گرامیداشت پنجمین سالروز شهادت کمال پنجوینی بر سر مزار وی

به مناسبت پنجمین سالروز شهادت کمال پنجوینی و صدیق سالیاوایی مراسمی در آرامگاه پنجوین برگزار شد.

روز گذشته پنجمین سالروز ترور کمال شیخ ساده و صدیق سالیاوایی از سوی عناصر رژیم تروریست جمهوری اسلامی ایران بود. به این مناسبت مراسمی با حضور اعضای خانواده شهید کمال، میهن‌دوستان کورد و اعضای جنبش آزادیخواهی کوردستان در قبرستان برگزار گردید.

مراسم با یک دقیقه سکوت در احترام به شهیدان راه آزادی کورد و کوردستان آغاز شد.

سپس رفیق شُکری به نمایندگی از نهاد شهیدان پ.ک.ک در جنوب کوردستان سخنانی ایراد کرد. رفیق شکری مراتب همدردی خود را با خانواده هر دو شهید اعلام کرده و در مورد شخصیت شهید کمال اظهار کرد:"رفیق کمال بدون ترس و دودلی برای میهن مبارزه کرد. مثل یک گریلا به فعالیت‌ و مبارزه اهمیت می‌داد. با پیشاهنگی خود به خاری در چشم بدخواهان و دشمنان مبدل شد. به همین دلیل دشمنان با نقشه‌ای وحشیانه این دو رفقیمان را به شهادت رساندند. امروز ما وظیفه داریم که پرچم مبارزات آنان را بلند نگه داریم و آرمان‌های آنان را که کوردستان آزاد و خودگردان است محقق کنیم. یکبار دیگر در حضور شهید کمال و شهید صدیق با آرمان‌هایشان تجدید میثاق می‌کنیم."

سپس به نمایندگی از جنبش آزادیخواهی جامعه کوردستان سوران حسو سخنانی ایراد کرد. سوران حسو در سخنان خود گفت:"شهید کمال دارای شخصیتی چنان بزرگ بود که لرزه به تن خائنان انداخت. باید اذعان کنیم که کسانی که به این توطئه دست زدند متأسفانه کوردهایی هستند که راه خیانت را برگزیده‌اند و در شهادت شهید کمال و هزاران رفیق وی شریک هستند. جنبش آزادیخواهی جامعه کوردستان همیشه از فدائیانی که زندگی خود را وقف آزادی میهن نموده‌اند صیانت می‌کند. اینجا در حضور شما پیمان می‌بندیم که به آرمان‌های شهید کمال و شهیدان راه آزادی کودستان پایبند باشیم."

کاردو پنجوینی از فرزندان شهید کمال نیز در سخنانی گفت:"در پنجمین سالروز شهادت کمال پنجوینی یاد و خاطره ایشان و تمامی شهیدان کوردستان را گرامی می‌داریم. ما به عنوان خانواده شهید به دلیل وضعیت شیوع کرونا نخواستیم که همچون سالهای گذشته مراسمی بسیار بزرگ برگزار کنیم. ما امسال با حضور در آرامگاه شهیدان یاد و خاطره آنان را گرامی می‌داریم و توطئه‌گران را محکوم می‌کنیم."

مراسم با سردادن شعار «شهیدان نمی‌میرند» به پایان رسید.