آیدنیز: علت تمامی بحران‌ها انزوای امرالی است

صالحه آیدنیز ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک در کنگره حزبی خود در آمد اعلام نمود که انزوای تحمیل شده علیه رهبر رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان علت تمامی بحران‌های موجود در ترکیه است.

تشکیلات حزب مناطق دمکراتیک در آمَد، ششمین کنگره عادی خود با شعار «با روح اتحاد ملی حرکت به سوی آزادی» را برگزار کرد. صالحه آیدنیز ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک، درسیم داغ نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها، سمرا گوزل، رمزیه توسون و بسیاری از نمایندگان احزاب و سازمانهای مدنی در این کنگره شرکت کردند.

صالحه آیدنیز ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک در این کنگره سخنرانی کرده و ضمن اشاره به انزوای تحمیل شده علیه رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان اظهار داشت: در ترکیه انزوای تحمیل شده بر رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان ریشه تمامی بحران‌ها بوده است. با رفع حصر و انزوا بر آقای اوجالان تمامی مشکلات می‌توانند حل شوند. اوجالان هم برای ترکیه و هم برای خاورمیانه فرصتی برای دست‌یابی به صلح به شمار می‌رود. تا زمانیکه انزوا رفع نشود، ما مبارزه را ادامه می‌دهیم. از طرف دیگر حاکمیت به دلیل ترس به دستاوردهای خلق کورد حمله می‌کند. ما برای دست‌یابی به اتحاد کورد مبارزه می‌کنیم. لازم است که ما با روح کوبانی، این اتحاد را ایجاد کنیم.

در این کنگره سوال گولمز و خیرالدین آلتون به عنوان روسای مشترک حزب مناطق دمکراتیک در آمَد برگزیده شدند.