گریلاهای ی.ر.ک/ه.پ.ژ: هزاران گریلا راه سمکو سرهلدان را پیش گرفته‌اند

گریلاهای یگانهای مدافع روژهلات کردستان در ‌هشتمین سالروز شهادت سمکو سرهلدان فرمانده افسانه‌ای روژهلات یاد و خاطره وی را گرامی می‌دارند. گریلاها اعلام کردند که با گسترش مبارزه از میراث شهید سمکو پاسداری خواهند کرد

   گریلاهای روژهلات کردستان به مناسبت هشتمین سالگرد شهادت فرمانده سمکو سرهلدان در مراسمی با آرمانهای وی تجدید میثاق کردند

   چند گریلای ی.ر.ک در گفتوگو با خبرگزاری فرات بر تداوم راه مقاومت علیه رژیم استعمارگر جمهوری اسلامی تأکید کردند.

"فرمانده سمکو راه فرمانده عگید را پی گرفت و مرحله‌ای تاریخی را رقم زد"
   رودا آمد گریلای زن گفت: "شهید سمکو فرمانده عگید روژهلات کردستان بود و در این راه مبارزه‌ای بی‌وقفه را به پیش برد. ما به عنوان گریلاهای ی.ر.ک راه شهید سمکو را ادامه می‌دهیم و از میراث وی صیانت می‌کنیم. با شهید سمکو پیمان می‌بندیم که مبارزه را هر چه بیشتر گسترش دهیم. شهید سمکو همچون سلاله قاضی محمد مقطعی تاریخی را در راه انقلابیگری رقم زده است. با مسئولیت پذیری انقلابی‌ در جبهه مقدم جنگ جای گرفت. رفقای که تحت فرماندهی ایشان بودند تمام تلاششان این بود که لایق مبارزه ایثارگرانه شهید سمکو باشند. همچنان که فرمانده عگید (ماحصوم کورکماز) در کارزار ١۵ آگوست علیه اشغالگری مقطعی تاریخی را آغاز کرد رفیق سمکو هم در جنگ قندیل در بهار و تابستان ٢٠١١ / ١٣٩٠ علیه رژیم اشغالگر ایران مرحله‌ای تازه‌ای را رقم زد. میهن‌دوستی و انقلابیگری را با هم عجین کرد. جوانان روژهلات به ویژه جوانان منطقه مکریان باید راه شهید سمکو را در پیش گرفته و برای گسترش مبارزه به نیروهای گریلا ملحق شوند."

"هزاران گریلا راه سمکو را در پیش گرفته‌اند"
   دلپاک فرات یک گریلای زن روژهلاتی می‌گوید:"ما گریلاهای روژهلات کردستان از میراث شهید سمکو صیانت به عمل می‌آوریم. هزاران مبارز راه شهید سمکو را در پیش گرفته‌اند و من هم یکی از این مبارزانم.

"راه شهید سمکو را برگزینید"
   ​​​​​​​جیلو دالاهو یکی دیگر از گریلاهای ی.ر.ک گفت:"شهید سمکو خطمشی فرماندهی را در روژهلات کردستان بنیان نهاد. شهید سمکو با رفاقت و فرماندهی خویش راه راست را به همه نشان داد. رژیم ایران در آن برهه مدعی شده بود؛ ده روز دیگر قندیل را تسخیر می‌کنیم. اما از این مهم غافل بودند که با پیشاهنگی رفقایی همچون فرمانده سمکو نتوانستند حتی یک وجب را هم اشغال کنند. این جنگ با روحیه آپویی شکل گرفت، رفقای همرزم شهید سمکو با فداکاری و جسارتی بزرگ با دشمن جنگیدند و به پیروزی دست یافتند. رفیق سمکو برای ما خطمشی مبارزه است."

"ایستار و شخصیت شهید سمکو را زنده نگه داریم"
​​​​​​​   جودی سنه یک گریلای ی.ر.ک می‌گوید:"شهید سمکو خطمشی مبارزه در روژهلات کردستان است و ما به عنوان گریلاهای جنبش آزادیخواهی این خطمشی را در پیش گرفته‌ایم. شهید سمکو با پافشاری و مشارکت خویش در جنگ علیه رژیم غاصب ایران به الگویی حقیقی از مقاومت مبدل شد. جوانان روژهلات بویژه جوانان بانه را فرامی‌خوانم با پیوستن به نیروهای گریلا ایستار و شخصیت شهید سمکو را زنده نگه داریم."