گریلای اینترناسیونالیست: پ.ک.ک با اندیشه‌های رهبر آپو مسائل خاورمیانه را حل می‌کند

"من در میان بسیاری از جنبش‌های سوسیالیست، چپ‌ها و مدافعان محیط زیست کار کرده‌ام و برای آزادی مبارزه نموده‌انم، در میان همه این جنبش‌ها آنکه زندگی کومینال و زندگی آزاد جامعه را برای خود اساس قرار داده است، جنبش پ.ک.ک است."

باران نوژیان گریلای اینترناسیونالیست پ.ک.ک اعلام کرد، مبارزات پ.ک.ک جهانی است. وی گفت،"من در سال ۲۰۱۶ با جنبش پ. ک. ک آشنا شدم. زمانی که در آلمان و در اروپا بودم به دنبال زندگی آزاد می‌گشتم، در مرکز مدرنیته‌ی کاپیتالیسم به طور مداوم به دنبال زندگی آلترناتیف می‌گشتم، زندگی کومینال نبود و زندگی اجتماعی بسیار تضعیف شده بود. من در بسیاری از جنبش‌ها شرکت نموده‌ام، به بسیاری از جنبش‌های سوسیالیست و چپ و مدافعان محیط‌زیست پیوسته‌ام، در میان تمامی این جنبش‌ها آنچه را که به دنبال آن می‌گشتم، نیافتم و به نیازهای من پاسخ ندادند. در میان همه این جنبش‌ها آنکه زندگی کومینال و زندگی آزاد جامعه را برای خود اساس قرار داده است، جنبش پ.ک.ک است."

گریلا باران نوژیان می‌افزاید،"در انقلاب روژاوا مقاومت کوردها بسیار بر من تاثیر گذاشت، همچنین کتاب‌های رهبر آپو جستجوهای من را عمیق‌تر کرد. من دفاعیه‌ی "دفاع از یک خلق" را به زبان آلمانی خواندم، علت اصلی پیوستن به جنبش پ.ک.ک مبارزات و مقاومت کوردها علیه دولت ترکیه بود. کوردها مبارزاتی مشروع انجام می‌دهند. کوردها مقاومتگر و شجاع هستند. پ.ک.ک با فکر و فلسفه‌ی رهبر آپو می‌تواند بسیاری از مسائل اساسی خلق‌ها در خاورمیانه را حل نماید."

 برای آزادی مبارزه می‌کنم

 گریلای اینترناسیونالیست باران نوژیان در ادامه‌ی سخنانش در مورد مبارزات گریلاهای کورد گفت،"در کوهستان‌های کوردستان زندگی معناداری در جریان است. در مورد زندگی پ.ک.ک هیچ اطلاعاتی نداشتم. در میان نیروهای گریلایی دوستی و محبت در دل و  درون جاریست. رفاقت در میان گریلاها بسیار بر من تاثیر گذاشت. رفقایی که مبارزات گریلایی را انجام می‌دهند، از هر لحاظ آگاهانه عمل می‌کنند و همه‌ی لحظات زندگیهشان معنادار است. "

 باران نوژیان در ادامه‌ی سخنانش گفت،"در نتیجه‌ی جستجوها و تحقیقاتم جای خود را در میان پ.ک.م پیدا کردم. بر اساس پارادایم رهبر آپو تصمیم گرفتم به این مبارزات بپیوندم. مبارزات ما فقط برای یک منطقه نیست، برای یک گروه خاص و برای مسئله‌ی یک ملت نیست، مبارزات پ.ک.ک جهانی است. پ.ک.ک برای آزادی بشریت مبارزه می‌کند. کورد و گریلاهای ه.پ.گ تنها برای خود و جامعه کورد مبارزه نمی‌کند، پارادایم رهبر آپو برای آزادسازی خلق‌های خاورمیانه است. جنبش پ.ک.ک دارای تز و دیدگاه ملت دموکراتیک است. من هم برای زندگی دمکراتیک و برابر، مبارز آزادی هستم و در کوهستان‌های آزاد کوردستان مبارزه می‌کنم."