بدرقه پیکر شهیدان کلار بسوی روژاوا

پیکر شهید فرهاد شبلی و سه هوال شهید وی با شعار "مرگ بر خائنان" بسوی روژاوای کوردستان روانه شد.

صبح امروز پیکر شهید فرهاد شبلی، محاون ریاست مشترک مجلس اجرایی اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه و سه هوال شهید وی از پزشکی قانونی سلیمانیه تحویل گرفته شدند و در مراسی ویژه همراه با کاروان میهن‌دوستان بسوی روژاوای کوردستان بدرقه شدند.

شرکت کنندگان در مراسم بدرقه شهید فرهاد شبلی، بی‌وقفه شعار "مرگ بر خائنان" و "شهید نامرن" را سر دادند.

روز جمعه گذشته (١٧ ژوئن/ ٢٧ خرداد) پهبادهای تهاجمی بدون سرنشین رژیم ترک که بنابر شواهد از مناطق تحت کنترل بارزانی‌‌ها به هوا برخواسته بودند خودرو فرهاد شبلی را در منطقه کلار بمباران کردند و چهار سرنشین خودرو را به شهادت رساندند و یک فرد دیگر زخمی کردند.

انتظار می‌رود که پس از ورود این کاروان به روژاوا، با مشایعت بزرگ خلق پیکر شهیدان کلار تشییع و به خاک سپرده شوند.