اوزترک: ما اتحاد ملی را ایجاد کرده و ائتلاف خود را شکل می‌دهیم

بردان اوزترک ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک اعلام نمود: ما اتحاد ملی خود را ایجاد کرده و ائتلاف خود را شکل می‌دهیم

کنگره جامعه دمکراتیک در چارچوب کارزار ایجاد اتحاد ملی، درهم شکستن انزوا و تحقق آزادی، در شرنخ و نواحی دیگر شمال کوردستان با خلق و بازاریان دیدار و گفتگو کرد. اعضای این هیات در جریان این کارزار با خانواده‌ها دیدار کرده و خواسته‌های آنان را می شنود. ریاست کنگره جامعه دمکراتیک و نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها از حوزه انتخابیه آگری، بردان اوزترک، تلاش‌های این هیات را مورد ارزیابی قرار داده و در این باره می‌گوید:

بنابه دستور شورای عالی امنیت ملی MGK در سال ۲۰۱۴ دستور نابودی خلق کورد را در جریان توطئه‌ای به تصویب رسانده بودند. این توطئه در جزیر وارد مرحله عملی شد. و این در حالی است که منطقه جیزرا بوتان برای تاریخ، هویت و اراده کوردستان همواره مبارزه را ادامه داده است. به همین علت بود که دولت به بوتان حمله کرد. مقاومت خودمدیریتی، توطئه نابودی را خنثی کرد. با این مقاومت در بوتان بود که طرح نابودی کل این منطقه خنثی شد.

بوتان سر تسلیم فرود نیاورد

اوزترک در سخنان خود با اشاره به سفر ده روزه خود به شرنخ و نواحی دیگر این منطقه گفت: اخیرا با صراحت اعلام می‌کردند که کورد را نابود می‌کنیم. اما امروز زمانیکه ما نگاه می‌کنیم، خود آنها هستند که در آستانه نابودی قرار گرفته‌اند. ده روز است که ما در بوتان هستیم. سیاستهای بسیار پلید دولت را نیز عملا می‌بینیم. جوانان را به مواد مخدر و فحشا معتاد کرده‌اند. از این طریق می‌خواهند که مقاومت و اراده اجتماعی ما را درهم بشکنند. خانواده‌های ما نیز در منطقه از این مسئله اطلاع دارند. موضع خانواده‌ها نیز در این باره روحیه ما را تقویت کرده است. بوتان از جایگاه ویژه‌ای در تاریخ کوردستان برخوردار است. خلق بوتان هیچگاه سر تسلیم در مقابل فاشیسم فرود نیاورده است و تعظیم نکرده است. دولت از سال‌های ۹۰ به بعد تمامی سیاستهای پلید خود را در منطقه بوتان به اجرا در آورده است. اما خلقمان در این منطقه هیچگاه سکوت نکرده است.

تجربه بوتان

اوزترک در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که در بسیاری از مناطق کوردستان، عملیات نظامی در جریان است، افراد بسیاری دستگیر می‌شوند. اما در واقع هدف اصلی تمامی این حملات و عملیاتها واداشتن خلق کورد به عقب‌نشینی از خواسته‌ها و هویتشان است. در این باره اوزترک گفت: ۵ سال است که هیچ اقدامی نمانده است که آنها علیه کورد انجام نداده باشند. هر چه در توان داشته‌اند انجام داده‌اند. در بعد اقتصادی نیز خواسته‌اند که کوردها را به عقب برانند، اما این طرح نیز خنثی شده است. زیرا بوتان از تجربه خود در این رابطه برخوردار است. با مبارزه خود سیاستهای دولت را خنثی کرده‌اند. ما از تاریخ یاد گرفته‌ایم که بوتان در مقابل هیچ کس سر تسلیم فرود نیاورده است. خلقمان در بوتان با مبارزه خودمدیریتی چهره واقعی دولت را برملا کرد و مشاهده نمودیم که با تانک و توپ، دست به قتل‌عام انسانها زده‌اند. با این وجود خلق در بوتان سر تسلیم فرود نیاورد.

خواست اتحاد

اوزترک در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با اتحاد ملی گفت: در هر چهار بخش کوردستان حملات بی‌شماری علیه خلق کورد در جریان است. به همین دلیل خلق کورد نباید دست از اتحاد ملی بردارد. از تاسیس کنگره جامعه دمکراتیک ۱۳ سال می‌گذرد. از همان روز تاسیس این کنگره، تلاشها برای دست‌یابی به اتحاد ملی از سوی کنگره آغاز شده است و تلاشها تداوم نیز یافته‌اند. در سال ۲۰۱۳ در استانه دست‌یابی به اتحاد ملی بودیم. اما دولت‌های امپریالیست در مقابل برگزاری کنگره ملی موضع گرفتند. مدت ده روز است که ما در بوتان مشغول فعالیت هستیم. هدف نهایی این تلاش‌ها و فعالیتها دست‌یابی به اتحاد ملی است.

بر این اساس ما خانه به خانه با خلق سخن گفته‌ایم. به دیدار خانواده رفته‌ایم. خانواده‌ها فقط یک درخواست دارند، آنهم تحقق اتحاد ملی است. اصلی‌ترین تلاش ما به عنوان کنگره جامعه دمکراتیک دست‌یابی به اتحاد ملی است. ما در این باره حساسیتهای ویژه خود را داریم. در هر صورت باید اتحاد ملی تحقق یافته و ائتلاف ما شکل بگیرد.

منبع: MA