اُزتُرک: صلح تنها از طریق اوجالان دست یافتنی است

بردان اُزتُرک ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک به مناسبت هشتمین سالگرد تاسیس حزب دمکراتیک خلق‌ها در شهر روحا اظهار داشت: مسئله کورد هیچگاه با سیاست‌های جنگی و خشن به راه حل دست نمی‌یابد. صلح تنها از طریق اوجالان دست یافتنی است.

شاخه حزب دمکراتیک خلق‌ها در شهر رحا به مناسبت سالگرد تاسیس حزب دمکراتیک خلق‌ها نشستی را برگزار کرد. در این نشست که در منطقه کربوران رحا برگزار شد، ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک، بردان اُزتُرک، عایشه سوروج نماینده این حزب در پارلمان و نصرالدین ماچین، سازمانهای کارگری شهر، مادران صلح و بسیاری دیگر از شهروندان از جمله افرادی بودند که در این مراسم حضور یافتند.

حزب دمکراتیک خلق‌ها استوار ایستاده است

عایشه سوروچ نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها  در این مراسم سخنرانی کرده و اظهار داشت که حزب آنها به امیدی بزرگ برای خلق‌های ترکیه تبدیل شده است. سورچ در این سخنرانی اظهار داشت که در هشتمین سالگرد تاسیس حزبشان، حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ برای از میان برداشتن حزب دمکراتیک خلقها، به هر اقدام ممکن دست زده است. اما حزب دمکراتیک خلق‌ها هر بار و امروز نیز استوار بر پا ایستاده است. ما هشتمین سالگرد تاسیس حزبمان را به رفقایمان در زندانها تبریک می‌گوییم.

بردان اُزتُرک ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک نیز در این مراسم در سخنانی اظهار داشت که ترکیه بیش از هر چیز نیازمند صلح بوده و تا زمانی که صلح در این کشور تحقق نیابد، خلق‌های ترکیه آزاد نخواهند شد. به منظور پیشبرد صلح باید مسئله کورد در درجه نخست حل شود، اما در این میان واقعیتی وجود دارد، مسئله کورد هیچگاه از طریق سرکوب و خشونت حل نشده و تا زمانی که صلح برقرار نگردد، خلق‌های ترکیه به آزادی دست نمی‌یابند. صلح نیز صرفا از طریق آقای اوجالان دست یافتنی است. راه و مسیر ارالی کاملا مشخص است. بعد از ایراد این سخنان، برنامه‌های شادباش این مراسم و پرواز دادن کبوترها به عنوان نماد صلح برگزار شد.