گرامیداشت پنج گریلای شهید هفتانین از سوی نیروهای مدافع خلق

ه.پ.گ در بیانیه‌ای اعلام کرد که در حملات هوایی ارتش اشغالگر ترک به منطقه هفتانین در اول ژوئن ٢٠١٩ پنج گریلا به شهادت رسیده‌اند. ه.پ.گ یاد و خاطره آنان را گرامیداشت و بر تداوم راه مبارزه علیه استعمارگران تأکید کرد.

مرکز خبررسانی نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در بیانیه‌ای کتبی مشخصات پنج گریلای شهید در حمله هوایی روز ١١ خرداد ١٣٩٨ رژیم اشغالگر ترکیه به منطقه هفتانین را منتشر کرد.

در بیانیه ه.پ.گ آمده است:

"روز ١ ژوئن ٢٠١٩ در حمله هوایی ارتش اشغالگر ترک به منطقه هفتانین از مناطق محافظتی مدیا رفقایمان عگید، آرنوس، جانفدا، هارون و زاگرس به شهادت رسیدند. اطلاعات مربوط به هویت رفقای شهید به شرح زیر است؛

   نام و نام خانوادگی: محمود محمد

   کد سازمانی: عگید کوبانی

   محل و سال تولد: رقا -

   نام مادر – نام پدر: شمسه - علی

  تاریخ و محل شهادت: ١ ژوئن ٢٠١٩/ هفتانین


   نام و نام خانوادگی: فرهاد کوش

   کد سازمانی: آرنوس هایمانه

   محل و سال تولد: آنکارا -

   نام مادر – نام پدر: فیلیز- علی

  تاریخ و محل شهادت: ١ ژوئن ٢٠١٩/ هفتانین


   نام و نام خانوادگی: دیار کورت

   کد سازمانی: جانفدا میرخاس

   محل و سال تولد: وان -

   نام مادر – نام پدر: صبریه- عبدالوهاب

  تاریخ و محل شهادت: ١ ژوئن ٢٠١٩/ هفتانین


   نام و نام خانوادگی: ابراهیم یورک

   کد سازمانی: هارون گویی

   محل و سال تولد: شرنخ -

   نام مادر – نام پدر: زینب - نظیر

  تاریخ و محل شهادت: ١ ژوئن ٢٠١٩/ هفتانین


   نام و نام خانوادگی: کیگا

   کد سازمانی: زاگرس لیز

   محل و سال تولد: موش

   نام مادر – نام پدر: گلستان - چتین

  تاریخ و محل شهادت: ١ ژوئن ٢٠١٩/ هفتانین"

ه.پ.گ در ادامه بیانیه با گرامیداشت یاد و خاطره این شهیدان با آرمان‌های آنان تجدید پیمان کرده و مراتب تسلیت خود را به خانواده آنان و خلق میهن‌دوست کوردستان ابراز نموده است.