احمد کایا: لازم است دیپلماسی میان نیروهای کورد گسترش پیدا کند

 احمد کایا معاون دبیرکل حزب انسان و آزادی (PÎA) اعلام نمود که لازم است دیپلماسی میان نیروهای کورد گسترش پیدا کند و در این باره افزود: لازم است که در ابعاد نظری و عملی مبارزه‌ای بدون وقفه به این منطور پیگیری شود. زیرا این مسئله مسئولیتی تاریخی است.

 

کنگره جامعه دمکراتیک، حزب مناطق دمکراتیک، حزب دمکراتیک خلق‌ها، انجمن‌های انقلابی دمکراتیک کورد، حزب دمکرات کوردستان-ترکیه، حزب دمکرات کوردستان-باکور، حزب انسان و آزادی، حزب آزادی و حزب کمونیست کوردستان برای دست‌یابی به اتحاد ملی کورد در اکتبر سال ۲۰۱۹ ائتلاف مشترکی را برای ادامه فعالیتهای خود ایجاد کردند. معاون دبیرکل حزب انسان و آزادی، احمد کایا در رابطه با تلاش‌های انجام شده در این خصوص گفت:

بعد از تلاش‌های انجام شده در راستای تشکیل ائتلاف کوردستانی، آنها تصمیم گرفته‌اند به صورت دوره‌ای نشست‌هایی را باهم برگزار کرده و تصمیماتی را برای تداوم فعالیتهای خود اتخاذ کنند. و از طرف دیگر تصمیماتی که به دلیل فشارهای صورت گرفته عملی نشده‌اند را عملی کنند. کایا در این باره اظهار داشت که آنها در بعد سیاسی در شرایط دشواری به سر برده و در این باره افزود: در این خصوص ما کمیسیونهایی را ایجاد می‌کنیم، چند روز بعد از ان مشاهده می‌شود که حتی حزبی که ذیل این کمیسیون جا گرفته است، در کمیسیون حضور ندارد یا حزب تعطیل شده است یا برای آنکه دچار تعطیلی نشود، یا اعضای هیات رئیسه آن زندانی نشوند، از ترکیه خارج شده‌اند. به همین دلیل است که تلاش‌های ما دوباره به نقطه آغاز برمی‌گردد. سیاست کوردی با این حملات دچار مشکلات شدیدی شده است. نگاه کنید؛ سه سال قبل نیروهای ما اعضای ما با هم مبارزه مشترکی را آغاز کردند، هم اکنون حتی یک نفر از این نیروها نیز در کشور حضور ندارند. مسئله دیگر؛ تصممیاتی که در ائتلاف اتخاذ شده‌اند، عملی نمی‌شوند، ما در تئوری همه در اوج هستیم، اما زمان عمل در اجرای ان با مشکل مواجه هستیم، زیرا عمل به آن مشکلات خاص خود را دارد. به نظر من لازم است که پراتیک را به خوبی تدوین کنیم.

احمد کایا در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان ساخت که کورد در این مقطع بیش از هر زمان دیکری نیازمند اتحاد است و احزابی که در ائتلاف‌ها جای می‌گیرند را به دلیل عدم درک حساسیت این مقطع زمانی مورد انتقاد قرار داده و اظهار داشت که لازم است تمامی جنبش‌های سیاسی کوردی انرژی خود برای اتحاد هزینه کنند.

ایجاد پلتفرم زبان، مبارزه ملموس و قابل حصول است

احمد کایا در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که تلاش‌ها به منظور ایجاد ائتلاف ملی کوردستانی و به منظور دست‌یابی به اتحاد در تمامی حوزه‌ها نقش مشوق را ایفا کرده و اکنون مبارزه در راه گسترش زبان و ایجاد پلتفرم زبان کوردی، ملموس‌ترین و قابل حصول‌ترین تلاش ممکن در این بازه زمانی است.

احمد کایا در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که باید نیروهای سیاسی کورد دیپلماسی درون احزاب کوردی را توسعه داده و لازم است در این باره هیاتی را ایجاد کنند.  برای دست‌یابی به اتحاد ملی هم باید چارچوب یک نقشه راه در دست باشد و تئوری آن ترسیم شود و روزانه، ائتلاف داخلی علیه انشعاب داخلی تقویت شود. لازم است که در این خصوص ما تلاش‌های خود را تقویت و تسریع کنیم. زیرا به محض آنکه تلاشهای ما تقویت می‌شود و گام‌های عملی در این زمینه برداشته می‌شود، تلاش‌های مخالف نیز گسترده می‌شوند. به منظور رفع این تلاش‌ها، باید سریعا هیاتی متشکل از احزاب کوردی ایجاد شود.

مسئولیت تاریخی

احمد کایا در  خاتمه سخنان خود با تاکید بر اهمیت ائتلاف کوردی گفت: تمامی دستاوردهای بزرگ از گام‌های کوچک تشکیل شده‌اند. ما در آستانه دست‌یابی به ائتلاف و در اوج روابط نزدیک با خودمان قرار داریم. لازم است که به شیوه‌ای جدی با مسئله اتحاد برخورد کنیم. لازم است که در این باره تلاش‌های خود را در هر دو بعد نظری و عملی تقویت و تسریع کنیم. در هر دو بعد لازم است تلاشهای متناسب یا این دوره صورت گیرند. در این رابطه نیز همه باید به هر نحو ممکن هر اقدامی را که می‌توانند انجام دهند. زیرا مسئولیتی تاریخی بر دوش دارند.