گزارش سی‌پی‌تی کافی نیست

این حقیقت اثبات شده است که مبارزات آزادیخواهانه رهبر آپو و مبارزات آزادیخواهی خلق کورد با هم درآمیخته‌اند و با اراده پیش می‌روند. بدون شک گزارش ‌سی‌پی‌تی اگر مهم هم باشد اما ناکافیست. مسئولیت آنها این است که خواهان پایان دادن به حصر شوند، اما سی‌پی‌تی به منظور تبرئه کردن و شانه‌ خالی کردن این گزارش را منتشر کرده است، همان طور که گزارش در نتیجه‌ی مبارزات بزرگ خلق کورد منتشر شد پایان دادن به حصر رهبر آپو  و آزادی نیز با مبارزه بدست می‌آید. سی‌پی‌تی سیستم امرالی را به عنوان سیستم حصر سنگین و سیستم شکنجه معرفی کرد. آنچه به عهده‌ی خلقمان و نیروهای دمکراتیک قرار می‌گیرد این است که علیه حصر، که به دلیل این گزارش برحق بودن و مشروع بودن آن بیشتر آشکار شده است را گسترش دهند، این هم آزادی رهبر آپو را نزدیکتر می‌کند. سی‌پی‌تی تنها با این مبارزات می‌تواند قدمهایی به پیش بردارد. حصر رهبر آپو به عنوان حمله‌ای نابودگرانه و پاکسازی به کار گرفته می‌شود. به همین دلیل دشوار است که با درخواست و فراخوان پایان یابد. حملات سیاسی فقط با مبارزات قدرتمند سیاسی می‌تواند شکسته شوند. به همین دلیل بیانیه‌ی سی‌پی‌تی مسئولیت را به عهده‌ی خلق کورد و دوستانش و نیروهای دمکراتیک می‌گذارد که علیه حصر مبارزه کنند و مبارزات برای آزادی رهبر آپو را افزایش دهند. پایان دادن به حصر رهبر آپو، فراهم کردن دیدار با وکلا، خانواده و نیروهای دمکراتیک فقط با مبارزات ممکن می‌شود. اینگونه رهبر آپو می‌تواند به نقش خود برای دمکراتیک کردن ترکیه و خاورمیانه و آزاد کردن خلق کورد بسیار بهتر و موثرتر عمل کند. بر این اساس ما درخواست می‌کنیم مبارزات دمکراتیک و آزادیخواهانه خلق کورد و مبارزه برای آزادی رهبر آپو در تمامی عرصه‌ها نیرومندتر و گسترده‌تر به پیش برده شود، فاشیسم آ.ک.پ-م.ه.پ نابود شوند، کوردستانی آزاد، ترکیه‌ای دمکراتیک و خاورمیانه‌ای دمکراتیک مسجل شود."