۲۱مین روز مقاومت مردین

مقاومت خلق مردین علیه کودتای قیم در سه کلانشهر آمد، مردین و وان ادامه دارد.

  مقاومت علیه کودتای قیم علیه شهرداری‌های وان، مردین و آمد در ۲۱ مین روز ادامه دارد. کنشگران مقابل ساختمان ه.د.پ مردین پلانکاردی با عنوان " اراده‌ی خلق غصب نخواهد شد" را بلند کرده و بیانیه‌ای را قرائت نمودند.

  محمد دمیر ریاست مشترک شهرداری الیح اظهار داشت، اگر خلق خواهان درس دادن به قیم‌ها هستند بایستی مبارزه نمایند. آن‌ها به خوبی می‌دانند که قیم چرا آمده و چه اثراتی را بر جای گذاشته‌اند. قیم‌ها در الیح دو سنگ را بر هم نگذاشته و مقادیر بسیاری اختلاص کردند. دمیر گفت، " به همین دلیل بایستی در برابر آن‌ها همواره مبارزه نماییم. بایستی خلقمان در برابر این بازی‌ها هشیار باشند. در هر مکانی در برابر قیم‌ها، در برابر کسانیکه خواهان نابودی ما هستند بایستی مبارزه نمود. این بار به گونه‌ای که حکومت خواهان آن‌ است در برابر قیم‌ها گردن نمی‌نهیم."

  پس از قرائت بیانیه کنشگران برای مدت ۱۰ دقیقه بست نشستند و سپس به کنش خویش پایان دادند.