گروگانگیری دولت ترکیه در کوردستان ادامه دارد

پلیس دولت فاشیست ترکیه به دستگیری سیاستمداران و اعضای احزاب و سازمان‌های کورد ادامه می‌دهد. صبح روز گذشته در شهر آمَد چندین تن دستگیر شدند.

عملیات پاکسازی سیاسی علیه سیاستمداران و اعضای احزاب و سازمانهای کوردی ادامه دارد. صبح روز گذشته به دستور گماشته رژیم ترکیه در دادستانی آمَد، چندین تن از اعضا و سازمان‌ها و نهادهای کوردی شهر آمد دستگیر شدند.

در عملیات دیروز، حقی بلتان روزنامه‌نگار، ادیب بینبیر مدیر سازمان ه.د.پ شهر آمد، عمر فیلت‌اوغلو عضو شوای شهرداری ه.د.پ منطقه‌ی سور آمد، ملا نائف اردم‌آی عضو کنگره‌ی اسلامی دمکراتیک، مدنی تتشی عضو سندیکای منابع و صنعت (کانزا) وابسته به کنفدراسیون سندیکای زحمت کشان، گلستان انصاری‌اغلو  رئیس مشترک شهرداری ه.د.پ منطقه‌ی اگیل که از کار خود برکنار شده است، چیدم اکتی مدیر سابق ه.د.پ شهر آمد و مکیه گزل توسط پلیس ترکیه به گروگان گرفته شدند.

ربوده‌شدگان به مرکز امنیتی رژیم تُرک در شهر آمد منتقل شده‌اند.