بسی خوزات: روح زن آزاد جهانی خواهد شد

بسی خوزات ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان اظهار داشت: این سرزمین که با پیشاهنگی زنان، شاهد انقلاب نئولیتیک بود، آزادی، برابری، عدالت و زندگی سعادتمندی را در آغوش خواهد کشید.

بسی خوزات ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان در بخش دوم گفتگوی خود پیامهای شادباش ۸ مارس و سطح مبارزه زنان کورد را ارزیابی کرد. بسی خوزات در این باره اظهار داشت: در ۸ مارس زنان در تمامی جهان قیام کردند. از خیزش‌های ۸ مارس می‌توان فهیمد که سده موجود و قرن آتی چگونه خواهد بود. جنسیت، طبقه و قدیمیترین ملت فرودست، نشان داده سده کنونی و سده آتی باید تا چه اندازه پر دستاورد خواهد بود. به همه نشان دادند که زنان امید هستند، زنان هستند که امید را رقم می‌زنند.

بسی خوزات در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که زنان همراه با خود، جامعه و جهان را نیز آزاد می‌کنند و در ادامه افزود: روح جاری در مرحله کنونی روح آزادیخواهانه زنان است. مسیر تاریخ با زنان آزاد به سوی جامعه آزاد حرکت می‌کند. به نظر من این قدرتمندترین پیام ۸ مارس گذشته بوده است.

جنبش آزادی زنان در سطح جهان در سطحی گسترده به پیش می‌رود و قدرت می‌گیرد. هویت سازماندهی شده زنان نه فقط سیستم مدرنیته سرمایه‌داری پدرسالاری را به لرزه در می‌آورد، بلکه روند نابودی سیستم سرمایه‌داری را نیز تسریع می‌کند. در این نقطه است که ما تاثیر و اهمیت مبارزه سازماندهی شده را می‌بینیم. به این موضوعات توجه کنیم؛ موضعی شخصی می‌تواند معنای خود را داشته باشد. اما در بعد نتیجه و دست‌یابی به هدف عملی و پایدار نمی‌تواند ارزش چندانی داشته باشد. زمانیکه مبارزه سازماندهی شده باشد می‌تواند به نتایج ملموس و قدرتمند منتهی شود. اهمیت جنبش جهانی زنان از این موضوع مایه می‌گیرد. حتی اگر این جنبش کمبودهایی نیز داشته باشد، زنان در مقابله با سیستم مردسالار و مدرنیته آن در تمامی جهان در مبارزه‌ای سازماندهی شده هستند. به شیوه‌ای یکپارچه زنان از یکدیگر حمایت می‌کنند. مسئله مهم دیگر این موضوع است که اگر اتفاقی در سطح جهان روی دهد، حمایت‌های زنان بر تمامی مبارزه و جنبش زنان در همه جهان تاثیر گذار می‌شود و به منبعی برای جسارت و امید تبدیل می‌شود و مبارزه زنان را تقویت می‌کند. یعنی در میان زنان روح، ذهنیت و آرمانهای مشترک ایجاد می‌شوند و روح آزاد زنانه جهانی می‌شود. این روح هویت اتنیکی و دینی را در می‌نوردد، مرزهای جغرافیای فرادستان را از میان بر می‌دارد، ۸ مارس امسال تصویر جهان را برای ما ترسیم کرد.

بسی خوزات در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که مبارزه آزادی زنان کورستان همزمان مبارزه‌ای جهانی بوده و در این باره خاطرنشان ساخت که این مبارزه ۴۳ سال است که به شیوه‌ای سازماندهی شده ادامه دارد. پیامی که از کوردستان و ترکیه طنین انداز شد نیز حاوی این مفاهیم بود؛ ارتجاع مرد فرادست روزی سرانجام در این سرزمین خاتمه پیدا می‌کند. فاشیسمی که فرهنگ برتری و حاکمیت مرد را در این خاک به سرنوشت مبدل کرده است، از این سرزمین به دور انداخته می‌شود. در این سرزمین که با پیشاهنگی زنان انقلاب نئولیتیک آغاز شد بار دیگر عدالت، آزادی و برابری، و زندگی سعادتمندی را در این سرزمین ایجاد خواهد کرد. با اتحاد زنان و مردان آزاد در این سرزمین حیات آزاد زنان بار دیگر اغاز می‌شود. این زندگی بار دیگر از نو آفریده می‌شود.

