گرامیداشت نوروز در کوهستان‌های آزاد کوردستان

آتش مقاومت در کوهستان‌‌های آزاد کوردستان شعله می‌کشد. نیروهای ه.پ.گ و یژاستار در مناطق حفاظتی مدیا با برپایی آتش نوروز به استقبال سال تازه رفتند

از کاوه آهنگر تا انقلابی همیشه جاوید کوردستان ساکینه جانسز پیروزهایشان را با برافروختن آتش جشن گرفته‌اند. از اینرو نوروز را احیای تازه‌ی کوردها می‌خوانند. رهروان ایستادگی گریلاهای کوردستان هستند. آنان با برپایی‌ آتش بر کوهستان‌های کوردستان عید نوروز را جشن می‌گیرند و پیرامون آن با شادی و هلهله به پایکوبی می‌پردازند.

هوگر آمد از گریلاهای ه.پ.گ در رابطه با نوروز می‌گوید:"قبل از هر چیز لازم می‌دانم عید نوروز را به رهبر آپو و آحاد خلقم تبریک بگویم. رفیق مظلوم در زندان آمَد به سمبل مقاومت مبدل شده و در ٢١ مارس به راه ما روشنایی بخشید. همه ما این راه را در پیش گرفته‌ایم. ما مقاومت و مبارزه خویش را در هر چهاربخش کوردستان گسترش می‌دهیم و دشمنان را وادار به ترک سرزمینمان خواهیم کرد. تا آخرین نفس راه شهیدانمان را ادامه می‌دهیم."

نوروز به خلق‌ها نیروی همبستگی می‌بخشد

شادی گریلاها با پایکوبی و ترانه‌خوانی ادامه دارد. برفین عفرین یکی از گریلاهای یژاستار در خصوص نوروز می‌گوید:"جای گرفتن در صفوف مبارزه آزادی و گرامیداشت نوروز نیروی بزرگ به من همچون یک زن بخشیده است. عید نوروز همیشه با مقاومت گرامی داشته می‌شود. ما در سرآغاز بهار، در عید نوروز یکبار دیگر پیمان پیروزی می‌بندیم. ما با ایستادگی به پیروزی دست می‌یابیم. امسال به سال آزادی رهبر آپو و آزادی ملت کورد مبدل می‌شود. مبارزه‌ای که در هر چهار بخش کوردستان جریان دارد نتایج شکوهمندی را به همراه خواهد داشت. در این روز ارزشمند ایمان و اراده ما از هر زمانی مستحکمتر است. با مبارزه‌ای متحد امسال را به سال پیروزی ملت کورد مبدل می‌کنیم."

مقاومت زنان مبارز به راه ما روشنایی می‌بخشد

سارینا اورفا از اعضای یژاستار نیز در سخنانی با جشن نوروز گفت:"رفیق سما، رفیق سارا و هزاران زن انقلابی دیگر با ایستادگی به راه ما روشنی بخشدند. ما زنان نیز راه شهیدان را پی می‌گیریم و مبارزه را ادامه می‌دهیم. ما آتش نوروز را برای گرامیداشت یاد آنان شعله‌ورتر خواهیم کرد و با مبارزه آزادیخواهی انتقام خون آنان را می‌گیریم. ما گام‌های مستحکمتری برمی‌داریم. به عنوان گریلاهای یژاستار در این نوروز خواست ما آزادی رهبر آپو و خلقمان است. با شعله‌های آتش نوروز مقاومت را نیرومندانه‌تر به پیش می‌بریم."