۵ عملیات گریلاهای یژاستار علیه ارتش ترکیه؛ ٢٠ متجاوز مجازات شدند

تیم‌های متحرک گریلاهای یژاستار در تپه اف‌ام عرصه زاپ، ۵ عملیات را علیه نظامیان رژیم متجاوز ترک به انجام رساندند، در نتیجه این عملیات‌ها ٢٠ اشغالگر مجازات شدند.

برپایه گزارش منابع گریلایی، تیم‌های متحرک گریلا در تپه اف‌ام عرصه زاپ اشغالگران را هدف قرار دادند. با پیشاهنگی تیم‌های متحرک یژاستار در ۵ عملیات، ٢٠ اشغالگر ترک به هلاکت رسیدند.