یژاستار: یاد و خاطره رفیق «زین آوستا» را گرامی می‌داریم

فرماندهی قرارگراه مرکزی نیروهای یژاستار در بیانیه‌ای اعلام کرده است که «زین آوستا» عضو شورای فرماندهی ه.پ.گ و یژاستار به دلیل ابتلا به بیماری سرطان در درسیم به شهادت رسیده است

در بیانیه فرماندهی قرارگاه مرکزی یژاستار آمده است:

"زین آوستا عضو شورای فرماندهی ه.پ.گ و فرمانده یژاستار در ماه فوریه به دلیل بیماری سرطان به شهادت رسید.

رفیق زین در میراث غنی فرهنگ ایستادگی و میهن‌دوستی بوتان رشد نمود و هیچگاه در مقابل سیاست‌های نابودگرانه دولت فاشیست ترک و زندگی بی‌ارزشی که بردگی را بر ملت کورد و زنان تحمیل می‌کرد تسلیم نشد و به جستجوی آزادی پرداخت. با روحیه قیام جزیرا بوتان در سال ١٩٩٣ به صفوف پ.ک.ک پیوست. پس از الحاق به صفوف انقلاب در سال ٩۴-٩۵ در آکادمی مرکزی حزب دوره آموزشی را سپری کرده است. تأسیس «اتحادیه زنان آزادیخواه کوردستان (یاژک)» از سوی رهبر آپو در این مقطع که گام بزرگی بسوی ارتشی شدن زنان است تأثیر شگرفی بر رفیق زین گذاشت. همچون یک ملیتان انقلاب کوردستان به پیشاهنگی زنان برخاست و بر مبنای فلسفه و دستورالعمل رهبر آپو به میهن بازگشت.

رفیق زین از روزی که به حزب پیوست با اعتماد به نفس و جهدی بزرگ به وظایف خویش در مبارزه آزادیخواهی عمل کرده است. وی در نتیجه هشیاری ملی که جنبش آزادیخواهیمان به وجود آورده بود به زندگی معنی‌دار دست یافت و با تمام توان و باور در مبارزه شرکت کرد. در مناطق حفاظتی مدیا، در بوتان و در درسیم به مسئولیت‌های خویش عمل نموده است.

رفیق زین فرمانده‌ای پیشاهنگ و باتجربه بود. وی شخصیت خود را در میان صفوف جنبش آزادیخواهیمان و با حقیقت رهبر آپو شکل بخشیده بود و بر موضع «زن آزاد» پافشاری نمود. همیشه با ذهنیت‌های جنسیت‌گرا مبارزه کرد. در شخصیت خویش هویت کادر پ.ک.ک و پاژک را نهادینه نمود و معیارهای ملیتان انقلابی را سرلوحه خود قرار داد و در تمامی عرصه‌ها با تجارب ایدئولوژیک و سازمانی خویش از خطمشی حزب صیانت به عمل آورده است. در برابر هر نوع حمله به رهبری و خط حزبمان ساکت ننشسته است. با تواضع خویش به سمبل رفاقت نیرومند در پ.ک.ک مبدل شده است. در زمینه‌های سازمانی و ایدئولوژی و در زمینه گریلایی نیز دارای تجاربی نیرومند بوده است. رفیق زین اینگونه حملات نابودگرانه و نظامی دشمن را خنثی کرده و ضربات سنگینی را بر دشمن تحمیل کرده است. رفیق زین در جنگ خلق انقلابی با اعتماد به نفس به وظایف خود عمل کرد و به عرصه درسیم که عرصه‌ سارا، زیلان و سورخوین[ها] می‌باشد رفته است. در سخت‌ترین مراحل مبارزه حزبمان همراه با رفقا شهید چتین و شهید باران مسئولیت‌های فرماندهی ایالت درسیم را به انجام رسانیده است. با پیشاهنگی این رفقایمان مقاومتی نیرومندانه را در درسیم نشان داده‌ایم. در مقابل سیاست‌های نابودگرانه‌ای که دشمن در شخص رهبر آپو بر علیه جنبشمان و خلق کورد تداوم می‌بخشد، رفقایمان در درسیم با پیشاهنگی باران، چتین، زین، دوغان، دیجله، دلیلا، روناهی، اُزان، آتاکان و چیچک[ها] با روحیه‌ای آپویی پیشاهنگی جنگ خلق انقلابی را بر عهده گرفته‌اند.

ما یکبار دیگر یاد رفیق زین را که در مبارزات ه.پ.گ و یژاستار تلاش و رنج مضاعفی را متقبل شده است گرامی می‌داریم. با گرامیداشت رفیق زین از تمامی شهیدان انقلاب با احترام یاد می‌کنیم و با صیانت از ارزش‌های آزادیخواهی که مقاومت شهیدان آنان را به ثمر رسانده‌اند یکبار دیگر با آرمان‌های آنان که آزادی میهن و آزادی رهبری است تجدید میثاق می‌کنیم.

مراتب همدردی خود را با خانواده رفیق زین و عموم خلق کوردستان اعلام می‌داریم. یکبار دیگر در حضور رفیق زین پیمان وفاداری با شهیدانمان را تجدید می‌کنیم.

جزئیات شناسنامه رفیق زین به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: حافزه اُزدمیر

   کد سازمانی: زین آوستا

   محل و سال تولد: شرنخ

   نام مادر – نام پدر: شمسه - سعید

  تاریخ و محل شهادت: فوریه ٢٠٢٠ / درسیم