اعلام اسامی سه گریلای شهید مقاومت هفتانین

ه.پ.گ اسامی سه گریلا را که در مقاومت هفتانین به درجه شهادت رسیده‌اند اعلام کرد.

مرکز خبررسانی و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای اسامی سه گریلای شهید در مقاومت عرصه هفتانین را منتشر کرد.

در اطلاعیه آمده است:

"در اطلاعیه روز ٢۴ ژوئیه/ ٣ مرداد سال جاری اعلام کرده بودیم که حمله هوایی به تپه دوپشکا در هفتانین رفقایمان آرگش، رشاد و زنار حین انجام وظایف انقلابی به شهادت رسیدند.

شناسنامه رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: رفعت بوزکورد

   کد سازمانی: آرگش سارا

   محل و سال تولد: روحا

   نام مادر – نام پدر: شمسی - عبدی

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ ژوئیه ٢٠٢٠ / هفتانین


   نام و نام خانوادگی: توپراک آدبلی

   کد سازمانی: رشاد تموق

   محل و سال تولد: الیح

   نام مادر – نام پدر: نازلیخان - یاسین

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ ژوئیه ٢٠٢٠ / هفتانین
 

   نام و نام خانوادگی: رزگار یلماز

   کد سازمانی: زنار دفریم

   محل و سال تولد: سیرت

   نام مادر – نام پدر: هولیا - ابراهیم

  تاریخ و محل شهادت: ١٠ ژوئیه ٢٠٢٠ / هفتانین

ه.پ.گ از مبارزات انقلابی شهیدان آرگش، رشاد و زنار تجلیل به عمل آورده و ضمن اعلام تسلیت به خانواده گرامی آنان و خلق میهن‌دوست کوردستان با آرمان‌های جانباختگان راه آزادی کوردستان تجدید میثاق کرده است.