تکمیلی | افزایش عملیات‌های گریلایی در سال ٢٠٢٠؛ ٩۴۶ ارتشی ترکیه به هلاکت رسیدند

بیلان ١١ ماهه نشان می‌دهد که ٩۴۶ نظامی ترک و مزدور آن به هلاکت رسیده‌اند. در یک سال گذشته ٢٢٧ گریلای کوردستان به شهادت رسیده‌اند.

سال ٢٠١٩ برای جنبش آزادیخواهی کوردستان از سال‌هایی بود که مهر مقاومت و ایستادگی علیه رژیم سفاک ترکیه بر آن حک شد. به ویژه نیروهای گریلا گام‌های بزرگی در این سال برداشته بودند و برخلاف ادعاهای رژیم فاشیست ترکیه نیروهای گریلا کارزار "تجدید سازمان" را در سطحی گسترده به اجرا گذاشتند و سال ٢٠٢٠ در تمامی زمینه‌ها گریلای مدرنتیه دمکراتیک آموخته‌هایش را علیه اشغالگران بکار گرفت.

رژیم سفاک ترک در سال ٢٠٢٠ تمامی توان خود را بکار گرفت تا عملیات‌های گریلایی را متوقف و نتایج این مقاومت را تحریف کند. ترکیه مدعی شده بود که در سال ٢٠٢٠ به نیروی گریلا پایان می‌دهد، اما نه تنها توهم نابودی گریلا نقش بر آب شد بلکه عملیات‌های گریلایی رژیم ترکیه را را با شوک بزرگی مواجه کرده و یکبار دیگر رژیم استعمارگر ترک ناکامی در برابر جنبش آزادیخواهی کوردستان را تجربه کرد.

بیلان سال ٢٠٢٠ نیروهای مدافع خلق کوردستان در جنگ علیه رژیم فاشیست ترکیه چگونه است؟

عملکرد نیروهای گریلا چگونه بود؟

رژیم ترک چه خوابی دیده بود و چگونه بیدار شد؟

ما در این گزارش نتایج عملکرد ه.پ.گ در سال ٢٠٢٠ و جنگ با رژیم اشغالگر ترک را نشان می‌دهیم. این گزارش متکی به گزارش‌های رسمی و روزانه مرکز خبررسانی و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان است.

ژانویه

عملیات گریلا: ١٠

حملات هوایی ارتش ترک: ۴٢

حملات زمینی ارتش ترک: ۵

فوریه

عملیات گریلا: ۶

حملات هوایی ارتش ترک: ۶١

مارس

عملیات گریلا: ١٨

حملات هوایی ارتش ترک: ٧٨

حملات زمینی ارتش ترک: ٣

آوریل

عملیات گریلا: ٢۵

حملات هوایی ارتش ترک: ۶١

حملات زمینی ارتش ترک: ٩

مه

عملیات گریلا: ٣٩

حملات هوایی ارتش ترک: ١٠۶

حملات زمینی ارتش ترک: ٢٢

ژوئن

عملیات گریلا: ١٠٧

حملات هوایی ارتش ترک: ٣٢۴

حملات زمینی ارتش ترک: ١٧

ژوئیه

عملیات گریلا: ٩١

حملات هوایی ارتش ترک: ١٣٨

حملات زمینی ارتش ترک: ١٧

آگوست

عملیات گریلا: ۴٢

حملات هوایی ارتش ترک: ١٢۵

حملات زمینی ارتش ترک: ١٠

سپتامبر

عملیات گریلا: ٢١

حملات هوایی ارتش ترک: ٩۵

حملات زمینی ارتش ترک: ٢١

اکتبر

عملیات گریلا: ١٨

حملات هوایی ارتش ترک: ١۵۵

حملات زمینی ارتش ترک: ١٢

نوامبر

عملیات گریلا: ١۶

حملات هوایی ارتش ترک: ٧٢

حملات زمینی ارتش ترک: ۴

بیلان ١١ ماه جنگ علیه رژیم اشغالگر ترکیه

عملیات‌های گریلا: ٣٩٣ مورد

حملات هوایی ارتش ترک: ١٢۵٧

حملات زمینی ارتش ترک: ١٢٠

تعداد نظامیان و مزدوران کشته شده رژیم ترک در ١١ ماه گذشته: ٩۴۶

تعداد گریلاهای شهید که هویت آنان اعلام شده است: ٢٢٧

قتل ٢۴ غیرنظامی کورد و ٢ افسر کورد مرزبانی عراق در سال ٢٠٢٠

ارتش ترکیه در سال ٢٠٢٠ در حملات به جنوب کوردستان ٢۴ غیرنظامی را به قتل رساند. ارتش ترک با حمله به کاروان خودروهای نیروهای مرزبانی عراق دو افسر را به قتل رساند. همچنین ١٠ غیرنظامی از جمله ۴ کودک و ٢ زن در حملات ارتش ترک زخمی شدند.

جانباختن ١٧٣ غیرنظامی کورد در حملات سه سال گذشته ارتش متجاوز ترک

ارتش ترکیه از سال ٢٠١٧ تاکنون ١٧٣ شهروند جنوب کوردستان را در حملات هوایی به قتل رسانده است. اگر تعداد جانباختگان غیرنظامی کورد در روژاوا، شنگال و مخمور که در نتیجه حملات ارتش ترک جانباخته‌اند را به آمار مذکور بیافزاییم می‌توان گفت که دولت ترکیه به شیوه‌ای سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده در ریختن خون کوردها دست دارد.


* تیتر این خبر پس از تکمیل تغییر یافت.