ک.ج.ک: مقاومت تا اخراج اشغالگران ادامه دارد

ریاست مشترک شورای رهبری ک.ج.ک اعلام کرد، دولت ترک و توطئه‌گران همه از میان برداشته می‌شوند، همچنین تاکید کرد" تا اخراج اشغالگران مقاومت ادامه خواهد داشت".

    ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان طی بیانیه‌ای به راهپیمایان و معترضان جهان در روز ۱۲ ماه برای حمایت از روژاوای کوردستان، درود فرستاد و اعلام کرد: "از طرف خلق کورد به این انسانهای آزاده و با وجدان درود می‌فرستیم."

    در این بیانیه آمده است: "رهبری آمریکا و صاحبان قدرت آ.ک.پ- م.ه.پ با هم به توافق رسیدند و در ۹ م ماه و در روز توطئه‌ی بین‌المللی علیه رهبر آپو، علیه خودمدیریتی شمال و شرق سوری و انقلاب روژاوادست به توطئه‌ای نو زدند. بدون شک نیروهای دیگر نیز در این توطئه شرکت داشتند، نیروهای مدرنیته‌ی سرمایه‌داری یک بار دیگر می‌خواهند کورد را قربانی منافع خود کنند. دولت ترکیه نیز خود را فروخته و پیشکش آنها نموده است، اینگونه می‌خواهد کوردها را با سیاستی مملو از بی‌اخلاقی قتل‌عام کنند. با فشارهای فاشیستی که در قرن ۲۱ نمونه آن دیده نشده است و با ابزار پیشرفته می‌خواهند کوردها را در مقابل چشم جهانیان قتل‌عام نموده و به این هدف دست یابند. در مقابل این قتل عام وجدان انسانیت سربرآورد و میلیونها انسان در روز ١٢ اکتبر برای حمایت از انقلاب روژاوا به میدانها آمدند. یک بار دیگر به این انسانهای آزاده درود می‌فرستیم."

    همچنین آمده است: "در مقابل این توطئه نیز کوردها به پا خواسته و علیه این حملات نشان دادند که یک بار دیگر مقاومت می‌کنند. اگر اعتراضات و نارضایتی‌ها نشان داده نشوند، توطئه‌ای که علیه روژاوای کوردستان انجام شده است در همه‌ی بخشهای کوردستان تکرار خواهد شد، خلق کورد این حقیقت را دید و با حس اتحاد ملی به پا خواست."

خلقهای شمال و شرق سوریه این اشغالگری را از بین خواهند برد

    در ادامه‌ی بیانیه همچنین آمده است: "انقلابیون روژاوا و خلقهای شمال و شرق سوریه، قهرمانانه مبارزه می‌کنند تا خلق‌های جهان از این مقاومت حمایت کنند. این مقاومت نیز باورمندانه ادامه خواهد یافت. همان‌گونه که سخنگوی ق.س.د گفته است: دولت اشغالگر ترک و توطئه‌گران تصمیم به این جنگ گرفته‌اند، اما خلق‌های شمال و شرق سوریه به آن پایان خواهند داد، خلق‌های شمال و شرق سوریه با مقاومت خود برای بنیاد نهادن زندگی نو و دمکراتیک نقش تاریخی خود را ایفا خواهند کرد و تا اخراج اشغالگران مقاومت ادامه خواهد داشت."

دولت «رومی» و توطئه‌گران از بین خواهند رفت

    در بخش دیگری از بیانیه آمده است: "هیچ اسلحه و تکنیکی از آزادی و دمکراسی خلق، از تفکر و مبارزاتشان قویتر نیست. به خصوص در این حمله‌ی اشغالگرانه و توطئه که امروز از طرف وجدان انسانیت محکوم شده است، از هر اسلحه‌ای که استفاده شود نمی‌تواند نتیجه‌ای بدست بیاورند. اگر با شیوه‌ای انسانی و وجدانی که مشروعیت را با خود به همراه دارد از خلقمان پشتیبانی شود، خلقمان پیروز خواهد شد. در ارزشهای انسانی و تاریخ بشریت شکی وجود ندارد، همانطور که رومی‌ها در مقابل انسانیت شکست خوردند، دولت قاتل و اشغالگری که کورد آنها را «رومی» می‌نامد نیز شکست خواهد خورد."

مقاومت هر روز نیرومندتر خواهد شد

    در ادامه آمده است: "عرب، کورد، سریانی و سایر خلق‌های شمال و شرق سوریه مقاومتی تاریخی انجام می‌دهند، حملات هر چقدر زیاد باشند، خسارات هر چقدر زیاد باشد، این مقاومت هر روز قدرتمندتر خواهد شد. توطئه‌گران هر چقدر حمله کنند، هر چقدر خود را نیرومند نشان دهند، ظلم آنها هر چقدر بزرگتر باشد، بیشتر تضعیف شده و از میان می‌روند.

    خلق دانای ما و خلق‌های سوریه؛ قدرت فاشیستی آ.ک.پ -م.ه.پ که به شما حمله می‌کنند، نیرومند نیستند. برعکس در اوج ضعف و ناتواتی زندگی می‌کنند، با این حملات می‌خواهند خود را سرپا نگه دارند. ذهنیتی قاتل و سیاست آنها هرگز اینگونه در تنگنا قرار نگرفته است که نتوانند ادامه دهند، از این رو خلق کورد، نیروهای دمکراتیک خاورمیانه و همه‌ی دوستانشان در جهان باید علیه اشغالکری، با اراده مقاومت کنند و ذهنیت فاشیست و قاتل را به خاک بسپارند. شکست این اشغالگری به معنای ایجاد ترکیه‌ای دمکراتیک، کوردستانی آزاد، سوریه‌ای دمکراتیک و خاورمیانه‌ای دمکراتیک است."

    در پایان بیانیه ک.ج.ک اعلام کرده است: "در این چهارچوب به مقاومتگرانی که از این مقاومت حمایت می‌کنند، درود می‌فرستیم، همچنین برای مبارزان آرزوی پیروزی داریم."