اولین آتش نوروز در کمپ پناهجویان مخمور برپا شد

در کمپ پناهجویان شهید رستم جودی در مخمور اولین آتش نوروز روشن شد.

در کمپ پناهجویان شهید رستم جودی مخمور با پیشآهنگی جنبش زنان جوان مخمور (TJCM) مراسم‌های نوروز آغاز گردید.

گرامیداشت نوروز هر شب در بخشی از کمپ برگزار می‌شود. در همین چهارچوب شب گذشته اولین آتش نوروز در بخش شهید روبار روشن شد. محل انجام مراسم با تصاویر و پوسترهای عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد و پرچم‌های پ.ک.ک مزین شده بود.

مراسم با یک دقیقه سکوت برای گرامیداشت شهدا آغاز شد و سپس مزگین کارا را از طرف جنبش زنان جوان مخمور سخنرانی کرده و در مورد آتش نوروز سخن گفت.

کارا همچنین اعلام کرد، نوروز را به عبدالله اوجالان رهبر خط کورد، همه‌ی گریلاهای آزادی و خلق کورد و همه‌ی حاضرین در مراسم تبریک می‌گویم.

پس از انجام سخنرانی‌ها، آتش نوروز در سه محل روشن شده و همراه با شعله کشیدن آتش، صدای هلهله و فریاد" زنده‌باد رهبر آپو" و "نوروز مبارک" در کل منطقه طنین‌انداز شد.

پس از روشن شدن آتش، حاضران با خواندن سرود و شعار به شادی و پایکوبی پرداختند.

شرکت کنندگان در این مراسم با شور و هیجان نوروز را تبریک گفته و نظرات و احساس خود در مورد نوروز را با خبرگزاری فرات در میان گذاشتند. آنها با شادی نوروز را تبریک گفته و از همه‌ی خلق کورد درخواست نمودند، امسال با شور و هیجان بسیار در مراسم نوروز شرکت کنند.