یک گریلای عرب در مقاومت جنگ هفتانین

شورش شدادی، مبارز عرب ه.پ.گ که در مقاومت جنگ هفتانین حضور دارد می‌گوید صدها سرباز ترک کشته شده‌اند و از جوانان عرب خواست دراین مقاومت شرکت کنند.

شورش شدادی گریلای عرب نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) که در مقاومت جنگ هفتانین حضور دارد، با خبرگزاری فرات مصاحبه کرد. شدادی به غنای فرهنگی و اجتماعی هفتانین اشاره کرد و گفت،"امری عادی نیست که دولت ترکیه برای اشغال این منطقه آمده است. در این منطقه که گریلا حضور دارد، خلقهای آسوری، ارمنی و کورد با هم زندگی می‌کنند. این حملات برای نابودی خلق‌های منطقه است و بخشی از سیاست دولت ترکیه است."

نیروهای اشغالگر پشیمان شده‌اند

شدادی در ادامه گفت،"دشمنی دولت ترکیه تنها با خلق کورد نیست. همه‌ی کسانی که با اندیشه‌ی آزادی در مقابل پروژه‌ی میثاق ملی ایستاده‌اند، هدف دولت ترکیه قرار می‌گیرند. نمونه‌های بسیاری نیز برای این وجود دارد. با حمله به هفتانین مشخص شد که با خلق‌های ارمنی و آسوری نیز دشمنی می‌شود. باید همه این را بدانند. ارتش اشغالگر ترکیه از روزی که حملات را آغاز کرده است، حملات هوایی را بسیار مورد توجه قرار داده اما به دلیل اقدامات مناسب گریلا آسیبی به ما وارد نشده است. مقاومت ما در هفتانین ادامه دارد. خط دولت ترک، دشمنی با حقیقت است. نیروهای اشغالگر که وارد منطقه شده‌اند، پشیمان هستند. گریلا در همه جا با قدرت عملیات انجام می‌دهد. ارتش اشغالگر علی‌رغم آنکه دارای تکنیک و تکنولوژی مدرن است اما در مقابل نیروهایمان توانایی پیشروی ندارد."

شدادی تایید کرد که گریلا در هر فرصتی ضربات سنگینی به ارتش‌ اشغالگر ترکیه وارد می‌کند و گفت،"تاکنون صدها سرباز ترک کشته شده‌اند. جنگ در سایه‌ی شیوه‌ی حرفه‌ای و مدرن گریلا ادامه دارد. هیچ ارتشی در مقابل این تکنیک به اندازه‌ی گریلا توان مقاومت ندارد. اما ما با اراده و باور موقعیت خود را نیرومندتر کرده‌ایم."

باید زنان و جوانان عرب نیز در این مقاومت شرکت کنند

شورش شدادی گریلای عرب در ادامه گفت،"درخواست من برای همه‌ی خلق‌های خاورمیانه، افراد دمکراتیک و آزادیخواهان این است که حقیقت دولت ترک را بشناسند. به نظر من سکوت رسانه‌های عرب درست نیست. باید خلقمان در عراق موضع‌گیری آشکاری داشته باشند. آنچه اکنون رخ می‌دهد تقسیم خاک عراق است، باید در مقابل این اقدام، موضع‌گیری میهن‌دوستانه انجام شود. زنان و جوانان عرب باید در این مقاومت شرکت کنند و در این مرحله‌ی تاریخی نقش خود را ایفا کنند."