فرمانده ارتش ترک در هفتانین به هلاکت رسید

نیروهای گریلا در عملیاتی که در منطقه خانتور عرصه هفتانین به انجام رساندند یک درجه‌دار ارتش ترک را از پای درآوردند

تک‌تیراندازان گریلا روز گذشته در منطقه خانتور هفتانین عملیاتی را به انجام رساندند. اعلام شد که در این عملیات یک درجه‌دار ارتش ترک که فرماندهی نظامیان اشغالگر منطقه خانتور را بر عهده داشته به سزای اعمالش رسیده است.