گریلاهای یژا ستار: مقاومت گریلا به پیروزی می‌رسد

گریلاهای یژاستار در رابته با کارزار انقلابی «جنگ هفتانین» در گفتگو با خبرگزاری فرات نیوز گفتند:"خون رفقایمان در این خاک ریخته شده است. استقرار اشغالگران در این خاک آسان نخواهد بود."

آرین حیلوان و روکن سرحد گریلاهای یگان‌های زنان آزاد ستار (یژا ستار) در جنگ هفتانین شرکت کرده‌اند. آرین حیلون در تپه خانتور می‌جنگد و روکن سرحد نیز در تپه شهید کندال، این دو گریلای زن می‌گویند؛"مقاومت گریلا به پیروزی می‌رسد."

آرین حیلوان، گریلای یژا ستار: جنگ هفتانین از ١۶ ژوئن آغاز شد. با اینکه ارتش ترک برای اولین بار این منطقه را آماج حملات هوایی سنگینی قرار داده است اما گریلاهای کوردستان نیز مقاومت تاریخی بزرگی را نشان دادند. دولت اشغالگر ترک انتظار نداشت که گریلا با تاکتیک نوین و به شیوه‌ی گریلای مدرن به حملات پاسخ دهد، به همین دلیل دچار شوک شده است.

گریلاها با تاکتیک نوین به ایستادگی ادامه می‌دهند. هر زمانی و در هر منطقه‌ای دشمن را هدف قرار می‌دهد و ضربات مهلکی را بر اشغالگران وارد می‌کند. دشمن از زمانی که به منطقه خانتور حمله‌ور شد متحمل ضربات سنگینی گردید و ناچار به عقب‌نشینی شد. روزانه ده‌ها نظامی اشغالگر کشته می‌شوند، وقتی روی اجساد کشته‌های دشمن می‌رویم می‌بینیم که جاش‌های کورد و مزدورهای داعش در این حمله به ارتش ترک کمک می‌کنند.

ارتش ترک همچون گذشته نخواهد توانست در منطقه به موجودیت خویش ادامه دهد. پایان این حملات اشغالگرانه فروپاشی خواهد بود. آنان شکست بزرگی خواهند خورد، محکوم به شکست هستند. در خانتور حماسه مقاومت شکل گرفت و رفقا شب و روز به مقاومت علیه اشغالگران ادامه می‌دهند.

روکن سرحد، گریلای یژا ستار: تا زمانی که گریلا در هفتانین حضور داشته باشد این منطقه به گورستان سربازان رژیم اشغالگر ترک مبدل می‌شود. هفتانین شکنجه‌گاه نظامیان ترکیه است.

ارتش اشغالگر ترک خلق باشور کوردستان را مورد تهدید قرار می‌دهد. نه تنها نیروهای گریلا بلکه زندگی شهروندان در مناطق مسکونی را با مخاطره روبرو می‌کند. ارتش ترک برای آنکه تمامی خاک باشور را به اشغال خود درآورد حمله‌ور شده است. ما در کنار خلق باشور در مقابل این حملات ایستادگی می‌کنیم. خلق شلادزه، خلق سلیمانیه با برگزاری راهپیمایی موضع خود را علیه ترکیه نشان دادند. نیروهای گریلا پیشاهنگی خلق باشور کوردستان را بر عهده گرفته‌اند و از خلق نیرو می‌گیرند.

نیروهای گریلا با تاکتیک‌های متفاوت جنگ علیه اشغالگران را به پیش می‌برند. جنگ گریلا دیگر مثل گذشته نخواهد بود. درصورت لزوم به شیوه‌ی تاکتیکی از یک منطقه عقب‌نشینی کرده و در یک آن دوباره آنرا مورد حمله قرار داده و به کنترل خود درمی‌آورد. گریلا در جنب و جوش است. در هر منطقه‌ای به حضور خود ادامه می‌دهد ولی در همان حال در هیچ جایی قابل مشاهده نخواهند بود. عملیات‌های ما نشان می‌دهند که شیوه و تاکتیک نوین جنگ گریلایی به پیروزی می‌انجامد.