بسی خوزات ریاست مشترک رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش تعیین کننده رهبر خلق کورد، عبداله اوجالان در پیشبرد جنبش زنان کورد خاطرنشان ساخت که این جنبش در تمامی جهان نقش رهبری ایدئولوژیک را بر عهده خواهد گرفت. در این رابطه خوزات افزود: خالق ایدئولوژی رهایی زن، عبدالله اوجالان است. رهبر آپو هم تئوری رهایی زنان را آفرید و هم ایستارهای سازماندهی آن را ایجاد کرد. زنان کورد امروز واقعیت فهمیده‌ترین، سازماندهی‌شده‌ترین و سیاسی‌ترین زنان جهان را نمایندگی می‌کنند. زنان کورد با نیروی ایدئولوژیک خود، تاثیر خود را بر سیاست نشان داده و موضع مبارز و انقلابی، پیشاهنگ و جنبش خود را در سطح جهانی به نمایش می‌گذارند.

بسی خوزات ریاست مشترک رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان در بخش دیگری از گفتگوی با اشاره به حملات سنگین فاشیسم بر جنبش زنان کورد در شمال کوردستان و ترکیه اظهار داشت: نهادها را توقیف و تعطیل می‌کنند، فعالان را شکنجه می‌کنند. در کوردستان نیز به عنوان بخشی از جنگ ویژه-روانی علیه زنان و کودکان، زنان را مورد تجاوز و قتل‌عام قرار می‌دهند. به هر نحو ممکن تلاش می‌کنند تا اراده زنان کورد را در هم بشکنند، آن‌ها را تسلیم کنند. زیرا این زنان کورد هستند که در مقابل تمام حملات فاشیستی به شیوه‌ای بی نظیر مبارزه و مقاومت می‌کنند. سر تسلیم و تعظیم فرود نمی‌آورند.جامعه را به مقاومت وا می‌دارند. از مقاومت اجتماعی صیانت و حمایت می‌کنند، کنش سیاسی را زنده نگاه می‌دارند. همزمان به جنبش زنان در ترکیه جسارت می‌بخشند. پارادایم اجتماعی زن-برده را که متعلق به فاشیسم است در هم می‌شکنند. این واقعیت است که فاشیسم را به تنگنا می‌اندازد. اما فاشیسم به حملات خود می‌افزاید.

زنان کورد حلقه زنجیر ارعاب مردسالاری را قطع می‌کنند و به سوی آزادی گام بر می‌دارند. حملات فاشیستی نمی‌توانند زنان کورد را بترساند. زنان کورد در چنین شرایطی است مبارزه را ادامه داده و هزینه می‌دهند مبارزه در این شرایط دشوار است که به ویژگی مبارزاتی زنان کورد تبدیل شده است. این حملات گسترده تنها می‌توانند به دلیلی برای گسترش مبارزه زنان کورد تبدیل شوند. موضعی که تا کنون جنبش زنان نشان داده است این گونه بوده است. و موضع زنان کورد با چنین قدرتی همچنان ادامه دارد. و این موضع قدرتمند و با شکوه نیز انتظار می‌رود. هر اندازه که زنان پیشاهنگ، کادرهای رهبری حنبش زنان نیز دستگیر شوند، زنان دیگری جای آنان را می‌گیرند. جنبش زنان کادرهای جدیدی را جایگزین کرده و مبارزه خود را ادامه می‌دهد. یکی از قدرتمند‌ترین پاسخ‌های جنبش زنان به فاشیسم نیز همین اقدام می‌تواند باشد. زنان باید در تمامی سطوح خود را سازماندهی کنند، خود را به تمامی زنان رسانده و آنها را سازماندهی کنند، در همه جا زنان باید خود را سازماندهی کنند، در هر خانواده‌ای، در هر کوچه و محله‌ای، مبارزه باید گسترش پیدا کند. با چنین ذهنیتی باید به جای هر فردی که دستگیر می‌شود هزار نفر جای وی را بگیرند و مبارزه کنند. زنان کورد با انزوا، سطح مبارزه سیاسی و ایدئولوژیک خود را علیه فرهنگ جنسیت محور و پدرسالار و فاشیسم نشان داده‌اند. با این باور این مبارزه قدرتمند را نیز ادامه می‌دهند.

بسی خوزات عضو شورای رهبری کنفدرالسم جوامع کوردستان در خاتمه سخنان خود اظهار داشت که ما به عنوان جنبش زنان کورد، از این موهبت و شانس برخوردار هستیم. تجربه زبسته ما، تجریه سیاسی و نظامی، تئوریک و ایدئولوژیک بسیار قدرتمندی داریم. ما به عنوان جنبش زنان که از مبنای قدرتمند تئوریک و ایدئولوژیک برخورداریم، از این باور برخورداریم که می‌توانیم پیشاهنگی زنان را بر عهده بگیریم و در این خصوص مدیون رهبر آپو هستیم. وظیفه و مسئولیت ما اینست که رهبر آپو را به دیگر جنبش‌های زنان معرفی کنیم. به آنها بقبولانیم که حمایت از رهبر آپو باید وظیفه ما زنان باشد و برای آزادی  وی تلاش و مبارزه کنند. ما باید این روند را حتما به پیروزی برسانیم.