۱۶مین روز مقاومت خلق مردین علیه کودتای دولت ترکیه

در مردین فعالیت‌های اعتراضی علیه گماشتن قیم بر شهرداری‌های ه.د.پ در ۱۶مین روز ادامه دارد.

   پارلمانتارهای حزب دمکراتیک خلق‌ها در شهر مردین و خلق مبارز این شهر غصب شهرداری‌ کلان‌شهرهای مرین، آمد و وان را محکوم نمودند. فعالیت‌‌های اعتراضی در ۱۶مین روز ادامه دارد. اعضای ه.د.پ با ورود به پارک کارایولاری بست نشسته و نیروهای پلیس آ‌ن‌ها را محاصره کردند. اعضای ه.د.پ با گفتن ترانه‌ به کنش خویش ادامه دادند.

   با ممانعت نیروهای پلیس از ورود خلق به پارک، در ۳ مکان متفاوت در این پارک بست نشستند. معترضان پس از ۲ ساعت در کنفرانسی خبری بیانیه‌ای را قرائت نمودند. عمر اوجالان پارلمانتار ه.د.پ به نمایندگی از کنشگران بیانیه‌ای را قرائت نمود.

   اوجالان اعلام کرد‌، قیم‌ها نمی‌توانند نماینده‌ی خلق باشند و افزود، "این اقدام لکه‌ای سیاه در تاریخ این کشور است."

   پس از قرائت بیانیه‌ جمعیت خلق و اعضای ه.د.پ به سوی ساختمان ه.د.پ راهپیمایی کردند و با سردادن شعار به کنش خویش پایان دادند.