فرماندهان شرور پارت دمکرات کوردستان در کانی‌ ماسی گردهم آمدند

تحرکات نظامی پ.د.ک در کانی‌ ماسی افزایش یافته است. امروز یک ایست بازرسی تازه در مسیر جاده روستای قمری ایجاد شد. به این ترتیب در ٣ روز گذشته ٣ ایست بازرسی نظامیان پ.د.ک در منطقه متینا ایجاد شده‌اند.

به گفته منابع محلی آگاه امروز یک کاروان از نظامیان پ.د.ک پس از عبور از نقاط ایست بازرسی وارد مرکز نظامیان پ.د.ک در کانی ماسی شده‌اند. در این هیئت فردی به نام شیخ علو و سربست لزگین جانشین وزارت پیشمرگ حضور داشته‌اند. این هیئت پس از ورود مرکز نظامیان پ.د.ک در کانی ماسی بسوی دروازی مرزی سرزیر حرکت کرده‌اند.

شایان ذکر است که با ایجاد ٣ ایست بازرسی در این منطقه از منطقه هفتانین تا بخش کانی‌ ماسی تحت کنترل نظامیان پ.د.ک قرار گرفته است. گفته می‌شود که این اقدامات پ.د.ک به منظور آماده سازی برای آغاز حمله مشترک پارت دمکرات و ارتش ترکیه علیه نیروهای جنبش آزادیخواهی کوردستان است.

پ.د.ک هر روز بر شمار نظامیانش در این منطقه می‌افزاید و انتقال اسلحه‌های سنگین و مهمات بیشتر را نیز سرعت بخشیده است. همچنین نظامیان بیشتری را بصورت مخفی در مقرهای تازه تأسیس مستقر کرده است.

نیروهای گریلا طی دو روز گذشته چندین بار به فرمانده‌های نظامی پ.د.ک در مورد اقدامات اخلالگرانه هشدار داده‌اند اما نظامیان پ.د.ک به هشدارها اعتنایی نکرده و اقدامات شرورانه و خطرناک در مناطق مذکور ادامه داده‌اند.