گریلاهای روژهلات کوردستان خواهان گسترش کمپین "آزادی برای اوجالان" شدند

گریلاهای روژهلات کوردستان، با لهجه‌های گوناگون خواستار گسترش کمپین "آزادی برای اوجالان"  شدند.

روژهلات یکی از بخش‌های کوردستان است که بیشترین فرهنگ و لهجه‌ی متفاوت زبان شیرین کوردی را در خود جای داده است، آنچه باعث خشنودیست این است که این فرهنگ‌ها علی رغم همه‌ی فشارهای وارده بر خلقمان، تاکنون محافظت شده و خلقمان فرهنگ خود را حفظ کرده‌اند.

در حال حاضر در روژهلات کوردستان با لهجه‌های سورانی، کرمانجی، هورامی، کلهری، بختیاری، لکی، اردلانی و لری صحبت می‌شود و این تنوع فرهنگی و زبانی بر مبارزات روژهلات کوردستان نیز تاثیر گذاشته است و با انقلابی متنوع از لحاظ فرهنگی و زبانی شناخته شده است، به ویژه در میان گریلاهای یگانهای مدافع روژهلات کوردستان (ی.ر.ک) و جامعه‌ی دمکراتیک و آزاد روژهلات کوردستان (کودار) و حزب حیات آزاد کوردستان پژاک به وضوح دیده می‌شود.

اگر فقط یک تیم کوچک یا یک گروه را به عنوان نمونه تحت نظر بگیری، در میان گریلاهای ی.ر.ک می‌توانی چندین لهجه‌ی متفاوت کوردی را ببینی، این غنا سبب شده است تا ناظران سیاسی به صورت مثبت به گریلاهای ی.ر.ک بنگرند، به گونه‌ای که نیروی نظامی ی.ر.ک توانسته است مرزها را پشت سر بگذارد و فقط محدود به یک منطقه نباشد و چندین لهجه و فرهنگ مختلف را در خود بگیرد.

دو گریلای مبارز روژهلات کوردستان با دو لهجه‌ی متفاوت کلهری و لری با خبرگزاری فرات نیوز مصاحبه کردند و به حصر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان اشاره کرده و علاوه بر محکوم کردن این حصر با لهجه‌ی اصیل خود از خلق روژهلات کوردستان خواستند، تا از رهبر آپو صیانت کنند، چون رهبر آپو نماینده‌ی مبارزات آزادیبخش خلق‌ها است و تنها راه حل برای تنش‌ها و نزاع‌های کنونی خاورمیانه می‌باشد.

دیاکو کلهر گریلای اهل کرماشان روژهلات کوردستان است و با لهجه‌ی شیرین کلهری گفت؛"حصر رهبر آپو، حصر بشریت، حصر حقیقت و حصر خلق‌های خاورمیانه است. ما حصر رهبر آپو توسط ترکیه‌ی فاشیست را محکوم می‌کنیم."

همچنین این گریلای کلهر روژهلات کوردستان از کوردهای هر چهار بخش کوردستان به ویژه زنان و جوانلن روژهلات کوردستان خواست، تا از کمپین آزادی رهبر آپو حمایت کنند.

یکی دیگر از گریلاهای روژهلات کوردستان از ایل بختیاری منطقه‌ی لرستان است و با نام دیاکو لر شناخته می‌شود. وی نیز با لهجه‌ی لری حمایت خود از کمپین آزادی برای رهبر آپو را اعلام کرد و از خلق لرستان خواست تا از رهبر آپو و مبارزات آزادیبخش کوردها پشتیبانی کنند، چون رهبر آپو نماینده‌ی مبارزات آزادیبخش خلق‌ها است.

این گریلای روژهلات کوردستان همچنین با لهجه‌ی لری از راه خبرگزاری فرات نیوز، با لهجه‌ی لری سرودی را به گریلاهای جنگ هفتانین تقدیم کرد.