یگان‌های مقاومت شنگال: علیه ۷۳مین فرمان شنگال مبارزاتمان را گسترش می‌دهیم

یگان‌های مدافع شنگال (ی.ب.ش) در سالگرد قتل عام شنگال تاکید کرد که آنها علیه حملات و قتل‌عام مردم شنگال مبارزاتشان را افزایش می‌دهند.

ی.ب.ش به مناسبت ۶مین سالگرد قتل‌عام شنگال بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن آمده است:

"قبل از هر چیز یاد آن شهدایی که به سپر آتشین تبدیل شدند و جان خود را فدا کردند و به سنبل مبارزات علین اشغالگری و قتل‌عام تبدیل شدند را گرامی می‌داریم. رنج و قربانی‌هایی که مبارزان آزادی برای خلقمان کشیدند را ارج می‌نهیم. ما به عنوان خلق شنگال در ۶مین سالگرد ۷۳مین فرمان علیه خلق شنگال توسط تبهکاران داعش هستیم و در ۷مین سال با پیشاهنگی شهید مام ذکی، برخودان، زردشت، پیرحمید، نازی نایف و بریوان، عراق دمکراتیک و فدرال و خودمدیریتی شنگال را محقق می‌کنیم.

به ویژه خلق ما و افکار عمومی آشکارا دید که علت حملات دشمن علیه خلقمان، عدم سازماندهی و نداشتن نیروی ذاتی بود. غیر از اینها علت دیگر آن این بود که خلقمان غیر از نیروی ذاتی خود به نیروی دیگری پشت بسته بود. چون پ.د.ک که می‌گفت از شنگال دفاع می‌کنیم، در ۷۳مین فرمان خلقمان را تنها گذاشت و فرار کرد. خلقمان و سایر خلق‌ها این را به وضوح دیدند.

همچنین برای خلقمان آشکار شد که در آن فرمان چه کسی از آنها دفاع کرد و چه کسی به آنها پشت نکرده و برای آنها قربانی داد و یک بار دیگر دید که چه کسی به آنها خیانت کرده و پا به فرار گذاشت. به همین دلیل خلقمان هرگز زحمات مبارزان آزادی را فراموش نمی‌کند و اجازه نمی‌دهد آنهایی که خیانت کردند در شنگال حضور یابند. آنها در حال حاضر سعی می‌کنند این زحمات و قربانیان را بی‌ارزش کنند و خود را یک بار دیگر به عنوان صاحب خلق ما نشان دهند و از این فرمان به عنوان تجارت استفاده کنند، اما هرگز نمی‌توانند خود را از این لکه‌ی ننگین و روسیاهی برهانند.

خلقمان از این قتلعام‌ها درس عبرت فراگرفت و با نیرومند کردن نیروی ذاتی، سیاست خودمدیریتی بر اساس پارادایم ملت دمکراتیک نیروی ذاتی خود را بنیاد می‌نهد. خلقمان نیک می‌داند بهترین پاسخ به فرمان و قتل‌عام‌ها، با پارادایم ملت دمکراتیک و در چهارچوب بنیاد نهادن عراقی فدرال و دمکراتیک و خودمدیریتی شنگال محقق می‌شود. این هم پس از ۷۳مین فرمان روشن شد. برای این منظور، با گسترده کردن سازماندهی ذاتی خود بر اساس دفاع ذاتی، اجازه نمی‌دهیم دشمن به اهدافش برسد.

در مدت این ۶ سال هم برای آزاد سازی و هم برای دفاع از شنگال تا به امنیت برسد، نیروهایمان در ی.ب.ش و ی.ژ.ش نقش مهمی ایفا کردند. پس از آزادسازی شنگال و ایجاد امنیت در شنگال، خلقمان نیز بازگشتند. تاکنون هزاران خانواده به شنگال بازگشته‌اند. این هم برای اولین بار در تاریخ خلقمان رخ می‌دهد. خلقمان در نتیجه‌ی قتل عام‌های گذشته که شانس بازگشت نداشتند، پس از هر قتل‌عام به ناچار کوچانده می‌شدند.

اما در ۷۳مین فرمان نیروهایمان در ی.ب.ش و ی.ژ.ش به همراه مقاومت بزرگ خلقمان، به این تاریخ پایان دادند. همین امر سبب بازگشت خلقمان شد. این امر در چهارچوب پارادایم ملت دمکراتیک سبب سازماندهی خلقمان و همه‌ی خلق‌های منطقه شد و با بنیادنهادن نیروی ذاتی خود، برای همه‌ی خلق‌های منطقه سبب ایجاد زندگی آرام و توام با امنیت شدند. در اینجا بزرگترین بخش مبارزات متعلق به شهداست. در این مبارزات ۶ ساله اگر نتیجه‌ای بدست آورده باشیم و به امروزمان رسیده باشیم، در سایه‌ی مقاومت و مبارزات و فداکاری شهدایی مانند مام ذکی، برخودان، دلگش، بریوان، نوژیان، نازی نایف، زردشت و حدود ۴۰۰ شهید دیگر بدست آمده است.

به ویژه دولت اشغالگر ترکیه و همکارانش که از ۷۳مین فرمان هیچ نتیجه‌ای بدست نیاوردند، اکنون نیز به حملاتشان ادامه می‌دهند. ما در چنین مرحله‌ای قرار داریم. مقاومت خلق و نیروهایمان در ی.ب.ش و ی.ژ.ش همانگونه که فرمان ۷۳ را بی‌نتیجه گذاشت، همچنانکه برای آزادسازی شنگال و امنیت منطقه، نقش بزرگی ایفا کردیم، امروز نیز با روح مقاومت شهدا به مقاومت ادامه می‌دهیم و این حملات را خنثی می‌کنیم.

بدون شک ذهنیت قاتل و تصفیه کننده، هرگز متوقف نمی‌شود و همیشه در تلاش خواهد بود که خلق را با قتل‌عام مواجه کند. امروز به ویژه برای خلقمان و خلق‌های منطقه، خطر انجام قتل‌عام ادامه دارد. همان طور که در سال ۲۰۱۴ ابوبکر بغدادی در موصل خلافتش را اعلام کرد، امروز نیز اردوغان در ایاصوفیه خلافت خود را اعلام کرده است و برای خلقمان و خلق‌های عرب و سایر خلق‌ها به خطری بزرگ تبدیل شده است.

تفکر فاشیستی آ.ک.پ و م.ه.پ این خلافت را در ایاصوفیه اعلام کرد، با حملات فاشیستی در خاورمیانه دست به کار شد و مشخص خواهد شد که هنوز از روئیای عثمانی و میثاق ملی دست نکشیده‌اند. این ذهنیت اردوغان برای خلقمان، خلق عرب و خلق‌های منطقه و جهان، خطر القاعده و اخوان المسلمین را به همراه دارد. برای ما به عنوان نیروهای ی.ب.ش و ی.ژ.ش در این ۶ سال با پیشاهنگی مام ذکی، برخودان، زردشت، حمید، نازی و بریوان، با مقاومت بی‌مانند پاسخ آنها را دادیم، امروز نیز مبارزات را گسترش داده و به هر حمله‌ای پاسخی درخور می‌دهیم.

برای این منظور از خلقمان و خلق‌های منطقه می‌خواهیم که همه با هم در ۷مین سال فرمان ۷۳ در اطراف ی.ب.ش و ی.ژ.ش گرد آییم، نیروی دفاعی ذاتیمان را بزرگتر کنیم، اینگونه می‌توانیم مانع حملات دشمنان شویم و از آزادی خود دفاع کنیم."