گریلا دیرن: جوانان کوردستان در هفتانین حماسه آفریدند

دیرن سرحد گریلای یژاستار که در مقاومت هفتانین جای گرفته می‌گوید، جوانان کوردستان علیه اشغالگری ترکیه حماسه آفریدند.

مقاومت گریلاها علیه حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه در هفتانین ادامه دارد. دیرن سرحد گریلای یژاستار که مدت کوتاهی است به مقاومت هفتانین پیوسته است در مورد این مقاومت سخن گفت. دیرن برای آنکه در جنگ هفتانین شرکت کند، به منطقه آمده است و گفت، تعداد زیادی گریلا می‌خواهند در این جنگ شرکت کنند. وی این جنگ را فرصتی برای خود دانست و گفت."روحیه و اراده‌ی رفقا بسیار بالاست."

در مقابل این همه تکنولوژی، مقاومت بسیار دشوار است. تعدادی از رفقا را دیدم که مجروح شده بودند اما با روحیه‌ی عالی به دشمن حمله می‌کردند. این شرایط بسیار دشوار است و صحبت در مورد آن سخت می‌باشد.

در این شرایط شرکت در جنگ هفتانین شرافت بزرگی برای من به ارمغان می‌آورد.

در تاریخ کوردستان مقاومت‌های بسیاری انجام شده است. این هم مانند آنهاست. عملیاتهایی که انجام می‌شوند و روحیه‌ی بالای رفقا بسیار بر ما تاثیر گذاشت. زندگی آن‌ها و احساساتشان بسیار با معنی است و سخن گفتن در مورد آن دشوار است. اینجا عرصه‌ی جنگ و عرصه‌ی مقاومت است."

مقاومت ما از فلسفه رهبر آپو سرچشمه می‌گیرد

دیرن سرحد گفت، "می‌خواهیم پراکتیک نیرومندی نشان دهیم و درخور مقاومت باشیم. هفتانین برای ما مانند بوتان است. عملیات‌ها برای ما بسیار با معنی هستند. تاکنون مقاومت ادامه دارد. تعداد زیادی سرباز کشته شده‌اند. علی رغم تکنولوژی مدرنشان اما صدها سربازشان کشته شده‌اند. میلیتانهای پ.ک.ک و جوانان کوردستان حماسه آفریدند."

گریلا سرحد در مورد سرچشمه‌ی روحیه‌ی گریلا که عبدالله اوجالان است، گفت."تا پایان از خاک باشور کوردستان دفاع می‌کنیم."

گریلا با روحیه و اراده‌ی عالی مقاومت می‌کند. او گفت،"شرکت در این مقاومت، علی رغم همه‌ی دشواری‌ها، داشتن این اراده بسیار با معنی است. این روحیه با خود پیروزی می‌آورد. سرچشمه‌ی مقاومت ما رهبری و شهدا هستند. سرچشمه‌ی مقاومت ما رهبری است.

اینجا خاک باشور کوردستان است. خاک خلق باشور است. کسی که باید بیرون رود، اشغالگران هستند. من به تپه‌ی دوپشک می‌روم. ما همچون دوپشک (عقرب) به اشغالگران حمله می‌کنم. هیچ کس نمی‌تواند در مقابل فداییان پ.ک.ک مقاومت کند. نمی‌توانند در خاک باشور کوردستان بمانند. اکنون همه‌ی مبارزان کورد و ترک و عرب و آلمانی در سنگر هستند و به همه‌ی آنها سلام و درود می‌فرستم."