بسی خوزات: زمان آن رسیده است که رهبر آپو بلحاظ فیزیکی آزاد شود

بسی خوزات ریاست مشترک شورای رهبری ک.ج.ک گفت: در تمام جهان برای آزادی رهبر آپو فعالیت‌هایی در جریان هستند. باید  این مجموعه فعالیت‌ها بیش از پیش گسترش پیدا کنند، تنوع بیابند و ادامه پیدا کنند. زمان آن رسیده است که رهبر آپو به لحاظ فیزیکی آزاد شود.

بسی خوزات ریاست مشترک شواری رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان در رابطه با انزوای تحمیل شده بر رهبر خلق کورد عبدااله اوجالان، ۴ آوریل روز تولد رهبر آپو، مراسم نوروز و پیام‌های این مراسم، نتایج پیروزی نبرد گاره، حملات صورت گرفته علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها و تحولات اخیر با خبرگزاری فرات گفتگو کرد.

بسی خوزات ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان در رابطه با اخبار منتشر شده در فضای مجازی و ارگان‌های رسانه‌ای ترک در خصوص سلامتی و امنیت رهبر آپو اعلام نمود که حاکمیت فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ سیستم انزوا-شکنجه امرالی را به منتهی الیه خود رسانده و آن را در راستای جنگ ویژه روانی ادامه می‌دهد. با انتشار چنین اخباری با مرزهای حساسیت خلق بازی می‌کند، و تلاش می‌نماید تا  وضعیت-موقعیت رهبری را به جایگاه عادی تقلیل دهند، اما اتخاذ این موضع منفی در رابطه با رهبر آپو امکان ندارد که به مسئله‌ای عادی تبدیل شود. خلق و جنبش ما این بازی‌های جنگ ویژه و منفی را هیچگاه قبول نمی‌کند و موضع لازم را در این باره اتخاذ می‌کند. اما نمی‌توانند سیستم انزوای امرالی را به ابزار ساده جنگ ویژه روانی تبدیل کنند. دولت ترک لازم است که از این بازی جنگ روانی پلید و خطرناک دست بردارد. نباید با آتش بازی کند. در غیر اینصورت با نتایجی روبرو می‌شود که در طول تاریخ به خود ندیده است.

خوزات در ادامه افزود: از نیروهای بین‌المللی که معماران سیستم انزوای امرالی هستند می‌خواهیم که در این باره مسئولیت خود را انجام دهند و به سیستم انزوای امرالی خاتمه دهند. سیاست‌های انزوا در امرالی تنها از طریق دولت فاشیست ترک ادامه پیدا نمی‌کند. در درجه نخست آمریکا و اتحادیه اروپا با هزینه‌ی گزاف و بزرگ سیاست‌های انزوا را ادامه می‌دهند. با قطع صدای رهبر آپو می‌خواهند که حضور رهبر آپو را همچنان محدود کنند، می‌خواهند راه را بر روی یک ترکیه دمکراتیک و خاورمیانه‌ای دمکراتیک ببندند و از این راه کنترل بر این منطقه را همچنان در دست خود حفظ کنند. ما اعلام می‌کنیم که باید دست از این طرح‌ها و برنامه‌های پلید بردارند که بر روی خود و زندگی کوردها بنا شده است.

