۱۵ ماه زندان برای یاسر امینی آذر معلم کرد

یاسر امینی آذر معلم کرد اهل مهاباد و فعال صنفی به ۱۵ ماه حبس قطعی محکوم شد

   بنابر بر گزارش شبکه‌ی حقوق بشر کردستان، یاسر امینی آذر معلم کرد و فعال صنفی توسط شعبه ی اول دادگاه انقلاب مهاباد به ۱۵ ماه حبس قطعی محکوم شد.

   وی در ۱۷ اردیبهشت ماه سال جاری در هنگام خروج از مدرسه‌ی محل کارش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات اورمیه منتقل شد.

   وی حدود یک هفته توسط بازجوهای اداره‌ی اطلاعات اورمیه در مورد فعالیتهای صنفی‌اش و همچنین شرکت در اعتصاب معلمان در اسفند ماه سال گذشته، مورد بازجویی قرار گرفت و سپس با سپردن وثیقه‌ی ۵۰ میلیونی به طور موقت آزاد شد.

   یاسر امینی آذر دبیر ریاضی و عضو "مکتب قرآن" میباشد. حکم صادره به این فعال صنفی ابلاغ شده است.