۴ اشغالگر در زاپ کشته شدند

نیروهای گریلا در تپه شهید مُنزور عرصه زاپ علیه نظامیان رژیم اشغالگر ترک عملیاتی را به انجام رساندند و ۴ اشغالگر را به سزای اعمالشان رساندند.

گریلاهای ه.پ.گ و یژا ستار در تپه شهید منزور عرصه زاپ در گرامیداشت ١ مه، روز جهانی کارگران و زحمت‌کشان عملیاتی را علیه رژیم استعمارگر ترک به انجام رساندند. در این عملیات پیروزمندانه ۴ اشغالگر به هلاکت رسیدند.