بسی خوزات ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان در ادامه سخنان خود با اشاره به موقعیت و موضع بین‌المللی در رابطه با سیستم انزوا در امرالی اظهار داشت که: سیستم انزوا و حصر در امرالی از سوی آمریکا و اروپا طراحی شده است. در درجه نخست، انگلستان و اروپا در خصوص هرگونه رویدادی در امرالی مسئول هستند. کمیته منع شکنجه اتحادیه اروپا مسئول است، این کشورها و این سازمان در رابطه با امنیت و سلامت رهبر آپو مسئولیت بزرگی را بر دوش دارند. آمریکا بزرگترین مسئولیت را در رابطه با پلیدترین توطئه که در جریان آن رهبر آپو را به ترکیه تسلیم کرده است دارد. کورد هیچگاه این مسئله را از یاد نمی‌برد. آمریکا هم به اندازه دولت ترک در خصوص وضعیت رهبر ما مسئول است. سیستم انزوا که وارد ٢٣ سال خود شده است، محصول تایید و تصویب این نیروهاست. حاکمیت فاشیستی آک.پ نیز از سیستم انزوایی که این نیروهای تایید کرده‌اند به عنوان ابزاری سیاسی و شانتاژ بهره‌گیری می‌کند. اگر آمریکا و اروپا نمی‌خواهند که همکار جرایم دولت ترک باشند، باید بار دیگر در رابطه با نوع برخورد با رهبر آپو فکر کنند. باید اقداماتی انجام دهند که کوردها آنها را ببخشند، برای آزادی فیزیکی رهبر آپو باید به مبارزه خلق کورد و نیروهای دمکراتیک جهانی که برای آزادی رهبر آپو فعالیت می‌کنند گوش فرا دهند.

بسی خوزات ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان  در رابطه با پیوند سیاست‌های انزوا و فاشیسم ترک نیز اظهار داشت: سیستم انزوا بخشی از سیاست‌های قتل‌عام است. زیرا سیاست‌های قتل‌عام همچنان ادامه دارند. زیرا انزوا در جریان است و به همین علت است که سیاست‌های قتل‌عام ادامه دارند. سیاست‌های قتل‌عام و سیستم انزوا مانند آییئه‌ای همدیگر را بازنمایی می‌کنند. زمانیکه این سیاست‌ها به هم می‌رسند، فاشیسم در ترکیه بر جامعه تسلط پیدا می‌کند. و در ظاهر و باطن این فاشیسم را نشان می‌دهد.

بسی خوزات ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان در ادامه سخنان خود با اشاره به فعالیت‌ها و کارزارهای گسترده‌ای که در سطح جهانی برای آزادی فیزیکی رهبر خلق کورد، عبداله اوجالان شکل گرفته‌اند نیز اظهار داشت: در تمامی جهان برای آزادی رهبر آپو تلاش‌هایی در جریان هستند. باید این فعالیت‌ها بیش از پیش گسترش پیدا کرده و متنوع شوند، گسترش پیدا کنند و ادامه یابند. ما لازم است حمایت و صیانت از رهبر آپو در سطح جهانی را بر آزادی فیزیکی رهبر آپو متمرکز کنیم. زمان آن فرا رسیده است که رهبر آپو به لحاظ فیزیکی آزاد شود.

بسی خوزات در رابطه با ۴ آوریل، زادروز رهبر خلق کورد عبداله اوجالان نیز اظهار داشت: رهبر آپو نماد تولد خلق کورد، زنان و آزادی خلق‌هاست. ما نمی‌توانیم رهبر آپو را به عنوان یک شخص مشاهده کنیم. رهبر آپو هویت جامعه است. نقطه تلاقی اراده آزاد خلق‌ها و زنان و هویت مشترک است. رهبر خلق‌ها است و به هویتی بین‌المللی تبدیل شده است. از تمامی تجارب بشری سنتزی را فراهم آورده است و در عین حال اندیشمندی بزرگ است. اندیشمند است و سازمان‌دهنده است. یکی از نمونه‌های رهبری و شخصیتی کم نظیر اینست که اتوپیای آزادی را به تفکرات مشهود و قابل دستیابی تبدیل کرده و به سازماندهی فکر دست می‌زند، سازماندهی را به سیستم و کنش سیاسی تبدیل می‌کند.

مناسب‌ترین پاسخی که خلق ما باید به این روز بدهد اینست که برای آزادی فیزیکی رهبر آپو مبارزه را گسترش بدهد و به پیروزی حتمی دست پیدا کند. در مرحله کنونی درخواست برداشتن انزوا کافی نیست، این مسئله اکنون شفاف شده است، انزوا تنها در صورت آزادی فیزیکی رهبر آپو ممکن شده و می‌تواند خاتمه پیدا کند.

