الدرار: کنفرانس آستانه مسیر انقلاب سوریه را تغییر داده و کمیته قانون اساسی، بر بقای حکومت اسد افزود

​​​​​​​ریاست مشترک مجلس سوریه دمکراتیک اعلام نمود که در نتیجه تمامی کنفرانس‌هایی که در آستانه برگزار شده است، مسیر انقلاب سوریه تغییر پیدا کرده و در این باره اعلام نمود که کمیته قانون اساسی با شکست مواجه شده و بر عمر حکومت دمشق افزوده است.

ریاض الدرار ریاست مشترک مجلس سوریه دمکراتیک در رابطه با گذشت چهار سال از آغاز کنفرانس آستانه بین روسیه، دولت ترک و ایران با خبرگزاری هاوار گفتگو کرد.

ریاض الدرار در آغاز گفتگوهای خود اظهار داشت: ما نسبت به برگزاری کنفرانس آستانه و کنگره سوچی اعتراض داشتیم، زیرا ما در برگزاری این کنفرانس وابستگی اپوزیسیون سوری را به خواست‌ها و منویات رژیم سوریه تشخیص دادیم. همچنین در این کنفرانس شاهد تلاش‌هایی جدی‌ایی برای پایان دادن به مشکلات سوریه نیز نبودیم و تلاش‌ها در این راستا همچنان ادامه دارند. ریاض الدرار همچنین افزود که اقدامات انجام شده در راستای کاهش جنگ و برخوردها و تقسیم سوریه از طریق نشست‌های آستانه و از طریق نابودی اپوزیسیون مسلح این کشور صورت گرفت.

ریاض الدرار در بخش دیگری از گقتگوهای خود اشاره نمود که سلاح‌هایی که به دست اپوزیسیون سوری افتاد، به عامل تغییر تصویر واقعی اپوزیسیون به اپوزیسیونی تروریست منجر شد و اجازه داد که ذات اپوزیسیون سوریه تغییر کند. این مسئله نیز در نتیجه ضعف درک اپوزیسیون سوری و عدم ایجاد مبارزه اپوزیسیون ایجاد شد.

مجلس سوریه دمکرات و تفاوت‌ها

در رابطه با سیاستهای مجلس سوریه دمکراتیک در مناطق شمال-شرق سوریه، ریاض الدرار اظهار داشت که آنها در  مجلس سوریه دمکراتیک مکانیزمی متفاوت از اپوزیسیون را برگزیده‌اند. به همین دلیل در عرصه بین‌المللی به آن معترف هستند، با این وجود اعتراف به مجلس سوریه دمکراتیک با خواست‌ها و سطح تحولات تناسب نداشته است.

ریاض الدرار در بخش دیگری از گفتگوی خود با هاوار اظهار داشت که نیروهای سوریه دمکراتیک و متحدین این نیرو در مقابل داعش ایستادگی کرده و در این باره افزود: ما با متحدینمان برای ایجاد خومدیریتی دمکراتیک در شمال-شرق سوریه کار کرده‌ایم. از این طریق سیمای واقعی سوریه آینده را نیز ترسیم کرده‌ایم. بر این اساس آستانه همواره مخالف با پروژه و روندی بوده است که ما در پیش گرفته‌ایم.

درار در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که هر سه طرف شرکت کننده در آستانه، یعنی روسیه، ترکیه و ایران، پیش از آن و تا مرحله کنونی همواره با نقش آمریکا مخالف بوده‌اند. به همین دلیل اپوزیسیون با این سه کشور همراه شده و بر اساس فرامین و دستورات آنها گام برداشته است.

ریاض الدرار ریاست مشترک مجلس سوریه دمکراتیک در میانه سخنان خود به موضوع شکست نشست‌های آستانه اشاره کرده و اظهار داشت: نتیجه نخست شکست کنفرانس آستانه تغییر مسیر انقلاب سوریه و دومین نتیجه آن نیز دور افتادن از قطعنامه‌های ژنو بود. همزمان با شکست آن، تشکیل کمیته قانون اساسی نیز آخرین به شکست نهایی منجر شد.

شکست هر دو کمیته نگارشی قانون اساسی

ریاض الدرار در ادامه سخنان خود خاطرنشان ساخت کمیته نگارش قانون اساسی در نتیجه نشست‌های آستانه تشکیل شد، به همین دلیل تا کنون در دست‌یابی به اهداف خود دچار شکست شده است. زیرا در نهایت به بقای عمر رژیم اسد منجر شده است و به سوی انتخابات ریاست جمهوری پیش می‌رود. این انتخابات نیز به تداوم عمر رژیم اسد منجر می‌شود و بار دیگر انتخابات ریاست جمهوری در این کشور برگزار شده و به شکست کامل انقلاب منجر می‌شود.