بازداشت ۱۱ فعال مدنی و دانشجوی کورد تنها طی دو روز

تنها طی دو روز ۱۱ فعال مدنی و دانشجوی کورد در شهرهای مختلف روژهلات کوردستان و ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

به گزارش شبکه‌ی حقوق بشر کوردستان طی دو روز گذشته ۱۱ فعال مدنی و دانشجوی کورد در شهرهای مهاباد، مریوان، کرج و ربط توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

اسامی افراد بازداشت شده عبارتند از:

فرزاد سامانی، صهیب بادروج، شپول خضری، دریا طالبانی، سالار رهوی، سیروان نوری، ، افشین مام احمدی، بهمن یوسف‌زاده، فرهاد موسی‌پور، فریدون موسی‌پور و دانا صمدی.

روز جمعه ۱۹ دیماه نیروهای امنیتی در شهر مریوان یک فعال محیط زیستی با نام دانا صمدی را بازداشت کردند.

همچنین در همین راستا روز ۲۰ دی/٩ ژانویه نیروهای اطلاعات سپاه به خوابگاه دانشجویی دانشگاه خوارزمی حمله کرده و دو دانشجوی این دانشگاه با نام‌های صهیب بادروج اهل مریوان و فرزاد سامانی اهل مهاباد را بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

نیروهای امنیتی در شهر مهاباد نیز ۵ فعال مدنی به نام‌های شپول خضری، دریا طالبانی، سالار رهوی، سیروان نوری و افشین مام احمدی را بازداشت کرده‌اند.

همچنین در شهر ربط استان اورمیه نیز ۳ فعال مدنی با نامهای بهمن یوسف‌زاده، فرهاد موسی‌پور، فریدون موسی‌پور نیز بازداشت شدند.

تاکنون از محل نگهداری این افراد یا اتهامات وارده به آنها اطلاعی بدست نیامده است.