الیح برای برگزاری ٨ مارس آماده است

گلستان سونوگ سخنگوی جنبش زنان آزاد در الیح اعلام کرد که زنان الیح در مقابل شکنجه و تعدی در میادین حضور یافته و به این اقدامات پاسخ می‌دهند.

در بسیاری از شهرهای شمال کوردستان و ترکیه زمینه‌سازی‌ها برای ٨ مارس خاتمه یافته‌اند. در الیح نیز آماده تدارکات برگزاری این مراسم خاتمه یافته و زنان این شهر در مراسم نهایی ٨ مارس در ساعت ١٣:٠٠ از پارک مرکزی این شهر به سوی دفتر مرکزی حزب دمکراتیک خلق‌ها راهپیمایی می‌کنند.

گلستان سونوگ سخنگوی جنبش زنان آزاد در این رابطه اعلام کرد که اخیرا در شهرهای منطقه کوردستان شاهد افزایش رویدادهای ناگواری اعم از تعذیب، شکنجه و تعدی به زنان بوده و جامعه واکنش‌های شدیدی به این رویدادها ابراز داشته است. در این باره سونوگ گفت: ما در ٨ مارس به خیابانها آمده و در مقابل این ذهنیت واکنش نشان می‌دهیم.

سونوگ در بخش دیگری از سخنان خود گفت موسی اورهان از افسران ارتش ترک به یک دختر کورد تعدی کرده و باعث خودکشی این دختر شده بود. در مناطق کرجوس ٢٧ نفر از جاش‌ها و نیروهای پلیس نیز یک دختر ١۵ سال را مورد آزار و اذیت قرار داده بودند. سونوگ در این باره افزود: این موارد حساسیتهای جامعه را افزایش داده است. ما در ١۵ فوریه پرونده موسی اورهان را بررسی کرده‌ایم. در روز دادگاهی نیروهای امنیتی و پلیس دادگاه را محاصره کرده بودند. اجازه ندادند که خانواده ایپک ار در نشست دادگاه حضور پیدا کنند. فورا آنان را از دادستانی دور کردند. ما مشاهده کردیم که چگونه از تجاوزکاران حمایت می‌کنند. دستور آزادی موقت وی را صادر کردند. ما زنان در ٨ مارس در این باره اعتراض می‌کنیم. ما علیه دولت پدرسالار به خیابانها خواهیم آمد. وی در ادامه افزود تمامی این رویدادها توسط دولت صورت گرفته و سیاست خاص دولت هستند.

انزوا و قتلعام زنان

گلستان سونوگ در بخش دیگری از سخنان خود گغت: زنان امسال با شعار «به جای قتل‌عام زنان، زندگی و به جای انزوا آزادی»، از ٨ مارس استقبال می‌کنند. بعد از این کارزار گسترده، ما زنان از ٨ مارس استقبال می‌کنیم. دستور کار اصلی این فعالیتها مخالفت و اعتراض با انزوای خلقها و قتل‌عام زنان است. ما انتظار داریم این مراسم با راهپیمایی حماسی در الیح ادامه پیدا کند. زیرا ما شاهد قتل سه زن به طور متوسط در یک روز هستیم. فرایند کنونی، فرایندی است که قاتلان مورد حمایت قرار می‌گیرند. حضور زنان در خیایان و میادین پاسخی به این قتلعام است.

گلستان سونوگ سخنگوی جنبش زنان آزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بازداشت و دستگیری زنان کقت: زنان در مقابل تمامی فشارها و خشونت‌ها به میدان خواهند آمد.

گلستان سونوگ سخنگوی جنبش زنان آزاد در خاتمه سخنان خود گفت: از اول مارس تا امروز در مرکز الیح و تمامی مناطق دیگر با زنان منطقه دیدار و گفتگو کرده‌ایم. ما در ٨ مارس در ساعت ١٣:٠٠ با لباس‌های ملی کوردی، در مقابل دفتر حزب دمکراتیک خلق‌ها حضور پیدا می‌کنیم.