بسی خوزات در خصوص مراسم نوروز امسال نیز اظهار داشت: نوروز امسال به نوروزی تبدیل شده است که نبرد پر شکوه گاره را در میان خلق منعکس می‌کند. نوروز امسال سر تا پا علیه فاشیسم و اشغالگری بوده و به نوروز مبارزه و مقاومت تبدیل شده بود. نوروز امسال سر تا پا پیامی سیاسی بود. در یک کلمه نوروزی بی‌نظیر بود. مژده بخش کارزار فرا رسیدن زمان آزادی بود. در این نوروز، دوستان و دشمنان همه دیدند که کارزار فرا رسیدن زمان آزادی، موضع خلق با عزت و مبارز ما را نشان داده و این اراده حتما به پیروزی می‌رسد.

بسی خوزات در ادامه سخنان خود اظهار داشت که مقاومت و نبرد گاره روحیه‌ای بزرگ را به خلقمان بخشیده است. در مراسم نوروز فریادهای آزادی و مبارزه میلیونی خلقمان بیش از هر زمان دیگر به نیروهای گریلا روحیه بخشیده است. در این نوروز به شیوه‌ای بی‌نظیر بار دیگر نشان داده شد که گریلا و خلق حقیقتی هستند که یکدیگر را کامل می‌کنند، توسعه می‌دهند و از یکدیگر جدا نمی‌شوند. گریلا از خلق و خلق هم از گریلا نیرو می‌گیرند. تا زمانیکه گریلا مبارزه را ادامه دهد خلق درهم نمی‌شکند و تا زمانیکه خلق مبارزه را ادامه دهد گریلا شکست نمی‌خورد.

بسی خوزات در ادامه گفتگوی خود اعلام نمود که در مرحله  کنونی که حملات علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها ازدیاد پیدا کرده‌اند، مسئله تعطیلی حزب دمکراتیک خلق‌ها هم مطرح شده است، برگزاری مراسم نوروز نیز پاسخی به این تلاش‌ها بودند. در این مراسم‌ها خلق به شیوه‌ای قدرتمند از سیاست دمکراتیک، از اراده سیاسی خود حمایت و پاسداری نموده‌اند. در مقابل فاشیسم پیام مبارزه را سر داده‌اند.

خوزات در رابطه با پیروزی در نبرد گاره نیز اظهار داشت: مقاومت گاره تمامی نقاب‌های فاشیستی را از چهره آنها برداشته است. مرکز جنگ ویژه روانی را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. باعث شده است تا نهادهای فکری دولت با یکدیگر برخورد داشته باشند. گفتند آیا ماهیت ما این است؟ گفتند که ما در هنر قتل و نابودی نمی‌توانیم مثمر ثمر نباشیم؟ مایه برخورد احزاب دولتی این مسئله است. نخواستند که فروپاشی دولت فاشیست ترک را ببینند. مگر سویلو نبود که می‌گفت که ما از بین رفته‌ایم؟ و با مقاومت ما و پیروزی ما شگفت زده شدند. در واقع وزیر جنگ ویژه سال‌های سال می‌گفت که آنها پ.ک.ک را از میان برداشته‌اند، چیزی از آنها باقی نمانده است و گویا عده‌ای هم باور کرده‌اند، اما نبرد گاره تمامی شایعات و حدس‌های آنان را بر هم زد. شکاف بزرگی در درون دولت فاشیستی ایجاد شد. حاکمیت فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ را به لرزه در آورد. پیروزی غرور انگیز گاره به معنای درهم شکستن سیاست‌های جنگی ۶ سال اخیر حاکمیت آ.ک.پ/م.ه.پ است. میخی است که بر تابوت حاکمیت فاشیستی ـ.ک.پ/م.ه.پ زده شده است. دیگر این حاکمیت نه سرمایه و نه نیروی آن را دارد که پیروزی غرور انگیز گاره را به گونه دیگری جلوه دهد. پیروزی غرور انگیز گاره ترس درهم شکستن دیکتاتوری فاشیست اردوغان را در وضعیت  کنونی تبدیل کرده است.

