امضاهای جمع‌آوری شده برای توقف اعدام داغ و أر به سازمان ملل فرستاده می‌شوند

مظلوم داغ و محمد أر از سوی سازمان بدنام پاراستن بارزانی‌ها به اعدام محکوم شده‌اند، برای توقف این حکم کمپین جمع‌آوری امضا تشکیل شده است و درخواست توقف این حکم مطرح شده است. امضاهای جمع آوری شده نیز به سازمان ملل و سازمان‌های اروپایی فرستاده می‌شود.

مرکز شورای برلین کوردستانیان آزاد برای توقف حکم اعدام مظلوم داغ و محمد ار، کمپین جمع‌آوری امضا آغاز شده بود. امضاهای جمع آوری شده به سازمان‌های مدافع حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی فرستاده می‌شوند.

آسلی چیچک و اسماعیل پارماک‌سز روئسای مشترک شورای برلین کوردستانیان آزاد در اطلاعیه‌ای اعلام کردند، "برای توقف حکم اعدام مظلوم داغ و محمد ار، کمپین جمع‌آوری امضا آغاز شده و تا اول دسامبر ۲۰۲۰ این کمپین ادامه داشت. ما این امضاها را به سازمان‌های مرتبط خواهیم فرستاد. امضاها را به کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل، وزارت امور خارجه‌ی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا، سازمان‌های حقوق بشری، گزارشگران حقوق بشر اتحادیه‌ی اروپا و پارلمانتاران احزاب سیاسی اروپا می‌فرستیم."