گرامیداشت یاد و خاطره سید رضا از سوی کنفدرالیسم جوامع کوردستان

ریاست مشترک کنفدرالیسم جوامع کوردستان یاد و خاطره سید رضا و رفقای وی را که ٨٢ سال پیش از سوی رژیم ترک به شهادت رسیدند، گرامی میدارد

کنفدرالیسم جوامع کوردستان با انتشار بیانیه‌ای گفت: ٨٢ سال قبل پیر سید رضا و فرزندش و بسیاری دیگر از رهبران عشایر به دار کشیده شدند. یاد و خاطره پیر سید رضا و رهبران درسیم را که از سوی دولت ترک به دار کشیده شدند گرامی میداریم و پیمان می‌بندیم که ما آرزوهای آنان را با هویت آنان، فرهنگ و اعتقادات آن بار دیگر احیا کرده و بدون هیچ تردیدی آن را محقق خواهیم نمود.

کنفدرالیسم جوامع کوردستان در این رابطه افزود: تنها خواست سید رضا و درسیمیان که در ١۵ آوریل سال ١٩٣٧ به دار کشیده شدند، زندگی در سرزمینشان با حق هویت، زبان و اعتقادات دینیشان بر مبنای آزادی بود. اما طرح اصلاحات شرق که در گزارشهای درسیم نیز آمده است، درصدد از میان برداشتن فرهنگ کوردها در درسیم بود که ترکیه آن را تهدیدی برای خود قلمداد می‌کرد. تلاش داشتند تا درسیم و کوردستان را به ملت ترک تبدیل کنند. و از آنجا که درسیم این مسئله را نپذیرفت دولت ترک حملات کشتارگرانه خود را به درسیم آغاز نمود. دهها هزار نفر از درسیمی‌ها قتل‌عام شدند. دهها هزار نفر نیز ار فرهنگ، زبان و اعتقاداتشان به زور بریده شده و به شهرهای ترکیه تبعید شدند. کسانی نیز که باقی ماندند تحت فشار و استثمار دولت، قتل‌عام سپید و کشتار فرهنگی قرار گرفتند. چنین اقدام وحشیانه‌ای در هیچ جای دیگری تکرار نشد. اگر دقیقتر گفته شود، در واقع درسیم قتل‌عام شد.

این گفته پیر سید رضا که من دروغها و حیله‌گریهای شما را درنیافتم و این باعث آزار و گرفتاری من شد، اما من نیز در مقابل شما سر تعظیم فرود نمی‌آورم تا این نیز مایه آزار و گرفتاری شما را فراهم کند، واقعیت امر را بر همگان آشکار کرده است. این موضع سید رضا در درک و اندیشه خلق کورد جایگاه مهمی یافته است. واقعیت دولت ترک را در تمامی ابعاد ان آشکار می‌سازد. این گفته نشان می‌دهد که نباید به وعده‌ها و گفته‌های دولت ترک باور کرد، تمامی سیاست و گفته‌های آنان برای نابودی و از میان برداشتن است.

نوادگان سید رضا و خلق کورد تمامی موضع و واکنشهای وی را به نمونه‌ای برای خود تبدیل کرده‌اند. در مقابل سرکوب و فشار، ظلم، تهدید و دستگیریهای و قتل‌عام سر فرود نیاورده‌اند و نخواهند آورد. عشق به میهن از سوی سید رضا و شیخ سعید و اصرار آنان بر فرهنگ خود، زمانی که در مقابل چوبه دار قرار داشتند، تجربه‌ای است همواره زنده  در حیات آزاد و دمکرات کردستان.

دولت ترک از اهداف خود که همانا قتل‌عام، تبعید و قتل‌عام سپید فرهنگی در درسیم دست برنداشته است. در گذشته‌ای نه چندان دور مبارزات خلق کورد را راهزنی عنوان می‌کردند و از این طریق کوردها در معرض نابودی قرار دادند، امروز نیز با همان ذهنیت و تحت عنوان مبارزه با ترور تلاش می‌کنند مبارزه آزادیخواهانه خلق کورد را با قتل‌عام و دیگر راههای نابودی کامل کنند.

ذهنیت و سیاستی که بر مبنای قتل‌عام ادامه دارد امروز نیز در حملات کشتارگرانه از مرزهای ترکیه بیرون آمده است. همان اقدامی را که دیروز در درسیم انجام دادند، امروز نیز در شمال-شرق سوریه و روژاوا و شنگال انجام می‌دهند.

حسین جواهر، آ. حیدر ییلدز، مظلوم دوغان، سکینه جانسز، کاظم کولو، دکتر باران، سلیمان جیهان، جعفر جامگوز و آتاکان ماهر-ها نیز همانند سید رضا سر تعظیم فرود نیاوردند و با مقاومت خود هویت درسیم و واقعیت مبارزه را نشان دادند، خلق کورد و رزمندگان آزادی نیز تا زمانیکه کوردستانی آزاد و درسیمی آزاد به هدف دست نیابند، به مقاومت علیه نیروهای اشغالگر و قاتل ادامه می‌دهند.

رزمندگان آزادی موضع سید رضا و رفقای وی را که در ٨٢ سال قبل به دار کشیده شدند، به عنوان الگویی انتخاب و با روح ایثار و فداکاری، تمامی هزینه‌ها را در نظر گرفته و بدون هیچ تردیدی فاشیسم را درهم خواهند شکست، کوردستانی آزاد، ترکیه‌ای دمکراتیک و خاورمیانه‌ای دمکراتیک را خواهند آفرید.