بسی خوزات در خصوص حملات صورت گرفته به حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز اظهار داشت: فاشیسم برای پیروزی نیاز دارد تا سیاست‌های قتل‌عام کورد را کامل کند، تمامی مراکز مقاومت اجتماعی را از میان بردارد، و کاملا عیان نمود که سیاست قتل‌عام بر کورد در جریان است، اردوغان نهادهای اجتماعی مدنی را هدف قرار داده است، می‌خواهند همه را مرعوب خود سازند. می‌خواهند که با سیاست‌های دمکراتیک همه را سرکوب کنند. علت حمله به حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز این مسئله است. حزب دمکراتیک خلق‌ها تنها راه اپوزیسیون واقعی دمکراتیک در ترکیه است، این حزب خصم واقعی فاشیسم است و در ادامه افزود: علت اساسی حمله به حزب دمکراتیک خلق‌ها نیز مسئله انتخابات سال ٢٠٢٣ است. فاشیسم حزب دمکراتیک خلق‌ها را به عنوان مانعی در مقابل خود می‌بیند. زیرا در ترکیه تنها نیروی واقعی مبارزه این حزب است. در صورتیکه حزب دمکراتیک خلق‌ها را از میان بردارند، اپوزیسیون درون سیستمی را ساکت خواهند کرد."

خوزات در خصوص از میان بردن فاشیسم نیز به اهمیت مبارزه مشترک اشاره کرده و گفت: به منظور در هم شکستن فاشیسمی که در مرحله فروپاشی قرار گرفته است گسترش و تقویت جبهه آنتی فاشیسم بسیار مهم است. در مقابله با فاشیسم ایجاد مبارزه مشترک و انتقال و گسترش آن به کوچه ها، میادین مهم بوده و در این صورت است که فاشیسم از میان می‌رود.

بسی خوزات ریاست مشترک کنفدرالیسم جوامع کوردستان در رابطه با پیمان ٩ اکتبر علیه شنگال نیز اظهار داشت: علیه ایزدیان شاهد قتل‌عام هستیم. پیمان ٩ اکتبر به این معناست. آمریکا اجازه داد تا این پیمان امضا شود. این پیمان تنها پیمان هولیر-بغداد نیست. در واقع پیمان آمریکا، ترکیه و بغداد-هولیر است. گفته می‌شود که فرانسه نیز در آن دست دارد. با این اقدامات می‌خواهند که تا عملیات ناتمام داعش را به پیروزی برسانند. این پیمان در واقع توطئه‌ای علیه عراق است. تلاش می‌کنند تا عراق را به جنگ علیه ایزدیان وادارند. ایزدیان نیز از این توطئه اطلاع دارند و به همین علت است که چندین ماه است که در حال مقاومت هستند.

بسی خوزات در ادامه سخنان خود با اشاره به موضع عراق اعلام کرد که این کشور به بهانه حمله ترکیه نمی‌تواند خواست حق طلبانه و مشروع خلق ایزدی را سرکوب کند، درخواست‌های تحمیلی پارت دمکرات کوردستان نمی‌توانند پذیرفته شوند، به همین دلیل ایزدیان، کورد و جامعه بین‌المللی نمی‌توانند این درخواست‌ها را بپذیرند.

بسی خوزات در خاتمه سخنان خود اظهار داشت که: رهبری عراق با سیاست‌های فرادستانه خود غیر از مقاومت هیچ راه دیگری را برای ایزدیان باز نگذاشته است. و البته ایزدیان نیز مقاومت می‌کنند. اعلام کرده‌اند که مقاومت را ادامه می‌دهند. بدون گمان موضع درست نیز همین است که عراق این خودمدیریتی را به رسمتی بشناسد، بدون انکه هیچگونه زیانی به دوستی و همزیستی ایزدیان و عراقیان وارد شود. این مسئله عراق را تقویت می‌کند. خودمدیریتی شنگال دمکراسی عراق را تقویت می‌کند و این مسئله می‌تواند در تمامی عراق قدر و ارزش این کشور را ارتقا ببخشد.