گریلاهای روژهلات کوردستان طی مراسمی ٨ مارس را جشن گرفتند

گریلاهای روژهلات کوردستان طی مراسمی ٨ مارس روز جهانی زنان مبارز را جشن گرفتند. جشن هشتم مارس گریلاهای روژهلات با مراسم نظامی، تئاتر، رقص و پایکوبی و همراه بود.

گریلاهای روژهلات کوردستان با رقص و پایکوبی به استقبال ٨ مارس روز جهانی زن رفتند. به همین مناسبت مراسمی در کوهستان‌های آزاد کوردستان برگزار شد.

در مراسم جشن ٨ مارس گریلاهای روژهلات «روژین هیژا» عضو شورای اجرایی جامعه زنان آزاد روژهلات کوردستان (کژار)، «آرین آری» و «برفین دنیز» از اعضای فرماندهی نیروهای مدافع زنان (ه.پ.ژ) و و «سارا رحا» عضو شورای اجرایی جمعیت زنان جوان روژهلات شرکت کردند.

مراسم با سان نظامی آغاز شد. سپس روژین هیژا عضو شورای اجرایی جامعه‌ی زنان آزاد روژهلات کوردستان (کژار) به سخنرانی پرداخت و روز زنان زحمت‌کش را ابتدا به رهبر آپو و همه‌ی زنان جهان و بویژه زنان کوردستان تبریک گفت. هیژا سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: "ما ٨ مارس را به رهبر پو که در نتیجه‌ی مبارزاتی شکوهمند راه را برای ما باز کرد تا به چنین روزی برسیم که این روز را جشن بگیریم، تبریک می‌گوییم. همچنین در وجود روزا لوکسامبورگ، کلارا زیتکین، دایه عقیده، مادر هفرین خلف و همه‌ی رفقا در سنگرهای جنگ که علیه دشمن مبارزه می‌کنند، روز جهانی زن را تبریک می‌گوییم."

روژین هیژا در ادامه‌ی سخنانش به ذهنیت دولت-ملت که هجوم به زنان را روا می‌داند اشاره کرد و گفت: "دولت جنسیت‌گرا علیه زن بیشتر از همیشه خود را غالب می‌کند اما امروز همه‌ی آن زنانی که علیه این سیستم در میدانها هستند، در خیابانها و در سنگرها هستند، با مبارزاتی شکوهمند ایستادگی می‌کنند و اجازه‌ی تسلط آنها را نمی‌دهند."

وی در ادامه گفت، زنان در سال ۲۰۱۹ با مقاومت خود تاریخ را نوشتند. وی گفت: "در سال ۲۰۱۹ صدای زنان علیه سیستم اشغالگر بسیار بلند بود. از شیلی تا آمریکای لاتین و اروپا، از خاورمیانه تا تا مغرب تا تونس و ایران، در هر جایی از کوردستان زنان صدای مبارزاتشان را به جهانیان رساندند. از مبارزات و مقاومت زن و گریلای کورد الهام گرفته می‌شود و روز به روز مبارزات گسترده‌تر میشود. همه میدانها به عرصه‌ی مبارزات تبدیل شده است."

هیژا در ادامه‌ی سخنانش اظهار کرد، "باید در سال ۲۰۲۰ نیز زنان با روح سال ۲۰۱۹ مبارزات را ادامه دهند و علیه سیستم، با هم متحد شوند. وی گفت: "ما با مبارزاتمان تفکر دولت-ملت را از بین می‌بریم. به همه‌ی دولت-ملت‌ها می‌گوییم: یا شما دمکراتیک شوید و حقوق زنان را به رسمیت بشناسید، یا اینکه از صفحه روزگار محو خواهید شد."

هیژا در ادامه به حصر رهبر آپو اشاره کرد و گفت: "اتحاد زنان می‌تواند حصر را از بین ببرد. باید زنان در پیرامون رهبر آپو به حلقه‌ای آتشین تبدیل شوند."

وی همچنین گفت: "حصر رهبر آپو حصر زنان، جامعه و بشریت است. به همین دلیل یکی کردن نیرویمان و و تبدیل شدن به حلقه‌ای در اطراف رهبر آپو برای ما اساس است. هدف ما فقط تنها شکستن حصر نیست، هدف ما آزادی رهبر آپو و بر این اساس گسترش مبارزات است."

هیژا در ادامه به دفاع ذاتی تاکید کرد و گفت: "سیستم از پارادایم رهبر آپو می‌ترسد و برای آنکه این پارادایم موفق نشود به هر کاری دست می‌زند. توطئه‌ها علیه رهبر آپو و خلق کورد را دوباره می‌کند. برای آنکه این حملات به نتیجه نرسند باید دفاع ذاتی را تقویت کنیم. بر این اساس باید سازماندهی خود را تقویت کرده و پیروزی را در هر جایی بدست آوریم. امروز که اشغالگری مشروعیت خود را از دست داده است خلق با اعتراضات خود این را نشان می‌دهد. در هر بخشی از کوردستان خلق در میدانها هستند و مقاومت می‌کنند."

روژین هیژا در پایان سخنانش بر ارتقای مبارزه برای آزادی رهبر آپو تاکید کرد. وی در پایان گفت: "برای آنکه ما همراه رهبر آپو با آزادی زندگی کنیم، باید در اطراف رهبر آپو مبارزاتمان را گسترش دهیم. برای آنکه نیرومندتر شویم و با رهبری در آزادی زندگی کنیم از همه‌ی زنان کوردستان می‌خواهم که بر این اساس با هم متحد شوند. به ویژه زنان روژهلات کوردستان و ایران باید علیه رژیم فاشیست با هم یکی شوند. یک بار دیگر عهد می‌بندیم که همه‌ی میدانها را به عرصه‌ی مبارزات مبدل کنیم و هر زمانی را به زمان آزادی تبدیل کنیم."

پس از سخنرانی روژین هیژا گریلاها با شعار «زنده‌باد رهبر آپو»، «بدون رهبری زندگی ممکن نیست»، «زن، زندگی، آزادی» به مراسم نظامی پایان دادند. پس از مراسم نظامی گریلاها با تئاتر، موسیقی و پایکوبی ٨ مارس را جشن گرفتند.