هجوم چماقداران اردوغان به دفتر حزب دمکراتیک خلق‌ها در بازید

پلیس ترکیه به دفتر حزب دمکراتیک خلق‌ها در شهر بازید شمال کوردستان حمله کردند. همچنین روئسای مشترک بخش بازید ه.د.پ عبدالله اکلیک و گُنول اُزترک دستگیر شدند.

صبح امروز چماقداران رژیم غاصب ترکیه در بخش بازید استان آگری شمال کوردستان به دفتر حزب دمکراتیک خلق‌ها و منازل روئسای مشترک این حزب حمله‌ور سدند. پلیس پس از حمله ضمن تفتیش منازل روئسای مشترک ه.د.پ عبدالله اکلیل و گُنول اُزترک را دستگیر کرد. پلیس ترکیه پس از حمله به دفتر ه.د.پ جاده‌های منتهی به آنرا در بازید را مسدود کردند و به تفتیش در داخل ساختمان پرداختند.

اعلام شد که روئسای مشترک ه.د.پ با ادعای "عضویت سازمانی" و "تبلیغ برای سازمان" از سوی چماقداران اردوغان به گروگان گرفته شده و به مرکز پلیس بازید منتقل شده‌اند.