گوزَل: خلق کوردستان برای اتحاد آماده است

مکیه گوزل عضو دیوان کنگره‌ی جامعه‌ی دمکراتیک ک.ج.د اعلام کرد، خلق کوردستان برای اتحاد آماده است و گفت، "هر جایی که علیه کورد حملات انجام شود، هر چهار بخش کوردستان یکی شده ودر مقابل آن می‌ایستد."

پس از حمله‌ی دولت اشغالگر ترکیه به شمال و شرق سوریه، بیشتر از همیشه در مورد اتحاد خلق کورد سخن به میان آمد.

مکیه گوزل عضو دیوان کنگره‌ی جامعه‌ی دمکرایک ک.ج.د در این زمینه با خبرگزاریمان مصاحبه کرد.

اتحاد ملی شرط اساسی است

گوزل اعلام کرد، روز به روز حملات علیه خلق کورد افزایش می‌یابد و شرط اصلی برای مقابله با حملات اتحاد ملی است. وی گفت، "دلیل اصلی درست نشدن اتحاد ملی جغرافیای کوردستان است. چون جغرافیای کوردستان تقسیم شده است. تقسیم با همکاری نیروهای امپریالیست انجام شده است. چون در آن دوره کورد متحد نبوده است و کسی هم که برای کورد مبارزه کند، وجود نداشته است. اما امروز فرصت خوبی برای کوردها بدست آمده است. چون اکنون در جغرافیای کوردستان جنگ در جریان است و کوردها تهدید می‌شوند. همه‌ی جهان در مورد تقسیم کوردستان سخن می‌گویند. باید این فرصت تاریخی به خوبی درک شود و کوردها متحد شوند. اگر این فرصت از دست برود، کوردها ۱۰۰ سال دیگر بدون ستاتو و جایگاه می‌مانند."

خلق کورد برای اتحاد آماده است

گوزل در ادامه گفت، خلق کورد برای اتحاد آماده است. وی گفت، "هرجایی که حمله‌ای علیه خلق کورد انجام شود هر چهار بخش کوردستان با هم متحد شده و در مقابل حملات می‌ایستند. در چهار بخش کوردستان کورد یکی شده است. خلق‌های کوردستان نیز برای اتحاد آماده هستند. باید این اتحاد با مکانیسم انجام شود. باید کنگره‌ی ملی را از جایی که متوقف شده بود دوباره آغاز کرد. باید اتحاد ملی درست کنیم. اگر اتحاد ملی درست کنیم می‌توانیم حملات و قتل‌‌عام‌ها را متوقف کنیم. در جهان ۴۰ میلیون کورد وجود دارد. باید فورا مبارزه را آغاز کنیم. این حقیقت در تاریخ مشخص خواهد شد. اگر در جنگ جهانی اول کورد متحد می‌بود، کوردستان تقسیم نمی‌شد. چون کوردها متحد نبودند، ایران، ترکیه، عراق و سوریه وجود کورد را رد کردند. ۱۰۰ سال است وجود و شناسه‌ی کورد رد می‌شود. به همین دلیل درست کردن اتحاد ملی کوردها ضروری و واجب است.

کورد می‌خواهد دارای ستاتو باشد

گوزل همچنین اظهار نمود، سرنوشت هر خلقی در دست خودش قرار دارد و گفت، "امروز سرنوشت کورد به دست قاتلانش مشخص می‌شود. کورد در خاورمیانه بازیگر اصلی است. اکنون کورد دارای نیرویی است که می‌تواند سرنوشت خود را رقم بزند. کورد مجبور به زندگی امپریالیست نیست. کورد می‌خواهد در این سده دارای ستاتو باشد و خود سرنوشتش‌را رقم بزند. خلق کورد با مبارزاتش آن زندگیی را که امپریالیستها به آنها تحمیل می‌کنند را تغییر داد. در روژاوا در مقابل ظلم و اشغالگری مبارزات بزرگی در جریان است. در روژهلات کورد به پا خواسته است و باشور از اراده‌ی خود صیانت می‌کند. از هر طرف کوردها اتحاد را فریاد می‌زنند و می‌خواهند این سده به سده‌ی اتحاد ملی تبدیل شود."