اعتصاب غذای زندانیان بهدینان در ششمین روز

پنج فعال کورد منطقه بهدینان که از سوی پ.د.ک به گروگان گرفته شده‌ و با درخواست مسرور بارزانی هر کدام از آنان به شش سال حبس محکوم شده‌اند از روز ١٧ فوریه دست به اعتصاب غذا زده‌اند

شیروان شیروانی، گوهدار زیباری، هاریوان عیسی، ایاض کَرَم و شوان سعید پنج فعال منطقه بهدینان که از سوی قضات وابسته به بارزانی‌ها به ۶ سال حبس محکوم شده‌‌اند در اعتراض به رفتار نامناسب زندانبانان، سوءاستفاده پ.د.ک از خانواده‌های آنان و بدی وضعیت محل نگهداری خود از روز ١٧ فوریه دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

اعتصاب غذای زندانیان در حالی وارد ششمین روز خود شده است که تاکنون مسئولان زندان و دادگاه هولیر حاضر به پاسخگویی در مورد وضعیت آنان نیستند.

گلستان سعید، معاون کمیته حقوق بشر پارلمان اقلیم کوردستان به رسانه‌های وابسته به ی.ن.ک اعلام کرده است که از سه روز پیش خواستار ملاقات با زندانیان بهدینان هستند اما از سوی این کمیته و نیروهای امنیتی پ.د.ک با درخواست آنان مخالفت می‌شود. گلستان سعید افزود که گزارش‌های درمورد وضعیت وخیم جمسی زندانیان دریافت کرده‌اند، وی افزود که طبق اطلاعات دریافت شده محل نگهداری آنان بسیار سرد است و زندانبان از دسترسی آنان به نیازهای اولیه جلوگیری کرده‌اند.

گروگان‌گرفتن و صدور حکم حبس شش ساله برای فعالان بهدینان با اعتراضات گسترده‌ای در جنوب کوردستان و افکار عمومی سراسر کوردستان مواجه شده است. کوردها این اقدام پ.د.ک را تکرار سناویوهای رژیم فاشیست ترکیه علیه کوردها در شمال کوردستان می‌دانند که هیچ دستاوردی بجز رسوایی برای پ.د.ک به همراه نخواهد داشت.

هریم محود سمن در محکومیت گروگان‌گیری فعالان بهدینان از سوی پ.د.ک از دو روز پیش در شهر کلار دست به اعتصاب غذا زده‌ است. همچنین علی محمد صالح در منطقه گرمیان در همین راستا از روز گذشته دست به اعتصاب غذا زده است.

روز ١۶ فوریه دادگاه هولیر به درخواست مسرور بارزانی رئیس سازمان استخباراتی پاراستن این پنج فعال مدنی بهدینان را به بهانه‌های واهی هر کدام به ۶ سال حبس محکوم کرد.